Hopp til innhold

Ny forskning: Barn uten symptomer kan ha korona i luftveiene i ukevis

FHI setter nå i gang en ny undersøkelse for samle informasjon om koronasmitte hos barn.

GeeaYiRc6A8

Forskere i Sør-Korea tror barn kan bære viruset i flere uker. Men vi vet ikke om barna kan være smittsomme. Nå skal FHI gjennomføre en egen undersøkelse for å kartlegge barns rolle i smittespredning.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Forskere i Sør-Korea tror barn kan bære viruset i flere uker. Men vi vet ikke om barna kan være smittsomme. Nå skal FHI gjennomføre en egen undersøkelse for å kartlegge barns rolle i smittespredning.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ingen vet akkurat hvilken effekt koronaviruset har på barn, eller hvor stor rolle barn har hatt i smittespredning.

En forskergruppe i Sør-Korea har gjennomført en undersøkelse på barn som påviste arvemateriale fra viruset i nese og hals i flere uker uten symptomer.

Men de kan ikke svare på om barna med arvemateriale i luftveiene er smittsomme. Heller ikke hvor mye som skal til for at et smittet barn uten symptomer smitter noen andre.

Folkehelseinstituttet har nå startet en egen undersøkelse for å samle informasjon om barns rolle i spredning av viruset.

FHI starter egen undersøkelse

FHI vil ta utgangspunkt i barn med bekreftet covid-19 og deres kontakter i barnehager og skoler.

– Vi ønsker å kartlegge barns rolle i spredningen av viruset enda bedre. Særlig dette med symptomfri sykdom, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Det skal de gjøre ved å samle informasjon om eksponering, sykdomsforløp og samle klinisk materiale, som spytt.

Undersøkelsen begynte mandag og skal inkludere rundt 20 barn i alderen 3 til 12 år i Oslo og Viken.

– Noe av det viktigste vi ønsker å få svar på er hva slags smitte det er i skoler og barnehager og hvor godt smitteverntiltakene fungerer, sier Greve-Isdahl.

Askim 20200809. Barnehager og barneskoler i Askim holder stengt i uke 33 på grunn av den kraftige spredningen av koronaviruset. Korsgård skole er én av disse. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Barnehager og barneskoler i Askim måtte i midten av august stenge på grunn av spredning av koronaviruset.

Foto: Fredrik Hagen

Barnehager og barneskoler i Askim måtte i midten av august stenge på grunn av spredning av koronaviruset.

Foto: Fredrik Hagen

Halvparten uten symptomer

Blant 91 barn med covid-19 hadde 20 av dem ingen symptomer gjennom hele undersøkelsen i Sør-Korea.

47 barn hadde ikke symptomer før de ble testet og 18 av barna fikk symptomer etter de ble testet.

Bare seks barn ble testet og fikk påvist smitten på bakgrunn av synlige symptomer.

Oppsummert var mer enn halvparten av barna uten symptomer, som feber, hoste, diare, magesmerter og tap av smak eller luktesans.

I gjennomsnitt kunne viruse påvises hos barna i omtrent 17 dager.

Barna som var med i undersøkelsen har vært utsatt for smitte, hadde symptomer eller hadde vært på reise. I Norge ville de havnet i karantene.

Barn har ofte milde symptomer

Greve-Isdahl forteller at det ser ut som at barn totalt sett har en lavere betydning i smittespredningen.

– Vi vet at barn med symptomer kan smitte andre, men det skjer først og fremst innenfor samme husholdning, sier hun.

Men det blir tydeligere etter hvert som nye undersøkelser gjøres, at barn får milde symptomer.

Noen barn kan antageligvis være smittet uten å ha noen symptomer.

For å være en effektiv smittespreder bør du nyse og hoste, slik at smitten sprer seg rundt deg.

– Har du få symptomer vil du mest sannsynlig smitte færre, men hvor smittsom et barn er uten symptomer vet vi ikke, sier Greve-Isdahl.

vZvmsUOIYp4

Mistenker du at barnet ditt er smittet er det viktigste at barnet blir hjemme. Foreldrene bør teste seg fort, og hvis barnet ikke blir bedre av seg selv bør også barnet testes.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mistenker du at barnet ditt er smittet er det viktigste at barnet blir hjemme. Foreldrene bør teste seg fort, og hvis barnet ikke blir bedre av seg selv bør også barnet testes.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Trolig flere barn smittet enn registrert

Koronasmitte er en meldepliktig og siden viruset brøt ut i Norge er det registrert 178 tilfeller hos barn opp til ni år. Hos barn mellom ti til 19 år er det registrert 706 tilfeller.

– Jeg vil tro at ikke alle tilfeller blant barn er registrert. Særlig i starten hadde vi ikke mulighet å teste alle, men nå er kapasiteten økt, sier overlegen.

1 av 500 barn som testes får påvist koronaviruset. Ofte fordi barn som testes, har symptomer eller har vært i nærheten av noen som er smittet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ