Fem millioner nordmenn 19. mars

Statistisk sentralbyrå ha regnet seg frem til dagen det endelig blir fem millioner av oss.

Norge fem millioner 19. mars

Vi blir fem millioner mennesker 19. mars, ifølge SSB. Her er et lite utvalg nordmann på Karl Johan 17. mai 2010.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Mandag 19. mars runder Norge fem millioner innbyggere, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) basert på ferske folketall.

SSBs tidligere beregninger har antydet at en passering mest sannsynlig ville skje i løpet av mars eller april.

Basert på helt ferske folketall anslår SSB at det er 85 prosent sikkert at Norge får 5 millioner innbyggere i mars, og passeringen er beregnet til 19. mars.

Dermed havner Norge i samme, eksklusive kategori som Danmark, som har en befolkning på drøyt 5,5 millioner innbyggere.

Innvandring viktigst

sine hjemmesider skriver SSB at de det siste året har fått mange henvendelser om tidspunktet for når vi passerer 5 millioner innbyggere i Norge.

– Det er imidlertid vanskelig å forutsi en nøyaktig dato for dette på forhånd. Veksten i folketallet, som for tiden er rekordhøy, påvirkes av mer eller mindre forutsigbare faktorer som fødsler, dødsfall, innvandring og utvandring, samt hvordan og når disse registreres.

Ifølge SSB er innvandring den faktoren som har mest betydning for befolkningsveksten.

– Usikkerheten er særlig stor når det gjelder innvandringen framover, samtidig som dette er den enkeltfaktoren som for tiden har klart størst betydning for befolkningsveksten. To tredjedeler av befolkningsveksten de siste årene skyldes innvandring, mens en tredjedel skyldes fødselsoverskudd, melder SSB.

Slik finner SSB folketallet:

Folketallet finner SSB ved opptelling i Det sentrale folkeregisteret. Deretter justeres det for at en del meldinger om fødsler, dødsfall, innvandringer og utvandringer blir innrapportert en stund etter at den faktiske hendelsen har funnet sted.

For eksempel blir mange utvandringer ikke registrert før lenge etter selve flyttingen.

Datoen for når Norge får 5 millioner innbyggere ble beregnet på grunnlag av en forlengelse av trenden de siste 12-13 månedene, med særlig vekt på utviklingen siden nyttår.

Ikke nøyaktig

Ifølge SSB gir ikke Folkeregisteret noe eksakt bilde av Norges befolkning. I realiteten er det allerede mer enn fem millioner som bor i Norge.

– Ikke alle som oppholder seg her mer eller mindre permanent, er eller skal være med i registeret. Dette gjelder blant annet personer på kortvarige arbeidsopphold (under 6 måneder), asylsøkere og personer som er her ulovlig. På den annen side er det en del personer som står oppført i folkeregisteret, men som har utvandret uten at dette er blitt registrert. Vi har ikke nøyaktige tall for disse faktorene, men sannsynligvis opphever de hverandre i ganske stor grad, skriver SSB.

SSB påpeker at byrået ikke sikkert kan vite hvem som blir innbygger nummer fem millioner.

– Denne personen kan være et nyfødt barn eller en som innvandrer til landet. SSB har ikke data eller mulighet til å si hvem denne personen kan være. Nøyaktig tidspunkt for fødsel, dødsfall, innvandring og utvandring er heller ikke kjent, verken i forkant eller etterkant.

SISTE NYTT

Siste meldinger