Fergefri E39: – Noen bør få kalde føtter av pengebruken

1,2 milliarder kroner. Det er utgiftene Statens vegvesen så langt har hatt til å planlegge fjordkrysninger langs E39 på Vestlandet, viser nye tall.

Nye illustrasjoner for Hordfast

40 MILLIARDER HVER: For å krysse fjordene langs vestlandskysten trengs mange og lange bruer og tunneler. Tre av de planlagte fjordkrysningene langs E39 har en prislapp på nær 40 milliarder hver. Til sammenligning ventes Utenriksdepartementet å ha samlede utgifter på 37 milliarder i 2018. Bildet er en illustrasjon fra Statens vegvesen/Multiconsult for en mulig bruløsning i Hordaland.

Foto: Statens vegvesen / Multiconsult

Norgeshistoriens dyreste veiprosjekt har som mål å nær halvere kjøretiden fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord.

Målet er blant annet å lage mer effektive bo- og jobberegioner langs kysten.

Helt ferske tall som SV har fått fra Stortingets utredningskontor, viser at Statens vegvesen ved utgangen av 2017 hadde brukt 1242,8 millioner kroner på planleggingen av fjordkrysningene på E39.

SV mener pengebruken er så drøy at regjeringspartiene nå bør få kalde føtter.

– Noen må rope varsku

Arne Nævra, transportpolitisk talsperson i SV

KRITISK: Arne Nævra, transportpolitisk talsperson i SV, er sterkt kritisk til planene om å bygge sammenhengende vei fra sør til nord langs kysten med broer og tunneler.

Foto: Johan Sættem

Det er så feil bruk av midler, synes vi. Når vi har brukt over 1,2 milliarder bare på å planlegge disse fjordkrysningene, så mener jeg at noen må rope et varsku. Ikke minst regjeringspartiene bør få kalde føtter nå, sier transportpolitisk talsperson i SV, Arne Nævra.

Bare fjordkrysningene er kostnadsberegnet til 198 milliarder kroner.

Eksisterende fergestrekninger langs vestlandskysten skal erstattes med bruer og undersjøiske tunneler.

– Rygger inn i fremtiden

– Kostnadene bare øker og øker på å planlegge det som vi mener kan bli et luftslott. Vi rygger inn i fremtiden når vi planlegger en fergefri E39. Bare vedlikeholdsutgiftene vil dreie seg om sinnssyke summer, sier Nævra.

Fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim

REDUSERT KJØRETID: Det er mange fergestrekninger langs kysten fra Sørlandet og nordover til Trondheim. Dersom fergene fjernes, kan kjøretiden reduseres fra 21 til 11 timer mener Statens vegvesen.

Foto: Statens Vegvesen

I Nasjonal transportplan sier regjeringen at den har som langsiktig mål å gjennomføre hele prosjektet, som vil ta over 30 år å ferdigstille. Da er statskassa slanket med minst 340 milliarder kroner.

Beløpet er så stort at det tilsvarer en fjerdedel av det som ventes å bli statens totale utgifter for 2018.

Til sammenligning kostet Bergensbanen tilsvarende et helt statsbudsjett da den sto ferdig i 1909, ifølge BaneNor.

– Regjeringen burde heller brukt pengene på å utvikle elferger. Alt roper på at vi skal innføre elektrisk kystfart, sier Nævra.

Oppnår ikke samme tidsgevinst med elferger

Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forstår ikke SVs bekymring for planleggingskostnadene.

Med elferger oppnår man ikke å halvere tiden det tar å kjøre mellom sør og nord langs kysten, slik målsettingen er, påpeker statsråden. Bilistene må fortsatt bruke tid på å vente på fergene i stedet for å kjøre videre. Heller ikke målet om å lage større bo- og arbeidsregioner vil oppnås i samme grad, ifølge Solvik-Olsen.

Geir A Mo, administrerende direktør i NLF

«TRAFIKKFARLIGE OG MILJØFIENDTLIGE»: Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund, er sterk motstander av undersjøiske tunneler. – Vi er imot de enorme fjordkrysningene i form av undersjøiske tunneler, fordi disse er trafikkfarlige og miljøfiendtlige. De koster også enormt med penger å både bygge og drifte, sier han.

Foto: Braata, Espen / Braata, Espen

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund, har en fortid som generalsekretær i Frp. Han er sterkt imot fjordkrysninger i form av undersjøiske tunneler. Lastebileierne mener de både er trafikkfarlige og miljøfiendtlige – og mener løsningen kan være hyppigere ferger.

– Hvis man øker fergekapasiteten til 20-minutters ferger, som er fullt mulig, får man en ventetid ned mot 11 minutter. Det kan man fint leve med, sier Mo.

– Pengebruken veldig liten

Ketil Solvik-Olsen avviser at pengebruken er «hodeløs».

– Det er utgifter som vi har brukt over åtte år, og gjelder åtte fjordkrysninger. Så per fjordkrysning er pengebruken veldig liten, sier han.

Samferdselsministeren viser til at det i statsbudsjettet for 2017 ble satt av 1349 millioner kroner til planlegging av jernbaneutbygging (InterCity) på Østlandet.

Åpning av Sømmevågen i Sola

IKKE BEKYMRET: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er ikke bekymret for pengebruken knyttet til planleggingen av fjordkrysningene på E39, og mener man må bruke tilstrekkelig penger på planlegging for å få ned samlede kostnader.

– Så hvis SV får kalde føtter som følge av planleggingskostnader, er det jernbaneprosjektene man burde skrinlagt først, ikke veiprosjektene. Men vi skal gjøre begge deler, både bygge vei og jernbane, sier Solvik Olsen.

SISTE NYTT

Siste meldinger