Hopp til innhold

Fare for nye kriminelle handlinger – likevel måtte 22-åring løslates

Borgarting lagmannsrett har løslatt en mann i 20-årene til tross for at de mente det var sterk fare for nye kriminelle handlinger. Årsak: Han ble utsatt for ulovlig isolasjon i fengselet.

Celle i Oslo fengsel

ALVORLIG: Mellom 20 og 40 prosent av de innsatte sitter alene på cella minst 22 timer i døgnet. – Det er ikke bra, sier fengselsleder ved Oslo fengsel Nils Leyell Finstad.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Mens en 22 år gammel mann satt i varetekt i Oslo fengsel, ble han utsatt for omfattende ulovlig isolasjon over en periode på to måneder.

På grunn av dette mente retten at mannen måtte løslates.

Borgarting lagmannsrett slo fast at mannen har vært utsatt for alvorlige krenkelser av sine rettigheter etter både den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og grunnloven.

celle ved oslo fengsel

22-åringen ble systematisk utsatt for ulovlig isolasjon over en lengre periode. Det vil si at han satt helt alene, uten menneskelig kontakt, i 22-23 timer i døgnet.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

22-åringen har blant annet to tiltaler og tre siktelser mot seg for vold, ran, narkotikaforbrytelser og trusler. Til tross for at retten konstaterte at det var en sterk fare for gjentakelse av alvorlig kriminalitet, løslot de 22-åringen.

– Det underbygger hvor kritiske de er til denne formen for isolasjon, at de på tross av fare for ny kriminalitet, mener at isolasjonen har vært så belastende at man ikke lenger kan holde han i varetekt, sier mannens advokat Frode Sulland.

Unikt tilfelle

Advokat Frode Sulland

Advokat Frode Sulland håper denne kjennelsen kan føre til endringer i praktiseringen av isolasjon ved norske fengsel.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Dette er den første avgjørelsen der noen løslates etter at isolasjonen er opphørt, på grunn av de store og alvorlige krenkelsene vedkommende har vært utsatt for.

– Menneskerettighetene står først i køen av de hensyn som domstolen skal ivareta, og det er derfor svært prisverdig at domstolene står opp for menneskerettighetene på denne måten, sier Sulland til NRK.

22-åringen er ikke den eneste som har opplevd isolasjon i norske fengsel.

I juni avdekket en rapport fra Sivilombudsmannen at mellom 20 og 40 prosent av de innsatte sitter alene på cella minst 22 timer i døgnet. I helgene er tallet enda høyere.

Fengselsleder ved Oslo fengsel, Nils Leyell Finstad, innrømmer at det til enhver tid er for mange innsatte som sitter isolert.

– Det er ikke bra, sier han og fortsetter:

– Vi vet at isolasjon kan føre til fysiske og psykiske plager. Mangel på menneskelig kontakt er ikke bra. Samtidig er det tilfeller hvor vi må isolere, fordi det er en sikkerhetsvurdering, eller at retten har besluttet at vedkommende skal være isolert.

Nils Finstad

Fengselsleder Nils Leyell Finstad er bekymret for de mange tilfellene av bruk av isolasjon ved norske fengsel.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Mangler ressurser

Fengselslederen ser alvorlig på kjennelsen fra retten og mener dette tilfellet primært handler om at Oslo fengsel har for få ressurser, er for dårlig bemanning og har svært uhensiktsmessig byggemasse.

– Vi trenger mere ressurser, sier han.

Advokat Sulland håper og tror denne kjennelsen kommer til å medføre store endringer.

– Da norske domstoler stemplet bruken av isolasjon i politiarrest som menneskerettsstridig, fikk det store konsekvenser for bruken av isolasjon i politiarrest. Nå skal sivilombudsmannens melding behandles i Stortinget til høsten, og jeg er sikker på norske politikere ikke våger å gå videre med en slik lovstridig praksis.

AKTUELT NÅ