Hopp til innhold

Fem ganger så mange ME-diagnoser som i 2008

Antall ME-diagnoser i aldersgruppen 10 til 34 år er fem ganger som høyt som i 2008. Også andre utmattelsessykdommer er øker dramatisk.

ME-syk gutt i Sauda

STOR ØKNING: Det er fem ganger så mange som diagnostiseres med ME nå, som for fem år siden.

Foto: ARNE GUNNAR OLSEN / NRK

– Dette er jo helt hinsides. Trude Schei, fungerende generalsekretær i ME-foreningen er forbauset over tallene fra Norsk Pasientregister som NRK viser henne.

I aldersgruppen 10 til 34 år har fem ganger så mange fått diagnosen ME som i 2008.

Trude Schei

TRENGER MER INFORMASJON: Det trengs mer informasjon om årsaken til ME, mener Trude Schei, assisterende generalsekretær i ME-foreningen.

Foto: Privat

Også andre utmattelsessykdommer har en lignende økning.

– Dette må vi jo finne ut hvorfor det er sånn og hva årsaken er, sier Schei. Ikke minst må vi finne en måte å behandle alle disse menneskene på.

– Det er unge mennesker som har hele livet foran seg, og de trenger å få en behandling, sier Schei.

Bare i fjor var det over 1525 mennesker i alderen 10 til 34 år som fikk ME. I 2008 var tallet 306, ifølge Norsk Pasientregister. I tillegg til dette kommer ME-diagnosene som fastlegene stiller.

Å utrede ME, også kjent som kronisk utmattelsessyndrom, handler mye om å utelukke andre typer sykdom.

Dramatisk økning av utredninger

Stein Bruland

LANG VENTETID: Stein Bruland, direktør for fag og pasientsikkerhet ved Sykehuset Østfold forteller at det kan ta 70 uker å komme på ME-utredning.

Foto: Sykehuset Østfold

– Vi har særlig det siste året opplevd en dramatisk økning av folk som ønsker en utredning for ME, sier Stein Bruland, direktør for fag og pasientsikkerhet ved Sykehuset Østfold.

Her må pasienter vente nesten 70 uker for å komme i gang med ME-utredning. Køen er ekstra lang fordi halvparten av dem som henvises for ME, ikke har denne sykdommen.

– Konsekvensen er at de som faktisk får diagnosen må få lengre ventetid, sier Bruland. Og de som ikke får diagnosen, blir ofte kasteballer i systemet fordi man ikke finner årsaken til problemet, fortsetter Bruland.

– Helse-Norge vet for lite om ME

– Hvis jeg var helsemyndighetene, ville jeg sagt iiikk, sier Trude Schei og gjør en grimase.

Hun mener fastlegene vet altfor lite om ME.

– En del leger begynner å få et godt grep om ME og god forståelse av det, sier Schei, men dessverre er det fremdeles noen som møter pasienter med manglende respekt og tror at ME er en tullesykdom, fortsetter hun.

Schei sier at dette er dokumentert i en SINTEF-rapport fra 2011, som viser at det er mangel på kunnskap i alle ledd i helsevesenet.

Hun sier mange fastleger ikke tror på ME, og som derfor ikke henviser pasientene videre. Noen ganger får de diagnoser som ikke stemmer.

Schei forteller at pasientene også blir stående uten behandling fordi fastlegene ikke vet hvordan de skal følge opp ME-pasienter.

– Det er fryktelig leit for pasientene, sier Schei.

De som sier vondt i viljen, hva sier du til dem?

– Jeg sier at vi har vondt mange andre steder, men ikke i viljen, sier Schei.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger