Fikk bot tross fritak for bilbelte

Forrige uke ble 23 år gamle Roger Mortensen stoppet i en UP-kontroll på E39 ved Tøndergård i Molde. Det ble en overraskende kostbar erfaring.

Roger Mortensen

Roger Mortensen fra Molde har ikke tenkt å betale boten han fikk da han ble stoppet av UP for manglende bruk av belte.

Foto: Kjell Langmyren / Romsdals Budstikke

Legeerklæring bilbelte

Roger Mortensen har en legeerklæring som gir ham fritak for bruk av bilbelte.

Foto: Privat
Gebyr - manglende belte

Roger Mortensen fikk 1.500 kroner i bot for ikke å ha brukt belte.

Foto: Privat

Mortensen var passasjer i bilen og hadde ikke på seg bilbelte da en UP-patrulje stoppet bilen i 15-tiden 7. juni. 23-åringen bruker aldri belte fordi han har en legeerklæring som gir ham fritak.

– Jeg var i en alvorlig trafikkulykke i 2007 der jeg ble hengende fast i bilbeltet. Senere fikk jeg en legeerklæring som gir meg fritak for bilbeltebruk. Fritaket er gyldig frem til november 2014, sier Mortensen til NRK.

Til tross for at Mortensen kunne dokumentere fritaket, utstedte Utrykningspolitiet (UP) et forelegg på 1.500 kroner. Det synes han var meget spesielt.

– Politiet overprøvde legen og ba meg sende inn en klage dersom jeg var uenig. Jeg er yrkessjåfør og opplever at praksisen er forskjellig fra fylke til fylke. Både Statens vegvesen og politiet har godtatt legeerklæringen andre steder i landet, sier Mortensen.

Han håper andre med beltefritak ikke opplever den samme praksisen som i Møre og Romsdal. – Det kan bli dyrt, sier han, og legger til at han ikke er motstander av å bruke bilbelte.

– Riktig å bøtelegge

Til lokalavisen Romsdals Budstikke sier UPs distriktsleder i Møre og Romsdal, Per Einar Hollum at det var riktig å bøtelegge Mortensen.

– I denne saken har mine folk i Molde tatt ansvar og handlet i tråd med den standarden fylkeslegen i Møre og Romsdal har for utskriving av slike erklæringer: Fritaket skal gjelde en kort og avgrenset periode, og den skal omfatte en konkret og midlertidig helsesituasjon, sier Hollum til avisen.

Han mener det er svært viktig å bruke bilbelte og sier at ordningen er omstridt.

– Kan ikke overprøve legen

Politioverbetjent Ole Høiby

Politioverbetjent Ole Høiby i UP.

Foto: FOTO: Politiet

Politioverbetjent Ole Høiby ved UP-sjefens kontor sier til NRK at de i utgangspunktet ikke kan overprøve en legeerklæring.

– Men dersom det er tvil om dokumentets gyldighet, og om dokumentet uleselig, er det gjenstand for nærmere undersøkelse, sier han.

Mortensen har tatt kontakt med legekontoret sitt. De mener at dokumentet er gyldig, og at han bør klage på forelegget.

– Legekontoret stiller seg meget undrende til politiets vurdering, sier han.

Høiby vil ikke uttale seg om den aktuelle saken før han har fått flere opplysninger fra tjenestemennene som gjennomførte kontrollen i Molde.

Han sier videre at fritaket for bilbeltebruk gjelder i hele landet, og at man må huske å ta med erklæringen når man setter seg i bilen.

Kontroversielle regler

Reglene for beltefritak er kontroversielle. Norge er bundet av et EU-direktiv som gjør det mulig å få fritak for bilbeltebruk av medisinske årsaker, men direktivet spesifiserer ikke når et slikt fritak kan gis. Det er også liten politisk vilje til å fjerne loven.

Trond Egil Hansen i Legeforeningen har tidligere sagt til NRK at det må foretas en forskriftsendring dersom praksisen skal stoppes.

– Hvis man lukker muligheten til fritak, vil noen måtte forholde seg til å ikke kunne reise med bil i det hele tatt. Hvis man mener at man skal lukke muligheten, må man ha en forskriftsendring, sa Hansen til NRK i mars.

– Fritakene koster liv

I mai 2010 kontrollerte Statens vegvesens 67.000 biler for bruk av belte. I denne kontrollen hadde 102 legeerklæring om fritak for beltebruk, men det finnes ingen oversikt over hvor mange i Norge som har legeerklæring om fritak for bilbeltebruk.

Overlege og professor Inggard Lereim mener fritakene har kostet liv.

– Jeg tror ingen har full oversikt over hvor mange liv som har gått tapt på grunn av slike attester, men man vet at det forekommer, sa Lereim til NRK tidligere i år.

Han vil ha slutt på praksisen og sier at legen setter pasienten i en faresituasjon ved å skrive en slik attest.

– Jeg har ikke brutt loven

Ole Høiby i UP er enig med legene som mener det ikke er noen medisinske grunner for fritak.

– Dersom man ikke kan bruke bilbelte bør man heller ikke kjøre motorvogn. Bilbelte reduserer skadeomfanget og redder liv når uhellet er ute, sier Høiby.

Han peker på at flere rapporter, blant annet fra Statens vegvesens ulykkes analysegrupper, sier at omtrent 45 prosent av dem som drepes i trafikken ikke brukte bilbelte.

– Det er et mål at alle førere og passasjerer skal bruke bilbelte. Forskriften sier at bilbelte og annet sikring av personer skal brukes der det er montert, sier Høiby.

Roger Mortensen mener også at det er viktig å bruke bilbelte, men at det ikke kan være opp til hver enkelt politimann å tolke loven på sin egen måte.

Et forelegg føles som en straff. Jeg mener at jeg handlet i samsvar med lovverket, og at jeg ikke har brutt veitrafikkloven, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger