Hopp til innhold

Får kritikk i ny rapport: Tidligere politidirektør ga 100.000 i gave til rusforening

Gaven fra tidligere politidirektør Humlegård er blant temaene som problematiseres i en ny rapport. – Jeg burde sikkert reflektert mer, svarer tidligere politidirektør.

Tidligere politidirektør Odd Reidar Humlegård holder innlegg på utdanningskonferansen i 2016.

Tidligere politidirektør Odd Reidar Humlegård holder innlegg på utdanningskonferansen i 2016.

Foto: Norsk Narkotikapolitiforening

Pengegaven fra daværende politidirektør Odd Reidar Humlegård ble gitt i anledning NNPFs 25-årsdag i 2016.

«Som takk for innsatsen gjennom 25 år ønsker Politidirektoratet å overrekke en gave til NNPF på 100.000,-», heter det i brevet, som NRK fikk innsyn i i 2021 og omtalte den gang.

Pengene kom på toppen av de 400.000 kronene som Politidirektoratet allerede hadde gitt foreningen i forbindelse med deres utdanningskonferanse.

Onsdag la et utvalg som har gransket båndene mellom politiet og den ruspolitiske foreningen NNPF fram sin rapport.

Et enstemmig utvalg mener blant annet at politiet ikke har klart å skille mellom rollen som politi og rollen som NNPF godt nok. Gaven fra tidligere politidirektør Humlegård er blant temaene som problematiseres.

NRK forklarer

Dette er NNPF-saken

Hva er NNPF?

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) beskriver seg selv som narkotikapolitisk. Organisasjonen består hovedsakelig av ansatte i politiet, men også ansatte i Tollvesenet, Forsvaret, påtelemyndigheten, Kriminalomsorgen og andre kan være medlemmer i organisasjonen. 

Er NNPF en del av politiet?

Både Politidirektoratet og NNPF sier at de ikke har noen formell tilknytning til hverandre. Samtidig har NRK omtalt at Politidirektoratet mellom 2001 og 2018 har gitt pengestøtte til foreningen utenom tilskuddsordningene direktoratet har forvaltet. Politiet har også trukket medlemskontingenten til NNPF-medlemmer rett fra politilønnen. Det er en ordning eksperter sier vanligvis er forebeholdt fagforeninger. NNPF er ikke en fagforening.

 

Flere medier har dessuten omtalt organisasjonens samarbeid med kommuner, utelivsbransje og politi flere steder i landet. Enkelte bransjefolk som var en del av de etterhvert omdiskuterte utelivsavtalene har sagt at de ikke alltid forsto forskjellen på politi og NNPF. 

 

Justisdepartementet har i perioden 1994-2013 gitt foreningen 1,2 millioner kroner til samme konferanse som Politidirektoratet. Pengene ble tatt fra budsjettet som politiet skulle ha brukt på drift. 

Hva sier politiet om dette?

Politiet bestemte seg for at de vil granske båndene mellom seg selv og NNPF. Først sa Politidirektoratet at granskingen skulle bli intern, men etter press fra kritikerne ble granskingen ekstern.

 

Etter enda mer press besluttet Politidirektoratet å be Justisdepartmentet om å utpekte utvalgets medlemmer, og bestemme mandatet deres. Utvalget, som er ledet av Anne-Mette Magnussen ved Høgskolen på Vestlandet, leverte sin rapport 11. januar.

Har det vært rolleblanding?

Utvalget mener at politiet og NNPF ikke har vært tydelige nok på rollene sine, og at politiet ikke har fulgt sitt eget regelverk for økonomi og habilitet. Dette mener utvalget er problematisk.

Utvalgets hovedinntrykk er at politiet ikke bevisst har brutt regelverket, men at bevissthet rundt reglene som gjelder og når reglene kommer til anvendelse, har vært for svak.

Her er noen av rapportens viktigste funn:

  • Politiet og Justisdepartementets utbetalinger til NNPF har ikke vært i tråd med økonomiregelverket
  • Politiet har hatt for lite fokus på rolleblanding, og ikke kontrollert at reglene om bierverv har vært etterlevd
  • Medlemskap i NNPF har noen ganger vært en forutsetning for å få fordeler som politiansatt – lønn og opprykk i etaten har vært knyttet til NNPFs kompetansehevende tiltak
  • Det er et særlig behov for ytterligere forskning om begrunnelser for og virkninger av forebyggende tiltak

Etterlyser mer refleksjon

Både Justisdepartementet og Politidirektoratet har gitt årlige utbetalinger til rusforeningens årlige konferanse i perioder på nesten 20 år.

Disse tilskuddene har utvalget nå slått fast at ikke var i tråd med regelverket. Pengene ble overført direkte fra henholdsvis Justisdepartementets og politiets driftsbudsjetter.

«Etter utvalgets syn burde NNPFs rolle som uavhengig, ruspolitisk organisasjon påkalt en større grad av refleksjon rundt det problematiske ved å overføre driftsmidler direkte til foreningen, uten å sikre en åpen søknadsprosess», skriver utvalget i sin rapport.

I rapporten trekkes det fram to tilfeller hvor justissektoren har gitt NNPF gaver. I 2000 ga Justisdepartementet deler av tilskuddet til konferansen som gave i anledning foreningens 10-årsjubileum.

I 2016 fikk NNPF altså 100.000 kroner av daværende politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Skjermdump av brev fra Politidirektoratet til Norsk Narkotikapolitiforening.
Foto: Skjermbilde

«Helt utenfor reglene om økonomiforvaltning»

I rapporten skriver utvalget at Humlegård annonserte på foreningens årlige konferanse Utdanningskonferansen at de ville få 100.000 kroner i jubileumsgave.

Noen måneder etter konferansen ble pengene overført til foreningen.

«I den grad det er uheldig at støtte ble gitt til NNPFs utdanningskonferanse, fremstår det for utvalget klart at en ren gave til foreningen – helt utenfor reglene om økonomiforvaltning – må bedømmes desto strengere», skriver utvalget.

Politidirektør

Odd Reidar Humlegård var politidirektør fra 2012–2018.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Humlegård avviser medlemskap

På telefon fra New York, hvor Humlegård i dag jobber i Interpol, avviser den tidligere politidirektøren å noen gang ha vært medlem av NNPF.

Han understreker at han ikke enda har lest rapporten, kun sett mediesakene.

– Jeg ser at dette har utvalget funnet at det ikke har vært hjemmel for. Det må man forholde seg til, men det var ikke slik man så på det den gangen. Det var et stort arrangement hvor det var mange til stede, sier Humlegård.

Han mener pengene skulle gå til utdanningskonferansen som allerede hadde blitt avholdt to måneder tidligere.

– Det var det som var intensjonen. Om dette tok tid å behandle vet ikke jeg. Da jeg var der borte under den konferansen, så var forsto vi at det var et stort arrangement, og kom tilbake og vurderte om det var mulig å gi støtte til. Så det var det som var ideen, sier han.

Les også: Utvalg: Politiet har ikke skilt godt nok mellom rollene

Før banketten på NNPFs utdanningskonferanse i 2014, som ble avholdt i Trondheim. Bildet er tatt fra Norsk Narkotikapolitiforenings Facebook-side.
Før banketten på NNPFs utdanningskonferanse i 2014, som ble avholdt i Trondheim. Bildet er tatt fra Norsk Narkotikapolitiforenings Facebook-side.

NNPF-medlemmer ga tilskudd til NNPF

I rapporten til utvalget trekkes det også fram hvordan NNPF-medlemmer selv har vært involvert i behandlingen og bevilgningen av midler til NNPFs utdanningskonferanse.

Utvalget kaller det for «uheldig» at NNPF-medlemmer i Politidirektoratet selv har vært involvert i bevilgningen av penger til den ruspolitiske foreningen.

«Utvalget tar ikke stilling til om tjenestepersonene som deltok i behandlingen av tildelingen av midler til NNPF var inhabile ved de aktuelle tildelingene, men er enig med POD i at det er uheldig at medlemmer av NNPF har deltatt i denne saksbehandlingen. Dette særlig siden det kan spørres om økonomiregelverket åpnet for de aktuelle tildelingene», heter det i rapporten.

Les også: Tidligere leder jobbet med NNPF-kurs i Politidirektoratet

Politidirektoratet
Politidirektoratet

– Var rolleforståelse og hvordan man forholdt seg til NNPF noen gang tema da du var politidirektør?

– Jeg har ikke deltatt i noen store diskusjoner rundt dette. Det er en klart at det er en avveining hva de kan gjøre som forening og hva som kan gjøre at man misforstår rollene. At man har fått en gjennomgang av det synes jeg er veldig bra, at man har klare grenser for det.

– Jeg burde sikkert reflektert mer over det i den tiden jeg jobbet i politiet på flere nivåer. Det har åpenbart ikke vært godt nok reflektert, sier Humlegård.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger