Hopp til innhold

FHI om koronamutasjoner: – Stort sett av mindre betydning

Kommuneoverlegen i Trondheim mener koronautbruddet skyldes en ekstra smittsom variant av viruset. Folkehelseinstituttet skal granske viruset.

Celle infisert med koronaviruset

HEKTER SEG PÅ: Et mikroskopbilde av en celle som er angrepet av koronaviruset. Bildet er tatt av en pasient, og farget i ettertid. De gule prikkene er sars-cov-2-viruset, som fester seg til menneske- og dyreceller.

Foto: NIAID / Reuters

Torsdag ble det kjent at 1000 personer er satt i koronakarantene i Trondheim.

Tove Røsstad

SPRES RASKT: Ifølge kommuneoverlege Tove Røsstad, skyldes utbruddet i Trondheim en ekstra smittsom variant av koronaviruset.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ifølge kommuneoverlege Tove Røsstad, skyldes utbruddet at de har en «variant av viruset som er mer smittsom enn det vi pleier å se».

– Hvis folk holder karantenen slik de blir bedt om, tenker jeg vi skal få god kontroll. Men det har et potensial til å spre seg mye mer, sier Røsstad.

Folkehelseinstituttet (FHI) sier til NRK at de så langt ikke har analysert noen prøver eller virus fra det pågående utbruddet i Trondheim.

– Så vi kan ikke si noe om hvordan dette viruset ser ut, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Fant mutasjon etter busstur

FHI overvåker koronavirusets utvikling nøye. De får tilsendt virus fra hele landet. Prøvene granskes i detalj for å blant annet oppdage mutasjoner.

– Det er viktig for å se om det skjer endringer som har betydning for smittsomhet, hvor alvorlig syk man blir av viruset, eller om det skjer endringer som kan ha betydning fra vaksineutvikling, forklarer Vold.

Line Vold

IKKE BEKYMRA: – De fleste endringene vi har sett så langt er små. De har lite å si i praksis, sier Line Vold i FHI.

Foto: Heiko Junge / NTB

Denne uka opplyste FHI at de har funnet et mutert koronavirus etter den omtalte pensjonistturen i Sør-Norge.

I laboratoriet så forskerne at taggene, som kjennetegner koronaviruset, hadde endret seg. Det gjorde at denne varianten fra bussturen kunne feste seg lettere til cellene i menneskekroppen. Det kan igjen føre til at denne varianten smitter lettere.

– Vi har sett at det er ganske ulikt hvordan dette viruset smitter. Noen smitter få. Så er det få som smitter ganske mange. Det trenger ikke skyldes at viruset har endret seg, men andre forhold. Så det er litt tidlig å konkludere endelig med om viruset i Trondheim har endret seg eller ikke, sier Vold.

Ikke bekymra så langt

Koronavirus

Denne modellen av et koronavirus viser de røde taggene, som hekter seg fast i menneskecellene. Deretter infiserer viruset cellene og kopierer seg selv i horder. Noen mutasjoner gjør at viruset fester seg lettere til slike celler.

Foto: NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT / NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT

Ifølge FHI oppdages det stadig vekk mutasjoner i koronaviruset.

Stort sett er endringene som skjer av mindre betydning. Både når det gjelder smittsomhet, hvor alvorlig sykdom man får og effekt av vaksine, sier Vold.

Ifølge avdelingsdirektøren er koronaviruset et «relativt stabilt virus». Det endrer seg ofte, men ikke like ofte som for eksempel influensaviruset.

– Så langt har vi ikke sett endringer som er av en slik karakter at vi har blitt bekymra.

Vold understreker at de følger mutasjonene nøye i tilfelle det skjer større endringer.

– Men så langt ser det ut som dette viruset er relativt stabilt.

Færre endringer i korona enn i influensa

Gunnveig Grødeland

VIRUSTREND: Virusforsker Gunnveig Grødeland sier hun regner med at koronaviruset kommer til endre seg slik at det sprer seg lettere, men blir mindre farlig.

Foto: Kristin Ellefsen / Kristin Ellefsen/UiO

– Det kan se ut som viruset i Trondheim er mer smittsomt, basert på smittetall og atferd, men vi har ikke helt sett den biologiske forklaringen i selve viruset ennå.

Det sier Gunnveig Grødeland, forsker ved Insitutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Virusforskeren sier et såkalt RNA-virus, slik koronaviruset er, har et enda større potensiale for endringer enn i andre typer virus.

Likevel er hun enig med FHI i at sars-cov2-viruset virker som et relativt stabilt virus.

– Det langt færre mutasjoner i koronaviruset enn i andre RNA-virus, som for eksempel influensa. Årsaken er at koronaviruset har en intern kontroll som sørger for færre feil i den genetiske koden når det formerer seg. Derfor oppstår det færre versjoner av viruset.

Assisterende helsedirekør, Espen Nakstad, forteller om smitterisiko forbundet med avstand til hverandre. Folk ved UiO blir spurt hva de tenker er en meters avstand.

Assisterende helsedirekør, Espen Nakstad, forteller om smitterisiko forbundet med avstand til hverandre. Folk ved UiO blir spurt hva de tenker er en meters avstand.

Mer smittsom – mindre farlig

Ifølge Grødeland ligger det i alle virus` natur å spre seg mest mulig. Derfor kan man forvente at de mer smittsomme variantene overtar.

– Vi vil derfor se koronavirus fremover som smitter lettere. Vi regner også med at de kommer til å bli mindre farligere i det lange løp.

Virusforskeren sier det allerede eksisterer ulike koronavirus ulike steder i verden. Hun sier det også «garantert» eksisterer flere koronavirustyper i Norge enn vi er klar over.

– I utgangspunktet er det ikke bra med mange mutasjoner, men hvis det følges av at sykdommen blir mildere, er det bra. Men akkurat nå gjelder det å håndtere et virus som gir stor grad av sykdom, og det er ikke bra, sier Grødeland.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ