NRK Meny
Normal

Bistandsadvokatene får fortsatt ikke se terrordokumenter

Bistandsadvokatene i terrorsaken får fortsatt ikke utlevert dokumentene i terrorsaken. Det har Oslo tingrett bestemt i dag.

Anders Behring Breivik

Oslo tingrett har avvist bistandsadvokatenes begjæring om fullt innsyn i terrorsaken mot Anders Behring breivik. Her ankommer den siktede fengslingsmøte i Oslo Tingrett mandag 19. september.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Flere av advokatene til ofrene i saken har krevd at de skal få lese alle politiets dokumenter i saken.

Kravet er i tråd med rettighetene man har som bistandsadvokater, men faren for lekkasjer til pressen gjør at Oslo tingrett tirsdag avslo advokatenes begjæring.

Advokat Morten Engesbak, som er ansvarlig for kravet om innsyn, sier at det ikke er klart om kjennelsen skal ankes til lagmannsretten.

– Min første kommentar er at jeg sammen med mine kolleger sannsynligvis vil analysere kjennelsen. Før vi har gjort det vil jeg ikke gi noen svar om hvorvidt den blir anket eller ikke, sier Engesbak til VG Nett.

Han sier at de i løpet av kort tid vil ta stilling til ankespørsmålet.

Morten Engesbak

Bistandsadvokat Morten Engesbak vil gjerne ha tilgang til alle dokumenter i terrorsaken.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Lekket til pressen

Bistandsadvokatene har allerede fått utlevert enkelte av dokumentene i saken, og deler av disse har allerede blitt lekket til pressen.

Dette tok Oslo tingrett med i sin begrunnelse og anså faren for nye lekkasjer som stor.

Retten mener terrorsaken har et så ekstraordinært preg at eventuelle lekkasjer til pressen vil kunne få store konsekvenser for etterforskningen.

– Ved denne vurderingen må det være relevant å se hen til blant annet både antall innsynsberettigede, at lekkasjer fra disse med stor sannsynlighet faktisk har funnet sted, samt generelle erfaringssetninger om at lekkasjer også i fremtiden nok vil kunne komme til å skje, skriver tingrettsdommer Kim Heger i kjennelsen.

Behring Breiviks politiforklaringer

Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett får altså ikke bistandsadvokatene se dokumentene omhandler etterforskningen av mulige medhjelpere.

Dette gjelder blant annet dokumenter som omhandler Anders Behring Breiviks politiforklaringer, avhør av vitner som knyttes til siktede (blant annet familie, bekjente og organisasjoner), dokumenter knyttet til etterforskningen av siktedes bevegelser forut for 22. juli, siktedes økonomi og kjøretøy, og dokumenter knyttet til etterforskningen av elektroniske spor, beslagrapporter og tekniske undersøkelser.

Bistandsadvokatene har tidligere fått utlevert en CD med terrrordokumenter, men da har altså disse dokumentgruppene vært unntatt.

6. september ba advokat Morten Engesbakk Oslo tingrett om fullt innsyn i straffesakens dokumenter.

Engesbakk er sammen med ni kontorkollegaer i advokatfirmaet Stabell & Co oppnevnt som bistandsadvokater for flere fornærmede og pårørende fra Regjeringskvartalet og Utøya.

I brevet fra bistandsadvokatene begrunnes ønsket om innsyn blant annet med at «de etterlatte har et sterkt ønske om og behov for informasjon om hva som var deres barns siste bevegelser på Utøya, og de nærmere omstendigheter rundt drapene».

– Å formidle eventuell informasjon om dette fra etterforskningen til våre klienter faller etter vår oppfatning klart inn under de oppgaver som lovgiver har pålagt oss som bistandsadvokater», heter det videre i brevet.

John Christian Elden

Bistandsadvokat John Christian Elden sier han tar kjennelsen til etteretning.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– Tas til etteretning

Bakgrunnen for saken er politiets brev til bistandsadvokatene 2. september, der man ber om at dokumenter som inneholder informasjon om etterforskning av Anders Behring Breivik unntas innsyn:

«På dette stadiet av saken mener politiet det vil være til ”skade eller fare for etterforskningens øyemed” om bistandsadvokatene får tilgang til dokumenter som gjelder etterforskningen av mulige medvirkere».

Pål-Fredrik Hjort Kraby, politiadvokat

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby er redd for dokumentene vil lekkes dersom bistandsadvokatene får tilgang.

Foto: NRK

Bistandsadvokat John Christian Elden sier han tar kjennelsen til etteretning.

– Det er en grundig gjennomgang av hensynene for innsyn på den ene siden og mothensynene knyttet til de enkelte dokumenter og stor spredning på den annen side, sier John Christian Elden, som representerer en rekke av ofrene til VG Nett.

Politiet er naturlig nok fornøyd med å ha fått medhold av Oslo tingrett.

– Vi frykter lekkasjer og ønsker at informasjonen er på færrest mulig hender. Dersom dokumentene blir kjent for mange ligger i det sakens natur at det vil være en lekkasjerisiko. Enten uaktsomt eller ved at folk hacker seg inn, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til VG Nett.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger