Farlige bruer nedprioriteres: – Kan føre til flere dødsulykker

37 mennesker har dødd på norske bruer fra 2005–2014. Korte rekkverk var den viktigste årsaken til dødsulykkene. Likevel prioriterer ikke Vegvesenet å ruste opp forfalne bruer de neste seks årene.

Bil har kjørt inn rekkverk på bru.

FARLIGE BRUER: Her mistet føreren livet da bilen kjørte ut mot venstre og traff enden av brurekkverket. I Vegvesenets handlingsprogram er bruer nedprioritert fremfor tunneler.

Foto: Statens vegvesen

– Det er ingen tvil om at vi har en betydelig oppgave i bruoppfølging i årene som kommer, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen under onsdagens pressekonferanse.

Vegvesenet la onsdag fram handlingsprogrammet om hvordan nærmere 200 milliarder skal fordeles på ulike veiprosjekter rundt om i Norge frem mot 2023.

Det er tunneler som drar de største summene, mens forfalne bruer forblir forfalne noen år til.

Bruer nedprioriteres

«På grunn av de økte kostnadene til utbedring av tunneler har det ikke vært mulig å prioritere betydelige midler til å ta igjen forfallet på bruene,» skriver Vegvesenet i handlingsprogrammet.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

REKORDBELØP: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, sjefen for Statens vegvesen skal bruke 135 milliarder kroner på ny vei de neste seks årene.

Foto: Knut Opeide

– Fornying i tunnelene gjør at vedlikeholdsetterslepet vil bli redusert i årene framover. Men de planlagte tunnelutbedringene krever betydelige midler, derfor kan vi ikke hindre økning i vedlikeholdsetterslepet for enkelte andre vegobjekter, forteller vegdirektøren.

Hundrevis av bruer med kritiske skader

I oktober skrev NRK om at Vegvesenets ulykkesgranskere hadde undersøkt dødsulykker ved bruer i årene 2005–2014.

– Korte rekkverk i forlengelse av brua er den viktigste grunnen til at uhell som skjer ved bruer, har endt som dødsulykker, sa trafikksikkerhetsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen til NRK.

E18 Drammensbrua

NORGES LENGSTE: Til tross for at 46 000 biler kjører over Drammensbrua hver eneste dag, ble det ikke ført inspeksjon på bruen i 2016.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

I 33 ulykker med til sammen 37 døde, var feil eller mangler ved rekkverket en medvirkende årsak til dødsulykken.

Ifølge VGs avsløring i fjor høst brøt Vegvesenet reglene på 1 av 2 bruer når det gjaldt inspeksjon og kontroll.

I hele 2013 og 2014 ble det ikke gjennomført en eneste hovedinspeksjon i Østfold, Akershus eller Oslo. Det har ført til et stort etterslep og Vegdirektoratet opplyser at de har et vedlikeholdsetterslep på 15 milliarder kroner på norske bruer.

I november 2017 hadde 924 bruer det Vegvesenet omtalte som store eller kritiske skader for trafikksikkerheten, ifølge VG.

– Prioriterer dere bruer sterkt nok i denne handlingsplanen?

– Det er selvfølgelig et spørsmål, men vårt svar på det spørsmålet er ja, svarer Gustavsen.

«Basert på bruinspeksjoner prioriteres bruer med alvorlige skader og avvik mhp. bæreevne og trafikksikkerhet med tiltak som finansieres over posten Vedlikehold av riksveger. Økt innsats for å utbedre forfall på bruene vil bli prioritert etter 2023,» skriver Vegvesenet i sitt handlingsprogram.

– Fare for liv og helse

– Jeg er veldig skuffet over at det ikke er satt av penger til bruvedlikehold, og at det ikke er laget en gjennomføringsplan for hvordan bruer skal få den standarden de skal ha, sier Karin Yrvin, Fagsjef i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

karin

KRITISK: Fagsjef i Opplysningsrådet for Veitrafikken, Karin Yrvin, synes Vegvesenet har fordelt midlene skjevt.

Foto: OFV/Bård Gudim

Hun er svært kritisk til at etterslepet på vedlikehold av tunneler går på bekostning av bruer.

– Vegvesenet er forpliktet til å sikre tunnelene gjennom EU- direktiver, men det går utover den generelle sikkerheten til resten av veinettet. Når det investeres i vei planlegger man ikke for hvordan man skal drifte og vedlikeholde i høy nok grad, det bekymrer oss veldig, sier Yrvin til NRK.

Fagsjefen tror manglene på vedlikeholdet av bruer kan få konsekvenser for trafikksikkerheten.

– Dette kommer til å gå utover sikkerheten til folk, og i ytterste konsekvent er det fare for liv og helse. Statens vegvesen har selv vist at feil ved rekkverker på bruer har ført til dødsulykker, sier Yrvin.

Hun forteller at de følger nøye med på at Vegvesenet inspiserer bruene slik regelverket tilsier.

Slik fordeles milliardene:

17-1650 - Illustrasjon- Handlingsprogrammet Recovered

FORDELINGEN AV MILLIARDENE: Dette er Vegvesenets fremstilling av hvordan milliardene skal fordeles de neste seks årene.

Foto: ILLUSTRASJON: Statens vegvesen
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger