Hopp til innhold

FFI dropper studie om fremmedkrigere – nå skal Anundsen se på regelverket

Justisministeren sier det er trist at Datatilsynets krav gjør at en planlagt studie om Syria-farere skrinlegges. Nå varsler han en gjennomgang av regelverket.

Justisminister Anders Anundsen (Frp)

OVERRASKET: Anundsen deler FFIs bekymring om at Datatilsynets krav kan gjøre det svært vanskelig å forske på fremmedkrigere. Han mener regelverket bør gjennomgås.

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

– Jeg har respekt for Datatilsynets avgjørelse, men som politikere må vi se på om regelverket er tilfredsstillende, sier Anders Anundsen (Frp).

Som NRK meldte onsdag morgen krever tilsynet at Syria-farere må varsles dersom det norske medier har skrevet om dem, skal brukes i forskning. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) mener det er umulig å finne kontaktinformasjon på denne gruppen, og har nå varslet Justisdepartementet om at de sier fra seg oppdraget.

– Vi mener at det er veldig trist. Dette er et veldig viktig oppdrag som vi har tildelt FFI nettopp fordi det er avgjørende å vite mest mulig om årsakene til at folk lar seg rekruttere til å bli fremmedkrigere, sier Anundsen.

FFIs ambisjon var å systematisere informasjonen som allerede ligger ute på nett. I tillegg til nyhetsartikler, ville forskerne bruke opplysninger fremmedkrigerne selv har delt på åpne Facebook-grupper eller på Twitter.

– Rikets sikkerhet

Men Datatilsynet gir ikke unntak fra informasjonsplikten. De mener fremmedkrigerne, på lik linje med andre, har rett til å vite at opplysninger om dem brukes i forskning.

En person kan også være innforstått med at informasjonen er offentlig, men samtidig ha sterke reservasjoner mot at informasjonen blir brukt i andre nye sammenhenger og kontekster, slik som forskning.

Datatilsynet / Konsesjon 30.04.15

Anundsen sier at han ikke ønsker å sette seg til doms over Datatilsynets avgjørelse i denne konkrete saken. Samtidig medgir han at han ble overrasket over vedtaket.

– Mitt anliggende er å sikre at vi som samfunn får nok informasjon til å iverksette relevante tiltak overfor en gruppe som kan utgjøre en fare for rikets sikkerhet. Derfor er denne kunnskapen viktig, og derfor er det viktig at vi som politikere ser om vi har et regelverk som ivaretar den interessen på en god nok måte.

Vil se på regelverket

Datatilsynet er et uavhengig organ underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Anundsen sier at han vil ta kontakt med statsrådkollega Jan Tore Sanner (H) for å få en gjennomgang av regelverket.

– Det FFI har bedt om, er jo å sammenstille opplysninger som allerede er offentlig tilgjengelig. At det skal utgjøre en stor utfordring for personvernet, sett opp mot behovet samfunnet har for denne informasjonen, det mener jeg er utfordrende.

Stortinget hilser gjennomgang velkommen

Justispolitikerne på Stortinget deler Anundsens bekymring.

Nærbilde av Hadia Tajik (Ap)

SIKKERHET: Tajik mener forskning må til dersom politikerne skal finne treffsikre tiltak mot radikalisering.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix
Anders Werp, i grå dressjakke, står med armene i kors

BALANSE: – Jeg har ingen slagside mot personvern. Men vi må få en bredere vurdering av dette, sier Anders Werp.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Både Hadia Tajik (Ap) og Anders Werp (H) ber regjeringen undersøke om dagens regelverk gjør det umulig å gjennomføre denne type studier om fremmedkrigere.

– Denne forskningen kan ha betydning for at man klarer å skape mer målrettede tiltak for å forebygge rekruttering og beskytte landet bedre. Hvis det skal strande fordi FFI ikke finner rett Facebook-profil for å informere om at de vil bruke offentlig tilgjengelige opplysninger, så er det naturlig å se på regelverket, sier Tajik, lederen for Justiskomiteen på Stortinget.

Werp, som er første nestleder i komiteen, trekker fram at dette gjelder forskning på personer som er «fiender av det norske samfunnssystemet».

– Dette er et eksempel på behovet for å se på hvordan samfunnssikkerhet og personvern må balanseres bedre, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger