Fengselsdrapet: Overgrepsdømt drapsoffer varslet om trusler

RINGERIKE FENGSEL/ OSLO (NRK): Mannen som ble drept i Ringerike er flere ganger dømt for overgrep mot unge gutter. Offerets forsvarer sier han følte seg utrygg i fengselet og hadde varslet ledelsen om trusler.

Ringerike fengsel.

DREPT BAK MURENE: Lørdag ble en sedelighetssiktet mann i 50-årene drept i Ringerike fengsel. Ifølge hans forsvarer har han følt seg truet i bak murene.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Advokat John Arild Aasen

John Arild Aasen sier han vil be om at det oppnevnes en bistandsadvokat på vegne av den avdødes familie.

Foto: Jon Jolly Kramer-Johansen / NRK

– Man liker ikke denne typen kriminalitet blant andre innsatte, og så hevner man seg. Dette burde ha fengselet ha tatt høyde for, sier advokat John Arild Aasen, som har representert den avdøde mannen i overgrepssakene.

Han påpeker at det er for tidlig å trekke konklusjoner, men sier 58-åringen har vært truet i fengsel. Aasen sier også at typen kriminalitet klienten har begått har gjort at mannen følte at han var i en utsatt posisjon.

– Han satt for alvorlige forhold og var utsatt i fengsel på grunn av den sedelighetskriminaliteten han har begått. Mitt syn på dette er at det ikke er heldig å blande disse siktede med andre som har begått annen kriminalitet.

Meldte fra om trusler

Lørdag formiddag gikk en drapsdømt norsk-polsk mann til angrep på en norsk mann i 50-årene i Ringerike fengsel. Mannen i 50-årene døde kort tid etter av skadene. Ifølge VG skal drapet ha blitt begått med et stikkvåpen.

Søndag ble det kjent at mannen i 50-årene flere ganger er domfelt mot overgrep mot unge gutter. Mannen ble i 2016 pågrepet i fengsel, siktet for overgrep mot et tjuetalls ofre. Hans forsvarer John Arild Aasen sier han ble sjokkert da han fikk vite at klienten hadde blitt drept bak murene.

– Vi hadde ikke trodd at dette skulle skje i et høysikkerhetsfengsel. Jeg tenkte at det var helt forferdelig, fordi vi ser dette i relasjon til de trusler og den utrygghet han har følt i fengselet, sier Aasen.

Han forteller at hans klient i lengre tid har følt seg utrygg.

– Han sitter på grunn av spesielle forhold, og en spesiell siktelse. Han har ikke følt seg trygg der han har vært, og det har vi snakket mye med ham om. Han har fortalt at han har rapportert dette til fengselet og fengselets ledelse, og vi antok at det ble tatt hånd om, sier Aasen.

– Ikke heldig å blande

For en tid tilbake ble mannen overført fra Oslo fengsel til Ringerike. Bakgrunnen var den utryggheten den sedelighetssiktede mannen følte bak fengselsmurene.

– Han følte at det (Ringerike, journ.anm.) var et bedre fengsel å sitte i, og at han ble bedre ivaretatt der. Det viste seg å ikke være tilfelle. Vi er veldig skuffet over det som har skjedd.

Ofrene i sakene den avdøde har vært siktet for er helt nede i 12-årsalderen, ifølge Aftenposten. Aasen forteller at saken mot 50-åringen nærmet seg påtaleavgjørelse hos politiet, og etter planen skulle føres for retten i løpet av noen måneder.

Forsvareren påpeker at han ikke kjenner detaljene i saken, ei heller om det har vært noen relasjon mellom mannen som er siktet for fengselsdrapet og hans klient.

– Han sier han følte seg utrygg på grunn av visse personer, men har ikke spesifisert noe ytterligere rundt det.

– Ringerike gode på trusselvurderinger

Erling Fæste.

Erling Fæste, assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region sør, sier Ringerike fengsel normalt er gode på å gjøre risikovurderinger rundt ansatte.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

Ringerike fengsel har ordinær kapasitet på 160 celler, hvorav alle innsatte er menn. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå med varetekts- og langtidsinnsatte som primær målgruppe.

Erling Fæste, assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region sør, ønsker ikke å kommentere påstandene om at drapsofferet skal ha følt seg truet i fengselet.

– Jeg kan ikke kommentere konkret rundt denne tragiske enkeltepisoden fordi den er under etterforskning. Men på generelt grunnlag kan jeg si at vår erfaring er at Ringerike fengsel er svært gode til å håndtere trusselvurderinger rundt både rundt voldelige innsatte og innsatte som trenger beskyttelse, sier Fæste.

Knut Are Svenkerud, forbundsleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, påpeker at det er svært sjeldent at det begås drap i norske fengsler.

– Jeg kjenner ikke til at det har vært noen drap i norske fengsler i moderne tid. I de 14 årene jeg har sittet som forbundsleder, så er dette det første drapet vi opplever. Det har imidlertid vært nære på mange ganger, og det har gjort at vi har advart mot ressursituasjonen når det gjelder ansatte, sier Svenkerud.

Ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet skjedde det siste drapet i et norsk fengsel i 1982.

– Ligger en forhistorie bak drapet

Hans-Petter Aasen

Politiadvokat Hans-Petter Aasen ønsker ikke å kommentere relasjonen mellom offeret og den siktede.

Foto: Jon Jolly Kramer-Johansen / NRK

Mannen som er siktet for å ha drept den sedelighetssiktede mannen i 50-årene, ble dømt til 17 og et halvt års fengsel for et drap i Oslo i 2015. Hans forsvarer Marius Ihlebæk møtte sin klient søndag formiddag, men vil ikke si om han erkjenner straffskyld.

Ihlebæk sier det ligger en forhistorie bak drapet, men ønsker ikke å kommentere relasjonen mellom den siktede og offeret på det nåværende tidspunkt.

Politiadvokat Hans-Petter Aasen i Sør-Øst politidistrikt sier til NRK at det blir vurdert om den drapssiktede skal fremstilles for varetekt med ytterligere restriksjoner på mandag. Alternativt vil han bli tilbakeført til dommen han allerede soner.

Ifølge Aasen har den siktede foreløpig ikke ønsket å avgi en forklaring til politiet. Politiadvokaten vil ikke kommentere offerets historikk med sedelighetsforbrytelser.

– Siktede soner for tiden en drapsdom fra 2016. Ut over det har ikke politiet noen kommentarer på det nåværende tidspunktet. Siktete har ikke avgitt forklaring på det nåværende tidspunkt, sier Aasen til NRK.

Ringerike fengsel

DRAPSETTERFORSKNING: En mann er siktet for drap etter å angrepet en medinnsatt her i Ringerike fengsel lørdag.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger