FHI trur det er eit spørsmål om tid før nye testar viser mutert virus utanfor Nordre Follo

Folkehelseinstituttet har førebels ikkje fått inn nye prøver med det muterte viruset frå England i andre deler av landet enn Nordre Follo. FHI-direktør Camilla Stoltenberg er likevel klar på at det kjem.

Nedstengt Oslo

STENGD: Oslo og ni andre kommunar har innført omfattande tiltak etter at det britiske, muterte viruset blei funne i Nordre Follo. FHI har i helga analysert fleire hundre prøver utan nye funn av viruset.

Foto: Jil Yngland / NTB

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I løpet av dei siste dagane har instituttet analysert fleire hundre prøver med ein ny hurtigmetode, utvikla for å påvise det muterte viruset frå Storbritannia.

Dette er prøver som for det meste har lege i kø ved instituttet, som kjem frå andre deler av landet enn Nordre Follo.

Totalt har FHI analysert 684 prøver utvikla for å påvise mutantviruset i desember og januar.

Camilla Stoltenberg

FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Det er så langt ikkje påvist mutert virus utan kjent opphav frå dei nye prøvane frå andre deler av landet. Totalt har FHI påvist 70 tilfelle av det muterte viruset i hele Noreg sidan veke 50.

Instituttet åtvarar om at det har kome inn prøver gjennom helga som enno ikkje er analysert, og at den muterte varianten kan finnast blant dei.

– Det kjem

Folkehelseinstituttet varslar søndag ettermiddag at det er påvist 70 tilfelle av den britiske koronavarianten i Noreg. Det er 11 nye tilfelle sidan laurdag, og er knytt utbrotet i Nordre Follo.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg seier til NRK at det ikkje er overraskande at det er påvist 11 nye tilfelle av mutantviruset.

– Det er eigentleg som forventa, fordi vi har smittesporing som viser samband mellom dei to som blei kjent torsdag kveld, og dei som er oppdaga i ettertid. Nå er vi mest spent på kva prøver frå Oslo – og Oslo-regionen viser, både når det gjeld utbrotet i Nordre Follo, men også uavhengig av det.

– Er det nokon andre bekrefta mutanttilfelle utanfor Nordre Follo?

– Foreløpig ikkje, men det kjem, seier Stoltenberg.

11 nye tilfelle i Nordre Follo

Det muterte viruset er påvist i Nordre Follo, utan at dei har klart å finne opphavet til smitten. På ein pressekonferanse i ettermiddag fortalde ordførar Hanne Opdan at FHI har påvist 11 nye tilfelle av det muterte viruset i kommunen.

– Dette var det vi frykta. Vi har fått påvist elleve nye tilfelle av den britiske virusvarianten sidan i går. Det var det vi engstelege for at ville komme, seier ordførar Hanne Opdan (Ap).

Samtidig sa kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i Nordre Follo søndag at ein veit at det er smittetilfelle i andre kommunar som er knytt til dette utbrotet, som altså kan vere mutantvirus.

– Vi veit at det er smittetilfelle til seks nabokommunar. Dette er vanlege koronatilfelle, men kan vere muterte. Vi har totalt 17 bekrefta tilfelle av det muterte viruset frå Storbritannia.

Myhrvold seier samtidig at ein ventar på svar på cirka 250 prøver det neste døgnet.

I frykt for at viruset skal spreie seg, er det difor innført omfattande tiltak i ti kommunar i Oslo-regionen.

Det blei blant anna påbod om heimekontor for alle som kan, og stans i alle fritidsaktivitetar. Butikkar blei også stengt, men det blei gjort unntak for matbutikkar, apotek og bensinstasjonar.

– Føre var

Oslo kommune har lenge hatt høgt smittetrykk, og har hatt ei sosial nedstenging med skjenkestopp og avgrensingar.

Men den siste tida har det vore ein nedgang i talet på nye smittetilfelle i hovudstaden, og byrådet var i ferd med å diskutere ei gradvis opning igjen.

Byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse om koronasituasjonen i hovedstaden torsdag ettermiddag.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i Oslo håper betre analysekapasitet skal føre til at ein raskare får kartlagt det muterte koronaviruset frå England.

Foto: Anders Fehn

Smitteutbrotet i nabokommunen kom difor på eit lite gunstig tidspunkt for byrådsleiar Raymond Johansen (Ap). Han oppfordrar innbyggarane til å rette seg etter dei påboda som har kome.

– Vi er no i ein føre var-situasjon. Smittetala går ned, og no må vi vente for å sjå om dette muterte, britiske viruset har kome til Oslo.

Han håper difor på betre analysekapasitet slik at ein raskare kan få sett folk i karantene og få kontroll på viruset.

Nye tiltak

Tiltaka som blei innført denne helga, er dei strengaste sidan 12. mars i fjor, og nokre av dei er strengare enn dei var under den første koronastenginga.

Tiltaka har ført til tendensar til hamstring på Austlandet. Vinmonopolet i dei ti kommunane blei også stengde. Det førte til at folk reiste til nabokommunar med ope pol for å handle der.

Fleire av kommunane som så langt ikkje er omfatta av nedstenginga, har difor bede staten om å få innføre tiltak.

Regjeringa har varsla ein pressekonferanse søndag kveld, der det vil bli varsla tiltak i desse kommunane

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 21.04.2021
3 054
Smittede siste 7 dager
212
Innlagte
734
Døde
1 088 100
Vaksinerte

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger