Lovet døgnberedskap – står fortsatt på bakken minst 30 prosent

Justisminister Grete Faremo lovet døgnkontinuerlig beredskap for politihelikopteret fra 1. juni. Nå må hun innrømme til Stortinget at Norge var uten slik beredskap i halve juli.

Faremo og politihelikopter på bakken

I svaret sitt til Stortinget må Faremo svare for hva som er status for politihelikopteret, og det står fortsatt mye på bakken.

Foto: Anette Karlsen/NTB scanpix og Øyvind Bye Skille/NRK

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har sendt et stort antall detaljerte spørsmål til regjeringa og statsrådene med ansvar for 22. juli-håndteringen.

Fredag gikk fristen for å svare ut, og et av temaene som det må svares på gir nytt innsyn i politiets helikoptertjeneste.

Justisminister Grete Faremo har fått flere detaljerte spørsmål om helikopteret som stod på bakken på grunn av ferieavvikling da terroren rammet Norge den 22. juli i fjor.

I svaret sitt til Stortinget innrømmer justisministeren at det fortsatt ikke står bra til:

  • over 50 prosent nedetid i juli
  • gjennomsnittlig nedetid på over 30 prosent de siste seks månedene
  • ventet mellom 30 og 40 prosent nedetid også resten av året

At politihelikopteret stod svært mye på bakken i juli, ett år etter terrorangrepene, skyldes også denne gangen ferieavvikling.

– Nedetiden i sommer skyldtes at antall crew var 2 mot ordinært 4. Som kompenserende tiltak i ferietiden ble det i deler av juli og august leid inn en pilot som hadde de nødvendige godkjenninger for helikoptertypen. I tillegg ble det benyttet en del overtid, men man hadde flere ubemannede tjenestesett, skriver Faremo i sitt svar til kontrollkomiteen.

Nedetid for politihelikopteret siste 6 måneder

Nedetid for politihelikopteret siste 6 måneder

april

28,6 %

mai

24,1 %

juni

26,7 %

juli

55,4 %

august

33,1 %

september

33,7%

Gj.snitt siste 6 mnd.

33,6 %

(Justisdepartementet oppgir noe ulike tall, men disse gjelder Stortingets svar for nedetid siste seks måneder)

Grete Faremo ser ut i lufta

Faremo har snakket mye om endring og ledelse i politiet. Her fra toppledermøte i staten tidligere denne måneden.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Les hele svaret:

Grete Faremos brev til kontrollkomiteen på Stortinget (50 sider)

Lovet døgnberedskap 1. juni

Etter 22. juli kom det mange spørsmål til hvorfor politiet ikke også var i lufta. Politihelikopteret var først i se svevende over Oslo sent på kvelden den dagen.

NRK har kunnet avsløre store mengder nedetid over flere år før terrorangrepene der helikopteret bare stod på bakken.

I ettertid har det blitt et sterkt fokus på å styrke helikopterberedskapen i tilfelle noe slikt skulle skje igjen. Faremo økte beredskapen på Forsvarets helikoptre da hun fortsatt var forsvarsminister.

Les også: Kan fortsatt måtte vente lenge på helikoptre

Det er også blitt uttalt tydelig at politihelikopteret skulle tilbake i døgnkontinuerlig drift:

Fra 1. juni i år vil politihelikopteret være i døgnkontinuerlig drift.

Politidirektoratets nettsider 9. mars 2012

(her er budskapet om drift fra 1. juni på nettsidene)

At regjeringen ikke har klart å levere på denne lovnaden innrømmer Faremo i sitt svar til Stortinget.

– Regjeringens opprinnelige målsetning var at dette skulle være på
plass 1.juni. Det har ikke politiets ledelse klart å levere, skriver Faremo.

Som justisminister er hun den øverste ansvarlige, men i brevet til kontrollkomiteen peker hun tydelig på Politidirektoratet og Oslo-politiet som driver helikoptertjenesten.

For hun vil fortsatt ha på plass helikopterberedskapen.

– Det er min klare målsetting at politihelikopteret skal ha en døgnkontinuerlig drift. Jeg vil derfor forsikre meg om at politidirektøren sørger for at politimesteren i Oslo har tilstrekkelige rutiner for å sikre tilgjengelige mannskaper, skriver Faremo.

– Var kjent før 22. juli, dette holder ikke

Svarene går nå til Storingets kontroll- og konstitusjonskomité. Komiteen har lagt opp til høringer over fem dager for å gå gjennom store deler av de temaene som 22. juli-kommisjonen har pekt på.

Anders Anundsen (Frp)

Anders Anundsen i Fremskrittspartiet er ikke fornøyd når han får høre de nye dystre tallene.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Da må justisminister Grete Faremo også svare muntlig på det politikerne der lurer på, og kanskje også møte kritikk.

For lederen i komiteen er ikke imponert over det han hører om helikopterberedskapen som skulle styrkes.

– Dette er for dårlig. Vi var klar over altfor høy nedetid på politihelikopteret allerede før 22. juli 2011, sier Anders Anundsen (Frp) som er leder i kontrollkomiteen.

Han synes det er veldig underlig at dette ikke kommer på plass når både hun og forgjengeren Knut Storberget har vært tydelige utad i media på at dette var noe de tok tak i.

– Justisministeren er den øverste politiske ansvarlige for justissektoren og politiet. Hvis hun vil, får hun det til. De har holdt på med dette i langt over et halvt år, og det holder ikke, sier Anundsen.

Han mener innrømmelsene fra Faremo vitner om manglende gjennomføringskraft på et viktig beredskapsområde.

Fram til høringene i komiteen skal han sette seg inn i alle detaljene rundt svarene fra statsrådene. Uansett mener han det ikke kan aksepteres at helikoptrene står på bakken.

Les også: Oslo-politiet leier helikopter fra London-politiet

– At man ut året mener at det er greit at helikopteret står på bakken 30 til 40 prosent, til tross for at et reservehelikopter er på plass er overraskende svakt, sier Anundsen.

SISTE NYTT

Siste meldinger