FHI og Helsedirektoratet uenige om koronasertifikat

FHI mener alle som ikke er vaksinerte må få tilbud om hurtigtest på arrangementer der du kan slippe inn med koronasertifikat. Helsedirektoratet er uenige.

Line Vold i Folkehelseinstituttet på Pressekonferanse om koronasituasjonen

Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det mye omtalte koronasertifikatet ble formelt tatt i bruk i Norge i dag. Men hva du kan bruke det til innenlands, er fortsatt i det blå.

Formålet med de nye bestemmelsene er å få et system for sikker dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, gjennomgått koronasykdom og testresultat.

– Det er viktig for meg å understreke at koronasertifikatet ikke skal brukes til å sette begrensninger. Det skal brukes til å gi lettelser. For eksempel at man kan delta på større arrangementer enn hva som er tillatt uten bruk av koronasertifikat, eller åpne tilbud som ellers ville vært stengt, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Regjeringen har varslet en pressekonferanse om hva du kan bruke koronasertifikatet til på mandag.

Ubesvarte spørsmål i kø

Og spørsmålene som ikke er besvart står i kø.

For eksempel dette: Hvis et koronasertifikat der det går fram at du er vaksinert kan brukes til å slippe inn på en konsert, være med på en pakketur eller et cruise i sommer- hva da med dem som ikke er vaksinert? Enten fordi de ikke vil vaksineres, eller fordi de ikke har fått vaksine ennå?

Er det diskriminerende at de ikke blir likestilt med dem som er vaksinerte?

Dette er et av mange spørsmål som trolig avklares mandag, av regjeringen.

Men spørsmålet er allerede besvart av FHI og Helsedirektoratet, i skriftlige oppdrag de har fått fra helse- og omsorgsminister Bent Høie. Den korte versjonen er at FHI og Helsedirektoratet ikke er helt på linje.

FHI vil innføre hurtigtesting på arrangementer for at de som ikke har fått koronasertifikat ikke skal bli diskriminert, mens direktoratet mener dette er unødvendig.

FHI og Helsedirektoratet uenige

I et brev til Helse- og omsorgsministeren skriver Helsedirektoratet at «Direktoratet stiller seg ikke bak FHIs premiss om at kompensatorisk testing alltid skal tilbys. Vi beskriver i tillegg muligheter for å åpne for bruk der kun beskyttede får adgang».

Kompensatorisk testing betyr hurtigtesting av ubeskyttede, der målet er å oppnå samme lettelser som gis til beskyttede.

– Vi tror det kan finnes noen få arrangementer som er rettet inn mot vaksinerte personer og hvor det å etablere et system for testing og registrering av tester for å gjennomføre arrangementet vil være lite formålstjenlig, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener dette i praksis vil bli et lite problem.

Foto: Heiko Junge

Han mener dette i praksis vil bli et minimalt problem, og sier for eksempel store konsertarrangører må kunne tilby hurtigtesting slik at uvaksinerte også vil kunne komme inn. Nakstad er enig i prinsippet om at hvis det er mulig skal også uvaksinerte kunne få en hurtigtest slik at de ikke blir diskriminert.

– Det rimer ikke, og jeg godtar det ikke

Anne Marie Haave fra Oslo er med sine 81 år i risikogruppe, men har takket nei til tilbud om vaksine.

– Jeg har dårlig erfaring med vaksiner fra tidligere, og jeg er skeptisk til hva de inneholder. Jeg har et bra immunforsvar, og jeg ser ikke på korona som farligere enn vanlig influensa. Så hvorfor skal jeg belaste kroppen med en sånn vaksine, sier Haave.

Anne Marie Haave

– Man kan ikke holde på å kontrollere hver gang man skal på konsert hvem som har disse vaksinene sertifikatene og ikke, sier Anne Marie Haave, som har sagt nei takk til vaksine.

Foto: Tormod Strand / NRK

Om det blir slik at hun og andre uvaksinerte ikke slipper inn på noen arrangementer, tror hun ikke noe på.

– Man kan ikke holde på å kontrollere hver gang man skal på konsert hvem som har disse vaksinene sertifikatene og ikke, sier hun.

– Kan det være diskriminerende du som ikke vaksinert, hvis du ikke kommer inn på en liten konsert for eksempel?

– Jeg synes at det er helt galskap at Norges befolkning i så fall blir delt i to, at noen er akseptert og noen ikke akseptert. Det rimer ikke, og jeg godtar det ikke, sier Haave.

Både Helsedirektoratet og FHI tror at innenlands bruk av koronasertifikat vil få kort varighet, på grunn av effekten av vaksinering, og at mye vil åpnes opp for alle.

FHI: Ville unngå privilegier

Folkehelseinstituttets sier innspillet om kompensatorisk testing, var et forslag for å unngå at vaksinerte fikk spesielle privilegier.

«Begrunnelsen er at bruken av koronasertifikat ikke skulle føre til store, systematiske skjevheter mellom de som har fått tilbud om vaksine og de som ikke har fått tilbud eller kan ta den, og at muligheter for lettelser heller ikke skal føre til press på vaksinering eller å gjennomgå sykdom», skriver avdelingsdirektør Line Vold i en e-post til NRK.

Hun skriver videre at «Dette var ikke et rent smittevernfaglig råd, men et forslag for å begrense den negative effekten bruk av gyldig sertifikat basert på vaksinering eller gjennomgått sykdom alene kan ha for dem som av ulike årsaker ikke har et».

Vold skriver også at rådet fra FHI er det samme som kommer fra det europeiske smittevernbyrået, ECDC. «De konkluderer med at smittevernrestriksjoner kan lettes for vaksinerte i den private sfære, men at i det offentlige rom og for større sammenkomster /arrangementer bør smitteverntiltakene opprettholdes, uavhengig av den enkeltes vaksinestatus» skriver Line Vold til NRK.

Avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet.

Line Vold: Folkehelseinstituttets sier innspillet om kompensatorisk testing, var et forslag for å unngå at vaksinerte fikk spesielle privilegier.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

På spørsmål om ikke det vil være situasjoner der det er praktisk vanskelig å få til hurtigtesting på grunn av kapasitetsmangel, svarer Vold i FHI at « Det er riktig at vi også har påpekt vurderinger rundt hvordan testing kan gjennomføres uten at det går utover TISK-kapasiteten til kommunene, at testing ikke må fortrenge annen, smittevernmessig viktigere testing, og at offentlig test- og analysekapasitet bør forbeholdes TISK-arbeide».

TISK står for testing, isolasjon, smittesporing og karantene, og har gjennom pandemien vært hovedstrategien for å slå ned utbrudd, og for å holde smitten nede.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 03.08.2021
2 063
Smittede siste 7 dager
19
Innlagte
799
Døde
3 602 599
Vaksinerte

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger