Hopp til innhold

FHI: – Vi ser alvorlig på situasjonen

FHI mener den store koronasmittespredningen i samfunnet vil føre til stadig flere alvorlige sykdomstilfeller. – Vi er bekymret for utviklingen, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Julehandel på Storo i desember 2021

JULEHANDEL: Med koronarestriksjoner på Storosenteret i Oslo.

Foto: Heiko Junge / NTB

Det siste døgnet er det registrert 6.003 koronasmittede personer i Norge, det høyeste noen gang under pandemien. Samtidig er 375 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge.

Det er det høyeste antall innlagte siden pandemien startet.

I sin siste ukesrapport, som gjelder perioden 6. til 12. desember, skriver FHI at det i forrige uke meldt om nesten 33.000 nye tilfeller av koronasmitte i Norge. Det tilsvarer en økning på 25 prosent.

Siden 2. november har R-tallet vært på 1,2, anslår FHI.

I rapporten heter det også at antallet overføringer til intensivavdelinger er på det høyeste nivået siden våren 2020.

«Selv om risikoen for alvorlig forløp er lav, særlig for vaksinerte, vil den store smittespredningen i samfunnet føre til stadig flere alvorlige sykdomstilfeller», skriver FHI.

Flere uvaksinerte legges inn

Nesten 3,9 millioner personer eller 88 prosent av befolkningen over 18 år har tatt minimum to doser med koronavaksine. I tillegg har rundt 4 prosent tatt én vaksinedose. 8 prosent av befolkningen er fortsatt uvaksinerte, ifølge tall fra FHI.

Ifølge FHIs definisjoner regnes man som delvaksinert tre uker etter første dose, og fullvaksinert en uke etter dose to.

Det er så langt rapportert om 222 nye pasienter innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 49.

Ifølge ukesrapporten utgjør uvaksinerte en stadig større andel av dem som blir lagt inn på sykehus med covid-19. I forrige uke var over halvparten av dem som havnet på sykehus ikke vaksinert.

Det at så mange uvaksinerte nå havner på sykehus gir grunn til bekymring, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

– Vi er bekymret for utviklingen, og ser alvorlig på situasjonen. Grunnen er at vi ser at risikoen for innleggelse er vesentlig høyere for uvaksinerte enn for dem som har fått vaksinen.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI

Utviklingen i smittespredningen gir grunn til bekymring, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Foto: Torstein Bøe / NTB

I uke 48 ble 89 uvaksinerte pasienter som er 18 år og eldre lagt inn med covid. I Uke 49 økte tallet til 102.

Tallene for fullvaksinerte er 103 (uke 48) og 90 (uke 49).

Nedgangen i innlagte fullvaksinerte merkes særlig i aldersgruppen over 65 år, trolig på grunn av oppfriskningsdoser, ifølge FHI.

Andelen med omikron øker

Andelen tilfeller med omikronvarianten blant de screenede tilfellene økte fra 2,1 prosent i uke 48 til 5,8 prosent så langt for uke 49. De fleste tilfellene er påvist i Oslo og Viken.

– Vi er urolige for omikron fordi den har stort spredningspotensial. Vi regner med at den vil ta over som den dominerende varianten i Norge innen kort tid, sier Vold.

Omikronvarianten har sannsynligvis større spredningsevne enn deltavarianten. Dermed vil epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll, og belastningen på helsetjenesten vil øke, mener FHI.

Mandag kom FHI med en risikovurdering av spredningen av omikron-variant. Verste-fall-scenarioet viste at vi rundt nyttår kan få mellom 90.000 til 300.000 daglige tilfeller. Vold sier de nå jobber videre med modellen.

– Vi jobber videre med modellering der vi tar hensyn til effekten av tiltak, boosterdoser og andre faktorer. Det vi ville vise med det foreløpige scenarioet var det store spredningspotensialet i denne varianten, sier hun.

FHI påpeker at det fortsatt er Delta-varianten som dominerer i øyeblikket, med 94,2 prosent av de screenede tilfellene. I rapporten heter det at 46 prosent av alle smittetilfeller i Norge er screenet for virusvarianter.

– Det er fremdeles ulike undergrupper av deltavirus som driver smitten og den økende epidemien i Norge nå, skriver FHI.

Ser tegn på influensaspredning

Selv om forekomsten av influensa er veldig liten i Norge, var det i forrige uke en klar økning i påviste tilfeller. Dette indikerer at det nå er spredning av influensa i Norge.

– Samme trend ses i flere andre europeiske land, blant annet Sverige, heter det i rapporten.

De skriver videre at det fortsatt er RS- og rhinovirus som dominerer når det gjelder andre luftveisinfeksjoner i befolkningen enn koronavirus.

Intensiv-avdelingen på Ahus

Intensivavdelingen på Ahus og andre sykehus på Østlandet har behandlet mange uvaksinerte koronapasienter den siste tiden.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

AKTUELT NÅ