Hopp til innhold

FHI: Noen få kan smitte mange

En busstur med koronasmitte førte til at nesten hundre personer ble smittet, i flere ulike byer.

QNJwPCZEqqc

Fredag kom FHI med en ny vurdering av koronasituasjonen i Norge og den videre utviklingen av pandemien.

Foto: Gorm Kallestad

Folkehelseinstituttet risikorapport viser mer koronasmitte i Norge. Økningen knyttes til lokale utbrudd.

Flere av utbruddene har startet med større sammenkomster av mennesker, særlig i private selskaper. Det kan skape massesmittehendelser.

– Det er mulig at massesmittehendelser er den store driveren av pandemien. Det er en høy andel som ikke smitter videre, men få som smitter mange, sier direktør i FHI Camilla Stoltenberg.

FHI har funnet at det kan være at 80 prosent av smittespredningen skjer fra bare 10–20 prosent som er smittet.

Størst risiko for en massesmittehendelse er det dersom en person med høy smittsomhet er lenge til stede i et overfylt lokale med lite luftutskiftning.

En busstur med korona

Rapporten trekker fram et eksempel på massesmitte, da en gruppe pensjonister dro på busstur. Turen resulterte i at nesten hundre personer ble smittet.

Nesten alle passasjerene ble smittet. Fem av de involverte har så langt vært innlagt på sykehus.

Passasjerene har på sin ferd sannsynligvis gitt opphav til lokale utbrudd i Lillehammer, Røros, Dombås, Førde og Norheimsund.

Videre smitte fra disse utbruddene har skjedd i Askvoll, Molde og Kristiansund.

Venter flere lokale utbrudd

I rapporten står det at antall meldte tilfeller har i september og oktober vært høyere enn i august, og betydelig høyere nivå enn fra april til juli. Antallet innleggelser er uansett lavt.

Økningen kan skyldes et høyt nivå i Oslo og en rekke utbrudd i andre kommuner. Økt testing gjør også at en stor andel av tilfellene faktisk oppdages.

FHI skriver at situasjonen fortsatt er under kontroll, men at vi må regne med flere lokale utbrudd utover høsten.

Risikoen for økt smittespredning vurderes nå som høy på lokalt nivå og moderat på regionalt nivå og nasjonalt nivå.

– Selv om vi ser litt urovekkende tall og smitten ikke går ned, så går den ikke stupbratt opp. Vi er ikke der at alle alarmklokker ringer. Vi må følge situasjonen tett, forsikre oss om at vi ikke går glipp av viktig tid som er avgjørende for å få kontroll, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Frykter regionalt utbrudd

– Vi er bekymret for at situasjonen i Oslo skal føre til en regional oppblussing. Oslo alene står nå for 40 prosent av tilfellene i landet, skriver FHI i risikorapporten.

Siden tidlig i august har mange kommuner hatt lokale utbrudd.

Det ser ut til at reproduksjonstallet nå ligger og vipper like over og like under 1, men av og til går litt høyere i lokale utbrudd

Det er god behandlingskapasitet i kommunene og i sykehusene landet over, og det er ikke mangel på beskyttelsesutstyr for helsepersonell.

– Hvis regionale oppblussinger eller en nasjonal bølge skulle komme, er det mer sannsynlig at det vil skje til vinteren når folk i større grad samles innendørs, skriver FHI.

For å bremse spredningen ønsker FHI å utvide smittesporingen.

– Vi ønsker å gå lenger bakover for å finne smittekildens nærkontakter i bak i tid. Smittesporing er et av viktigste midlene med å få kontroll med epidemien, sier Stoltenberg.

Ser ut til at tiltakene fungerer

FHI skriver i rapporten at vi må leve med denne pandemien i mange måneder, kanskje år. Også tiltak for å redusere smitte er noe vi må leve med framover.

Etter observasjoner ser FHI at færre opplevde koronaviruset som truende. Det ble meldt om dårlig etterlevelse av avstandsregelen i parker, serveringssteder og kollektivtrafikken.

Nå kan det se ut som etterlevelsen er bedre og helsedirektør Bjørn Guldvog understreker at tiltakene fungerer.

– Foreløpige estimater fra forskere ved Imperial Collage sier at Norge kan ha unngått 12.000 dødsfall med tiltakene som er iverksatt. Om det står seg over tid, vet man ikke, men det sier likevel noe om hvor dramatisk pandemien kunne ha vært dersom vi ikke hadde tiltak, sier Guldvog.

Sykdommens alvorlighet

Det er ingenting som tyder på at viruset har endret seg og nå gir mildere sykdom. Viruset er like farlig hos eldre som det alltid har vært.

Barn får svært sjeldent alvorlig sykdom. Ungdom, unge voksne og middelaldrende kan bli alvorlig syk.

Sykdommen er betydelig farligere for eldre. Også personer med hjertesykdom, lungesykdom, kreft og diabetes ser ut til å rammes hardere.

– Hittil har nesten 90 % av dødsfallene skjedd i gruppa over 70 år, skriver FHI.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ