Ferde- saken: Det offentlige dekket regning for privateid parkeringsprosjekt

Fem fylkeskommuner endte opp med å betale 400.000 offentlige kroner for et privateid parkeringsprosjekt der flere sjefer i bomselskapet Ferde hadde eierinteresser.

FERDE

Trond Juvik er administrerende direktør i Ferde.

Foto: NRK Hordaland / NRK Hordaland

NRK har avdekket en rekke kritikkverdige forhold i det fylkeskommunale bomselskapet Ferde i Bergen. Sakene har utløst to granskinger.

Nå kommer det frem nye opplysninger om en faktura som har vært ukjent for kontrollutvalget. I dag skal utvalget for første gang behandle granskingsrapporten om bomselskapet.

Det var da NRK ba om innsyn i Ferdes regnskaper, at fakturaen fra det polske selskapet Skyrise dukket opp. Fakturaen er adressert til det private selskapet BTS Norway som bestilte oppdraget.

Administrerende direktør Trond Juvik i Ferde

Trond Juvik, her sammen med juridisk direktør Leiv Olav Sunde (t.v.).

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Over 20 prosent av dette selskapet ble eid av personer som i dag er ledere og ansatte i Ferde. Blant dem var administrerende direktør Trond Juvik, som eide seks prosent.

De beholdt eierinteressene i BTS Norway etter at de begynte i Ferde. Beslutningen om at fylkeskommunene skulle betale fakturaen for parkeringsprosjektet ble tatt flere måneder etter at Ferde hadde oppstått. Oppdraget til det polske selskapet Skyrise var å utvikle et datastyrt parkeringssystem basert på skiltgjenkjenning.

Fakturaen til selskapet på nærmere 400.000 kroner ble betalt rett etter at fylkeskommunene kjøpte bomselskapet, som da het Sørvest bomvegselskap.

Bomsjef: – Slump

Bomsjef Trond Juvik bekrefter at det offentlige har betalt regningen for parkeringssystemet.

Han sier det skjedde som del av de avsluttende forhandlingene om oppgjøret da fylkeskommunene kjøpte selskapet. Disse ble sluttført oktober 2018.

– Det var masse arbeid, og til slutt sa kjøper og selger at nå setter vi strek. De diskuterte lenge og det ble en forhandling til slutt. Så en god del av kostnadsbasen er spesifikk, andre er mer av type slump. Det sa Juvik om fakturaen da NRK intervjuet han i desember i fjor.

Faktura fra selskapet Skyrise til BTS Norway

SESAM SESAM: Denne fakturaen fra det polske IT-selskapet Skyrise ble betalt med fylkeskommunenes penger i 2017.

Foto: Faksimile / NRK

Revisjonsselskapet PwC representerte fylkeskommunene i forhandlingene.

I en e-post skriver kommunikasjonsdirektør Henrik Lervold: «Vi har dessverre ikke anledning til å kommentere løpende eller avsluttede kundeforhold.»

Henrik Lervold PwC

Henrik Lervold er kommunikasjonsdirektør i PwC Norge.

Foto: PwC

– Ukjent for meg

Opplysningene om fakturaen var ukjent for kontrollutvalgsleder Dan Femoen i Vestland fylkeskommune.

Torsdag formiddag skal han lede kontrollutvalgmøtet der Deloittes granskingsrapport om Ferde behandles. Der vil han ta opp NRKs nye opplysninger.

– Dette har med tilliten til selskapet å gjøre. Det kan ikke være noe som henger i lufta, og hvis det er transaksjoner man kan stille spørsmål ved så må det på bordet. Det regner jeg med at samtlige i kontrollutvalget ønsker – at faktum opplyses så vi får en godt utredet sak som vi kan ta til fylkestinget, sier Femoen til NRK.

Jan Femoen

Dan Femoen, kontrollutvalgsleder i Vestland.

Foto: / Høyre

Han er representant for Høyre i fylkestinget i Vestland.

Har granskningsrapporten etter ditt syn gitt alle nødvendige svar?

– Nei, det har den ikke. Vi har flere spørsmål. Da rapporten kom sa jeg at det var en god rapport, men så har det kommet opp en del problemstillinger i etterkant som gjør at vi har flere spørsmål til rapporten.

Kan det bli aktuelt å bestille en ny granskning?

– Den vurderingen må vi gjøre i kontrollutvalget, og det kommer litt an på hvilke svar vi får.

Granskingsrapporten har tatt utgangspunkt i flere NRK-saker om Ferde:

Styreleder vil ikke svare

Selskapet som i dag heter Ferde ble kjøpt av fylkeskommunene i 2017. I nærmere ett år etterpå forhandlet partene om det endelige oppgjøret. Det finnes ikke offentlig tilgjengelige referat som forklarer hvordan kostnadene ble fordelt, eller hvorfor 400.000 kroner ble brukt til å dekke kostnader i selskapet bomsjefene hadde eierinteresser i.

Ferdes styreleder Paul M. Nilsen har blant annet avvist å svare på disse spørsmålene:

  • Visste du at Trond Juvik og andre Ferde-ansatte eide 20% av aksjene i selskapet som fikk de 400.000 kronene da du som styreleder godkjente at pengene skulle utbetales?
  • Hva var begrunnelsen for å bruke nær 400.000 offentlige kroner på denne fakturaen?

Nilsen skriver i en epost:

«Transaksjonen er et resultat av forhandlinger i forkant av kjøpet og hvor jeg deltok som styreleder. Jeg har ikke hatt noen grunn til å se på regnskapsførselen i samband med dette.»

Paul Nilsen er styreleder i bomselskapet Ferde.

Paul Magne Nilsen, styreleder i Ferde.

Foto: NRK

«Risiko for feil»

I Deloittes rapport står det at revisorene ikke har gjennomgått forhandlingene, oppgjøret eller transaksjonene i forbindelse med kjøpet. I rapporten står det: «Dette var en langvarig og kompleks prosess som var vanskelig å etterprøve. Dette innebærer etter revisjonen sin vurdering risiko for feil.»

På spørsmål om hvorfor transaksjonene ikke ble gransket, skriver partner Birte Bjørkelo

Birte Bjørkelo

Partner Birte Bjørkelo i Deloitte har hatt ansvaret for selskapskontrollen av Ferde.

Foto: Deloitte

blant annet:

«Det er ikke unaturlig at det kan identifiseres risikoer og enkelttemaer i en slik selskapskontroll som kontrollutvalget må ta stilling til om skal følges opp videre.»

Selskapet BTS Norway gikk konkurs i fjor. Parkeringssystemet Sesam Sesam drives nå videre av nye eiere og brukes i omlag 10 parkeringshus i Bergensområdet. Systemet fakturerer automatisk parkeringstid basert på gjenkjenning av bilens registreringsnummer.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger