Faremo vil styrke Forsvaret hjemme

Forsvarsministeren vil ha med NATO på et nytt initiativ for nærområdene, og vil se på balansen mellom norske oppdrag «hjemme» og «ute».

Afghanske og norske styrker i Afghanistan

Afghanistan er NATOs viktigste oppdrag for øyeblikket. Men engasjementet er 'out of area', utenfor forsvarsalliansens nærområde og kjerneoppgaver. Her opererer afghanske og norske styrker sammen i det krigsherjede landet.

Foto: Forsvaret / Scanpix

- Akutte behov i Afghanistan må ikke bestemme hva NATO bør prioritere i det lange løp, sier forsvarsminister Grete Faremo.

I en tale i Oslo militære samfund i kveld tok Faremo til orde for at NATO forsterker innsatsen i forsvarsalliansens nærområder.

Hun mener NATO ikke bare må satse «out of area», med klar henvisning til oppdrag som det i Afghanistan.

- De siste årene har alliansen hatt et så stort militært og politisk fokus på operasjoner «out of area» at de egentlige kjerneoppgavene har kommet noe i bakgrunnen, sier Faremo.

Vil se på balansen mellom «hjemme» og «ute»

Forsvarsalliansen skal revidere sitt strategiske konsept i 2010. Konseptet er NATOs mest overordnede dokument, nest etter NATO-traktaten fra 1949.

Alliansens gjeldende konsept er fra 1999, og det nye vil også legge føringer for hvordan alliansen skal utvikle seg på lang sikt.

- NATO bør fortsatt kunne påta seg internasjonale operasjoner "out of area" og utenfor artikkel 5, forutsatt at disse er forankret i klare FN-mandat, sier Faremo.

Etter Artikkel 5 skal et angrep på ett av alliansens medlemsland betraktes som et angrep mot alle.

- Men balansen mellom hjemme og ute, og mellom artikkel 5 og «ikke-artikkel 5»-operasjoner, er nå et av de viktigste spørsmålene i strategidiskusjonen, utdyper forsvarsministeren.

Hun sier norske forsvarsmyndigheter har bidratt til å sette denne tematikken høyt på dagsordenen.

Nytt nærområdeinitiativ

- Vi må ikke forveksle det som er mest akutt her og nå med det som er viktigst i det lange løp. Dette krever evne til å løfte blikket og tenke langsiktig - i stedet for rett og slett å anta at fremtiden er en ren fremskrivning av dagen i dag, sier Faremo.

Forsvarsministeren ønsker et nærområdeinitiativ for forsvarsalliansen, som består av fire punkter :

  • Å styrke NATOs troverdighet når det gjelder å ivareta medlemslandenes sikkerhet
  • Å styrke alliansens situasjonsforståelse og etterretningssamarbeid
  • Å øke den allierte øvings- og treningsaktiviteten i NATOs nærområder
  • Og at alliansens struktur of forsvarsplanlegging reflekterer disse prioriteringene.

Faremo mener kravene fra enkeltoperasjoner ikke må være styrende for den langsiktige forsvarsplanleggingen. og nevner Afghanistan som eksempel.

Vil satse i nordområdene

For Norges del er nærområdene i stor grad Nordområdene. Forsvarsministeren mener Forsvaret ikke bør ligge lavt her, til tross for at utfordringene i stor grad er av sivil natur.

Forsvarssjef Harald Sunde og forsvarsminister Grete Faremo

Forsvarssjef Harald Sunde og forsvarsminister Grete Faremo på NATOs forsvarsministermøte i Bratislava, to dager etter at Faremo ble utnevnt som ny statsråd.

Foto: Trygve Mellvang-Berg / Scanpix

- En slik passiv politikk vil signalisere manglende ambisjoner, evne og vilje til å ivareta så vel våre interesser som forpliktelser, mener Faremo.

Hun ønsker blant annet et nærmere samarbeid mellom Forsvarets nye operative hovedkvarter i Bodø og NATOs kommandostruktur, og flere regelmessige øvelser i NATO-regi.

Faremo påpekte også at Norge har realvekst i forsvarsbudsjettene, i en tid hvor enkelte europeiske land kutter sin pengebruk på området med opp til 30 prosent.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger