Reiser ut frivillig, kommunen betaler for gjenforening hver måned

De egyptiske foreldrene som har mistet omsorgsretten for sine barn i Ulstein kommune, vil trolig reise frivillig hjem til Egypt. Med i avtalen inngår månedlige besøk til Norge, som kommunen betaler.

Video Kommunen betaler gjenforening en gang i måneden

Video fra Dagsrevyen: Hanaa Mehana Abd El Hak Mansy og Mohamed Mohamed Hamed Moussa vil trolig reise hjem frivillig til Egypt.

Det egyptiske paret har oppholdt seg ulovlig i Norge siden 2005, og har nå fått endelig avslag på sin asylsøknad.

De mistet omsorgen for sine tre barn etter fire år i landet, men får møte dem hver uke gjennom avtale med barnevernet i kommunen.

Les mer: Foreldrene sendes ut av landet – tre barn blir igjen i Norge

Siden barnevernet har overtatt omsorgen for barna, kan ikke foreldrene ta med seg barna til Egypt.

Men kommunen vil sikre at kontakten opprettholdes.

– Skal møtes én gang per måned

Foreldrene blir sendt ut av landet

Foreldreparet møter sine tre barn jevnlig. Barna bor i hver sin fosterfamilie.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Vi har gjort vedtak om at barnevernet tar vare på barna i Ulstein, og at de må sørge for at det blir kontakt mellom foreldre og barn én gang per måned, forteller ordfører i Ulstein kommune, Jan Berset.

Det er kommunen selv som har påtatt seg kostnadene rundt besøkene, og ordføreren sier han stiller seg bak vedtaket og arbeidet som barnevernet har gjort i denne saken. Hvor pengene skal komme fra, er imidlertid usikkert.

– Ulstein kommune har ikke disse pengene per i dag, men når vi har påtatt oss dette ansvaret så må vi finne pengene. Dette må jo gå på bekostning av andre tjenester, og besøkene vil nok koste kommunen et par hundre tusen i året.

– Vanskelig å se for seg

Foreldreparet fra Egypt velger nå trolig å reise frivillig hjem, i håp om å lettere få besøksvisum i Norge. Men det er ingen lett avgjørelse.

– Jeg er ikke glad for å reise til Egypt og så tilbake hver måned, jeg vil være med barna. Det er vanskelig å se for seg, forteller Hanaa Mehana Abd El Hak Mansy til NRK.

Foreldreparet forteller at de sliter med situasjonen, og at de har problemer med å sove om nettene.

– Måtte finne mellomløsning

Det er hensynet til barna som har vært avgjørende for at kommunen stiller opp med denne løsningen.

– Det er premissene i barnevernsloven som gjør at kommunen tar dette ansvaret, sier ordfører Jan Berset.

Han sier barnevernet har vurdert situasjonen slik hen at fordi det er såpass dramatisk å splitte barn fra sine foreldre, så måtte man finne en mellomløsning.

Amer og Khaled Moussa

Amer (til venstre) og Khaled Moussa synes det er dumt at foreldrene reiser ut uten dem.

Foto: Mohammed Alayoubi, NRK

– Bedre enn ingenting

De tre barna bor i hver sin fosterfamilie, men møtes jevnlig.

De er bekymret for hva som vil skje dersom foreldrene reiser til Egypt uten dem.

– Det blir ille. Jeg vil helst være der de er, sier Khaled.

Bror Amer mener det å få besøk av foreldrene én gang i måneden er «bedre enn ingenting».

– Men jeg tør ikke stole på at det kommer til å skje, sier han.

– Er det ti år, femten år?

Det er Utlendingsnemnda (UNE) som har gitt foreldrene avslag på opphold. Begrunnelsen er at de ikke har krav på beskyttelse. UNE mener også at foreldrene ikke har nok samvær med barna til å få bli på grunn av dem.

Ordføreren i Ulstein kommune sier de er villige til å betale for reisene til Norge, men mener likevel at det ikke er riktig at utgiftene faller på dem.

– Vi vet jo ikke hvor lenge det vil dreie seg om. Er det ti år, femten år? Dette burde være et forhold mellom utlendingsmyndighetene og familien. Jeg synes det er urimelig at Ulstein kommune skal bære disse kostnadene.

Besøksmulighetene avhenger av at UDI gir paret besøksvisum. Det må de søke om, noe som ennå ikke er gjort.

Les også: – Regjeringen straffer barna
Les mer: – Vi kan ikke ta ansvar for alle verdens barn

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger