Hopp til innhold

Fikk karanteneunntak – Nobelprisvinner utsetter likevel Norge-besøk

Den norske Nobelkomite og direktøren for Verdens matvareprogram, David Beasley, har blitt enige om å utsette hans planlagte besøk til Norge.

Fredsprismedaljen

Helsedirektoratet anbefaler unntak for innreisekarantene for fredsprisvinneren og gjester, slik at prisen kan deles ut i Norge. Men nå har Nobelkomiteen utsatt besøket.

Foto: ntb/scanpix

Beslutningen om utsettelse kommer etter at fredsprisvinneren og et titalls gjester fikk unntak fra innreisekarantenen.

– Med de gjeldende smittevernreglene i hovedstaden vil det i praksis ikke være mulig å gjennomføre prisseremonien og andre deler av prisvinnerens tradisjonelle program på en god og verdig måte, skriver Nobelkomiteen på sine nettsider.

Nobelkomiteen vurderer nå ulike muligheter for å avholde en digital prisoverrekkelse.

– Vi har hatt en fortløpende vurdering av dette helt siden årets prisvinner ble kunngjort 9. oktober. Det som ble utslagsgivende for oss var at arrangementene ikke ville kunne gjennomføres med publikum til stede. Det er ikke slik vi ønsker å feire en fredsprisvinner, skriver direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, Olav Njølstad, i en e-post til NRK onsdag.

Fikk unntak fra innreisekarantene

Mandag fikk NRK innsyn i dokumenter som viser at Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om unntak fra innreisekarantene i forbindelse fredsprisutdelingen.

Helsedirektoratet svarte med en anbefaling om å unntak for fredsprisvinneren David Beasley og kona. Unntaket gjelder også for et titalls andre utenlandske gjester.

Direktør David Beasley i Verdens Matvareprogram

Direktør for Verdens Matvareprogram, David Beasley. Organisasjonen er årets fredsprisvinner for deres arbeid mot sult.

Foto: AP

NRK har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, men har ikke lyktes med å få en kommentar.

På spørsmål om hvordan prisutdelingen skulle foregå, svarte Olav Njølstad i en e-post til NRK mandag:

– Vi er nå i fortløpende dialog med Verdens Matvareprogram om gjennomføringen av årets fredsprisarrangementer. Vi venter samtidig på noen viktige avklaringer fra lokale myndigheter i Oslo. På bakgrunn av dette vil vi fatte endelig beslutning om hvordan årets arrangementer skal avvikles.

I dag har de altså besluttet å utsette besøket som skulle vært 9.–11. desember.

Begrunnelsen for unntaket

Når det gjelder få personer mener Folkehelseinstituttet at smitterisikoen er lav.

For å minske risikoen ytterligere anbefalte de at gjestene burde testes når de ankommer Norge, og være i karantene fram til negativt testsvar.

Helsedirektoratet var enig og la FHIs vurderinger til grunn.

Helsedirektoratet begrunner også sin anbefaling med at fredsprisen har stor nasjonal og internasjonal betydning og interesse.

«Det finnes få sammenlignbare arrangementer i Norge. Et særskilt unntak i forbindelse med Nobels fredspris kan derfor forsvares overfor andre grupper som ikke får egne unntak», skriver Helsedirektoratet.

– Vi var glade for unntaket, fordi det var en forutsetning for å kunne gjennomføre arrangementene med fredsprisvinnerens representant til stede. Det er samtidig viktig at unntaket ikke på noen måte ville frita David Beasley eller oss for ansvar i forhold til smittevernreglene, skriver Olav Njølstad i en e-post til NRK.

Njølstad sier at de ikke hadde noen rolle i anbefalingen om karantenefritak.

Dokumentet NRK har fått innsyn i er datert 21. oktober 2020. Der ble det også foreslått å endre covid-19-forskriften.

10. november ble forskriften endret, fremkommer det av Lovdata.

Planla digital utdeling

I september sa direktør for Nobelinstituttet og sekretær for Nobelkomiteen, Olav Njølstad, at komiteen vurderte å droppe hele fredsprisutdelingen.

De konkluderte likevel med at utdelingen burde gjennomføres, men med store endringer.

Seremonien i Oslo rådhus 10. desember er avlyst. I stedet ble det bestemt å holde en mindre prisutdeling i Universitetets aula med rundt 100 gjester. I rådhuset pleier det å være 1000 gjester.

Det var også usikkert om årets fredsprisvinner kunne komme til Oslo for å motta prisen. Nobelkomiteen planla derfor for en digital utdelingsseremoni.

– Slik smittesituasjonen er nå, tenker jeg det er mest sannsynlig at prisvinneren eller -vinnerne ikke kan være fysisk til stede. Vi planlegger i hvert fall for det, sa Njølstad i september.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali mottar Nobels fredspris i Oslo rådhus tirsdag

Nobelkomiteen vurderer ulike muligheter for å holde en digital prisoverrekkelse.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Høie kritisk til testing

Siv Jensen (Frp) etterlyste i oktober obligatorisk koronatest på flyplassen for alle som kommer inn i landet, ifølge NTB.

Helseminister Bent Høie avviste da forslaget. Han begrunnet det med at det kan føre til falsk trygghet og at det kan ta flere dager før korona kan påvises etter smitte.

– Dermed kan personer som tester negativt ved innreise, likevel kunne utvikle sykdom. Derfor er ti dagers karantene obligatorisk, uansett om en får en negativ test ved ankomst, sa Høie.

AKTUELT NÅ