Fengselsansatte varslet om farlige forhold i fjor: Fryktet for liv

De tillitsvalgte i Ringerike fengsel varslet i fjor om at situasjonen for både innsatte og ansatte er farlig. Lørdag ble deres frykt til virkelighet da en innsatt ble drept av en medinnsatt.

Siri Elin Sørlie

TILLITSVALGT: Siri Elin Sørlie er operativ leder og tillitsvalgt ved Ringerike fengsel.

Foto: NRK Runa Victoria Engen

– Det er unødvendig og tragisk. Det er fryktelig for dem som har opplevd det, både ansatte, innsatte og selvsagt pårørende ute. Dette er noe vi har fryktet, at et liv skal gå tapt. Vi har varslet i mange år om situasjonen, sier Siri Elin Sørlie, operativ leder og tillitsvalgt ved Ringerike fengsel til NRK.

Lørdag formiddag gikk en mann i 50-årene til angrep på en 58 år gammel mann som døde av skadene. Mannen som allerede soner for et drap han begikk i 2014 er nå drapssiktet igjen.

– Jeg forstår det sånn at det har skjedd på en fellesskapsavdeling. Vi mener, uten at jeg skal kommentere den konkrete saken, at dette kan være et resultat av flere års slitasje på bemanning, ansatte, ressurstildeling og også innsatte, sier Sørlie.

Til NRK sier den dreptes forsvarer at den overgrepsdømte mannen følte seg utrygg i fengselet og hadde varslet ledelsen om trusler.

Varslet i fjor

Både i mai og i oktober i fjor varslet de ansatte i Ringerike fengsel og de andre fengslene i Norge om at situasjonen for både ansatte og innsatte er farlig. Varslene ble sendt til både Kriminalomsorgsdirektoratet og den politiske ledelsen i Justisdepartementet.

Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Marianne Vollan sier til NRK at det er sjelden det skjer så alvorlige hendelser. Sist gang noen ble drept i et norsk fengsel var i 1982.

– Hvilke tiltak har dere gjort for å bedre sikkerheten til ansatte og innsatte?

– Det må gjøres konkrete risikovurderinger på de enkelte stedene. Det er det viktigste tiltaket. Regionen har hatt en oppfølging av det fengselet. Så må vi på overordnet nivå jobber videre med tiltak for å både forebygge vold og trusler og sørge for også en god oppfølging i etterkant, sier Vollan.

Marianne Vollan

DIREKTØR: Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Vanskelig innsattmasse

Tillitsvalgt Siri Elin Sørli mener fengslene har fått større problemer etter at norske myndigheter begynte å sende fanger til soning i Nederland.

– Når vi sender de innsatte som vi oppfatter som stabile til Nederland, så sitter vi igjen med en innsattmasse som plages med mye psykiatri, medisinske plager, det er mange utenlandske innsatte og varetektsinnsatte. Alt i alt så skaper dette en innsattmasse som er vanskelig å jobbe med opp imot soningsplanlegging og rehabilitering.

– Hva betyr det for dere konkret?

– Det betyr at om vi opplever problemer og utfordringer på en avdeling så må vi hente ressurser fra en annen avdeling. I dette tilfellet, i hele 2016 har vi forsøkt å styrke den lukkede avdelingen fordi det er der vi har mye tung psykiatri der. Det betyr at vi tapper fellesskapsavdelingene for antall betjenter og erfarne betjenter, sier Sørlie.

Til Aftenposten sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at han ser alvorlig på drapet, samtidig som han understreker at det er en politisak.

– Vi kan ikke begynne å diskutere budsjett og ressurser. Tiden for det er ikke nå. Vi må først få frem hva som har skjedd, sier han til avisen.

Etter at politiet er ferdig med sin etterforskning av saken vil Amundsen få en rapport fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

SISTE NYTT

Siste meldinger