Hopp til innhold

Vanskelig å få psykiatrisk hjelp

Psykisk syke kan ringe 10-20 psykologer uten å få svar når de må ha hjelp. Noen kommer alltid bakerst i køen, sier lege Nina Lindstad. 

Nina Lindstad
Foto: Helge Aarrestad / NRK

Pasienter fortviler over at de ikke når fram i det offentlige hjelpeapparatet.

NRK har testet tilgjengeligheten til 55 psykologer i Oslo. Bare fire av dem tok telefonen.

Fastleger mener at dårlig tilgjengelighet går ut over pasientsikkerheten.

Bakerst i køen

Pastienter som blir sendt fra fastlege til psykolog eller psykiater, fortviler over at de ikke når fram i det offentlige hjelpeapparatet. Fastleger forteller at syke pasienter risikerer å ringe både 10, 15 og 20 ulike psykologer, uten noen garanti for at de får svar.

Da NRK testet ut tilgjengeligheten til 55 sykologer i Oslo denne uka, tok bare fire av dem telefonen.

- Psykologene velger i en viss grad hvilke pasienter de vil ha. Resultatet er at noen pasientgrupper alltid kommer bakerst i køen, sier lege Nina Lindstad ved Fornebu helsesenter.

- Det er eldre, folk med personlighetsforstyrrelser elelr personer med innvandrerbakgrunn som havner bakerst, sier hun.

- Bare navnet deres kan være nok til at de ikke blir tatt i betrakning, sier Lindstad.

Krenkende

 Rådet for psykisk helse får jevnlig telefoner fra pasienter som ikke når fram til psykolog eller psykiater. Systmet i dag er vilkårlig og urettferidg, mener rådet.

Sunniva Ørstavik
Foto: Helge Aarrestad / NRK

 - Mange synes dette er en krenkende prosess, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik.

- Det er noe krenkende i å ikke få noe svar i det hele tatt. Og det er også krenkende å ikke vite sannsynligheten for å ikke få hjelp. Dette skjer dessverre alt for ofte, sier Ørstavik.

Bedre tilgjengelighet

Det er de ulike helseforetakene som kjøper tjenester fra psykologer og psykiatere. I dag erkjenner lederen av den søtrste regionen at systemet ikke fungerer som det skal.

- Vi vet at tilliten til systemet er for dårlig, slik at pasienten ofte ringer til psykologer og psykiatere mange ganger, sier adm. direktør i Helse Øst, Bente Mikkelsen.

Adm. direktør i Helse Øst, Bente Mikkelsen.
Foto: Helge Aarrestad / NRK

 - De tror ikke at det er mulig å komme igjennom, og de har mange dårlige erfaringer fra tidligere, sier Mikkelsen.

Helseregionene jobber nå med å få til et elektronisk rapporteringssystem neste år.

Målet er at dette skal gi bedre oversikt over hvilke psykiatere og psykologer som har ledig kapasitet. Da lover Bente Mikkelsen også at tilgjengeligheten skal bli bedre.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ