Får stryk av Finanstilsynet

Finanstilsynet har avdekket vesentlige svakheter ved revisjonsutførelsen av Senterpartiet. Det opplyser tilsynet i dag.

Liv Signe Navarsete

Senterparti-leder Liv Signe Navarsete må tåle at partiet og dets revisor får sterk kritikk av Finanstilsynet.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Årsaken er at det er funnet alvorlige feil og mangler ved det reviderte årsregnskapet fra 2009.

– Hovedinntrykket er at revisor ikke har vært tilstrekkelig kritisk og aktsom, sier seksjonssjef i Finanstilsynet Kjersti Elvestad til NRK.no.

Det er spesielt tre fakturaer i forbindelse med at Senterpartiet fikk penger fra de offentlig eide kraftselskapene Eidsiva Energi og Troms Kraft og fra Glommen Skogeierforening som Finanstilsynet reagerer på.

De to selskapene ga til sammen 700.000 kroner til promotering av fornybar energi. Kun en brøkdel av pengene gikk til brosjyrer og DVD, resten gikk til Senterpartiets valgkamp.

Dette var ulovlig pengestøtte og brudd på partifinansieringsloven. Men det har partiledelsen sagt at de ikke ble oppmerksomme på før september i år, da Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem oversikten over partistøtte.

– Senterpartiets ansvar at regnskapet er riktig

Tilsynet mener at revisoren burde ha sett at fakturaene fra Senterpartiet til Eidsiva Energi, Troms Kraft og Glommen Skogeierforening var uvanlige, og mener derfor at han stoppet for tidlig i sin vurdering av dem, og at han burde ha gjort nærmere undersøkelser.

Det pekes også på at revisor ikke kan dokumentere hvorfor han vurderte pengestøtten som ikke i strid med partifinansieringsloven.

I tillegg mener tilsynet at den generelle revisjonene av Senterpartiets inntekter er for dårlig og delvis feil. «Årsregnskapet er ikke satt opp i henhold til regnskapsloven,» konkluderer Finanstilsynet og legger til at ikke alle inntekter har kommet med i årsregnskapet.

Finanstilsynet ser på det som alvorlige svakheter i revisjonen. Den sterke kritikken gir også en ripe i lakken for Senterpartiet.

– Det er en revisors ansvar å gjøre jobben sin. Men det er ingen tvil om at det er Senterpartiet som har primæransvaret for at regnskapet er riktig, sier Elvestad.

Risikerer å miste godkjennelsen

Per-Kristian Foss

Per-Kristian Foss (H) mener Liv Signe Navarsete må komme med en offentlig beklagelse.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Revisjonen er såpass dårlig at Finanstilsynet nå vil gå gjennom flere av denne revisorens oppdrag for så å vurdere om det skal iverksettes sanksjoner.

– En av sanksjonsmulighetene er å trekke tilbake revisorens godkjennelse, men vi må se på flere oppdrag for å se om det er grunnlag for det, sier Elvestad.

– Pinlig for Navarsete

– Pinlighetene for Liv-Signe Navarsete fortsetter å strømme på, slår Høyres Per-Kristian Foss fast.

– Hun har selv benektet at man har skjult partistøtten som prosjektstøtte. Nå bør hun avslutte tausheten og beklage offentlig. Hun kan ikke skjule seg bak at saken er avsluttet, for det er den åpenbart ikke.

Foss var saksordfører da Sp-leder Navarsete ble grillet om de ulovlige pengegavene i Stortingets kontrollkomité. Han har kommet med krass kritikk av Senterpartiet og har ment at fakturaene til selskapene var falske, fordi de «ikke fortalte hele sannheten».

– Senterpartiet er hovedaktøren i denne saken, og det er pinlig for et politisk parti som vedtar lover og regler for folk, at de ikke selv følger reglene.

Sp: Har byttet revisjonsselskap

Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen avviser at Finanstilsynets rapport avdekker noe nytt i forhold til saken om partistøtte, og sier at pengestøtten er rapportert i henhold til regelverket.

Videre understreker Olsen at partiet nå har byttet revisjonsselskap, og han sier at regnskapet som er oppgitt til offentlige myndigheter, er riktig.

– Forskjellen i ragnskapsrapportene skyldes at det er bruttotall som oppgis i det innsendte regnskapet til Brønnøysundregisteret, mens vi internt i vår rapportering har hatt nettorapportering. Tallene som ligger til grunn, er de samme, men vi vil nå endre oppsettet slik at det blir i tråd med de krav som stilles, sier Olsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger