Hopp til innhold

Faremo: – Heimevernet godt rustet

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) mener Heimevernet er godt rustet til å utføre sine oppgaver. Hun støtter forsvarssjefens avgjørelse om å oppløse spesialavdelingene.

Video Grete Faremo i Stortinget

Direkte: Forsvarsminister Grete Faremo svarer på spørsmål om HV-016.

Etter at det ble klart at forsvarsministeren vil nedbemanne Heimevernets spesialstyrke, HV-016 uten å varsle Stortinget har det blitt bråk. I dag måtte Grete Faremo fortelle de folkevalgte om sin beslutning.

– Heimevernet er en av hovedpilarene i Forsvaret. Slik har det vært i mange år og slik vil det forbli. Men Heimevernet er noe annet enn det var under den kalde krigen, sa Faremo i sin redegjørelse om situasjonen for Heimevernet i Stortinget fredag.

– Forsvarssjefens beslutning om å ta ut strukturelementet HV-016 fra Heimevernets innsatsstyrker, står fast, sa Faremo, som understreket at forsvarssjef Harald Sunde må gis handlingsrom til å disponere sine mannskaper i tråd med de føringer som er lagt fra politisk hold.

Fått kritikk

Forsvarsministeren ble bedt om å komme til Stortinget og svare for forslaget om å oppløse Heimevernets spesialavdelinger.

– Forsvarsministeren har ikke håndtert denne saken, hun har forholdt seg taus, sier leder i forsvarskomiteen på Stortinget, Høyres Ine Eriksen Søreide, som forventer en opprydning.

– Jeg forventer at forsvarsministeren gir klare svar på de spørsmålene hun har fått, og gir Stortinget en grundig redegjørelse for en bekymringsfull situasjon.

Følte seg forbigått

26. september avslørte Dagsrevyen at HV-016 skal legges ned. Soldatene i avdelingen fikk beskjed samme dag. Det vakte harme blant politikere som følte seg forbigått.

Heimevernets spesialavdelinger inngår i innsatsstyrken på rundt 5.000 soldater, og teller i alt rundt 200 personer som er fordelt på fem tropper med betegnelsen HV-016, som er fordelt på to tropper i Oslo, en i Stavanger, en i Bergen og en i Trondheim.

Spesialavdelingen ble opprettet i 1987 for å stå i mot fiendtlige sabotasjeavdelinger som vil bestå av topptrente elitesoldater.

– Får ikke gjort oppgavene sine

Det er politiet som i utgangspunktet skal stå i mot terror- og sabotasjeanslag. Men i gitte situasjoner kan politiet be Forsvaret om hjelp, slik det nylig har skjedd i flere land i forbindelse med terrortrusler.

– Vi må få en avklaring om HV kan støtte politiet i de store byene når HV-016 legges ned, for vi har fått bekymringsmeldinger fra forsvaret om at HV ikke er i stand til å gjøre oppgavene sine sier Søreide Eriksen.

Forsvarssjef Harald Sunde har tidligere uttalt at han mener denne avdelingen har et mandat som er gått ut på dato, og at den trekker en uforholdsmessig stor andel av de totale bevilgningene til Heimevernet, han har også pekt på at forsvaret ikke har godt nok kontroll over soladtene i avdelingen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger