Faremo vil bidra med helikopter

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) vil bistå politiet med Bell-helikoptre og redningshelikoptre i framtidige krisesituasjoner.

Forsvarsminister Grete Faremo.

Forsvarsminister Grete Faremo varsler økt helikopterberedskap.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Bell Helikopter

Et av forsvarets Bell-helikopter på Banaka flystasjon.

Foto: Aiken Balto

Hun varsler endret bruk av redningshelikopterne og raskere reaksjonstid med militære Bell-helikopter i beredskap. Forsvaret har i dag 18 Bell-helikopter, tre av dem er i Afghanistan og resten i Norge.

Militær beredskap

Fra og med i dag er forsvarets helikopterskvadron på Rygge i Østfold satt i militær beredskap. Dete er en midlertidig ordning som vil vare til 1. august neste år, og så vil ordningen bli vurdert.

Det blir ellers ikke gjort noen formelle endringer i reglene for samarbeid mellom forsvaret og politiet, men forsvarsministeren sier det kan bli aktuelt å se nærmere på denne instruksen senere.

Helikopterberedskapen i Norge ble i sin tid tatt ned på grunn av engasjementet i Afghanistan.

Bell-helikoptrene vil kunne støtte politiet når de blir bedt om det. I tillegg blir det også lagt til rette for at også Sea King-redningshelikoptre kan benyttes til å transportere politifolk ved prekære behov.

To timers beredskap

Forsvarsministeren vil gjeninnføre to timers beredskap slik at helikoptrene kan rykke ut raskere. Redningshelikoptrene har seks baser rundt om i landet, pluss en ekstrabase i Florø, og de har en utrykningstid på 15 minutter.

- Det er allerede avklart at helikopterberedskap er en sentral og viktig ressurs. Det er derfor viktig å handle og gjøre noe raskt, sa forsvarsministeren på en pressekonferanse i ettermiddag.

Det å bruke redningshelikopter til politioppdrag er omstridt, og tidligere ble i dag gikk Tromsø-legen Mads Gilbert hardt ut mot dette .

På spørsmål om beredskapen har vært for lav i Norge, svarte Faremo:

Forsvarsminister Grete Faremo gir bort fem gamle F-5 jagerfly

Forsvarsminister Grete Faremo vil bistå politiet med helikopterhjelp.

Foto: Holm Morten / SCANPIX

- Forsvaret har ansvar for våre områder. Vi stiller de ressurser som er relevant til rådighet for politiet, og det har vi gjort. Nå framover vil det likevel bli mer forutsigbarhet i hva vi kan bistå med.

Koster seks millioner

Statsråden legger til grunn at dette vil koste rundt seks millioner på årsbasis.

- Er det ikke forbedringspotensiale i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret?

- Her ligger det til grunn at politiet har hovedansvaret i slike hendelser. Forsvaret skal stille ressurser til rådighet, og det har man gjort. Det vi vil se på nå er hvordan det rent praktisk kan gjøres bedre, sier hun.

- Skulle det komme opp i forbindelse med 22. juli-kommisjonen at vi må tenke helt nytt rundt bistand fra forsvaret, må vi se på det. Det kan vi likevel ikke ta raskt allerede nå, legger hun til.

Faremo har sagt at de har valgt å gjeninnføre denne beredskapen fordi de nå har mulighet, og fordi mannskapssituasjonen nå er mye bedre enn for noen år siden.

- Fungerte raskt 22/7

Sea King redningshelikopter

Forsvaret vil bruke redningshelikoptrene til polititransport i krisesituasjoner.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Politiets anmodninger vil gå til Forsvarets operative hovedkvarter. De vil sjekke raskest mulig hva som er tilgjengelig i nærheten der hendelsen skjer.

- Hvor raskt kan dette fungere?

- Det fungerte raskt den 22. juli, men vi setter oss nå ned sammen for å se hva vi kan gjøre enda raskere.

- Det at vi har regler som gjør at forsvaret kan bistå er viktig, legger hun til.

- Hva er nytt i forhold til bruken av redningshelikoptrene?

- Nesten uten unntak har redningshelikoptrene blitt brukt til søk og redning, Nå er det snakk om å endre retningslinjene til disse helikopterne slik at de i tidskritiske situasjoner kan bistå for å transportere politiet til hendelser, svarer Faremo.

Skarpe situasjoner

- Vi snakker her om de skarpe situasjonene der det å redde liv gir mening også når man frakter politi, sier hun.

I går ble det kjent at justisminister Knut Storberget (Ap) vil styrke flere deler av politiet, få på plass en skikkelig helikopterberedskap og forby halvautomatiske våpen. .

  • Storberget ønsker å forby halvautomatiske våpen i ny lov
  • Økte overføringer til PST - satsning på overvåking av internett
  • Styrking av beredskapstroppen
  • Mer ressurser til Oslo politidistrikt og Sivilforsvaret
  • Satsning på helikopterberedskap - både i politiet, redningshelikopterne og Forsvaret

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger