Får ikke hjelpe med overnattingsplasser

I Oslo har Islamic Cultural Centre tilbudt UDI hjelp med overnatting av flyktninger som kommer til landet. UDIs reglement forbyr det islamske kultursenteret å bidra med overnattingsplasser.

Arshad Jamil

HAR KAPASITET: Prosjektarbeider for flyktningarbeid ved Islamic Cultural Centre, Arshad Jamil, sier det muslimske samfunnshuset har alt som skal til for å bistå UDI med overnattingsplasser.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Som en midlertidig løsning ønsker Islamic Cultural Centre (ICC) å bidra med overnattingsplasser for flyktningene som ankommer Norge.

Denne uken er det ventet over 700 flyktninger og Utlendingsdirektoratet har ikke kapasitet til å huse alle. ICC ønsker å bidra.

– Vi har nok frivillige og sanitære forhold er på plass. Hvis det kan hjelpe så stiller vi opp, sier prosjektarbeider for flyktningarbeid ved ICC, Arshad Jamil.

– Må være nøytralt

Direktør i UDI, Frode Forfang, forteller at reglementet som direktoratet må forholde seg til er klar på at et slikt sted må være politisk og religiøst nøytralt.

– De som står bak et mottakstilbud kan gjerne ha en verdimessig forankring, også politisk eller religiøs. Vi kunne brukt Frelsesarmeen eller Kirkens bymisjon for den saks skyld. Men selve mottakstilbudet må være nøytralt.

– ICC sier at de ønsker å være en støtte som en midlertidig løsning og ikke et mottak. Hva svarer du til det?

– Jeg kjenner ikke til problemstillingene her. Det er også andre krav til å drive mottak, men generelt har vi ikke noe problemer med at en organisasjon med en verdimessig tilknytning driver mottak, men selve tilbudet må være nøytralt, sier Forfang.

Kultursenter

I en epost til NRK legger UDI til at det her var snakk om et religiøst bygg, og at direktoratet derfor ikke anså tilbudet som religionsnøytralt.

Arshad Jamil forstår ikke at det kan være forskjell på at ICC hjelper med overnatting enn at Frelsesarmeen eller Kirkens bymisjon gjør det. Han mener det islamske senteret ikke er et religiøst bygg.

– Dette bygget er et kultursenter. Moskeen er bare en liten del av det, sier Jamil.

UDI ønsker ikke å svare mer om saken i kveld, men sier at reglene gjelder uavhenging av hvilket religiøst bygg det er.

Private ønsker å hjelpe

Pågangen fra privatpersoner som ønsker å huse flyktninger har vært stor. UDI har satt en minumumsgrense på 50 plasser for å kunne tilby flyktninger overnatting.

En ny nettside, tilfluktshjem.no, ble lansert i dag. Der kan folk registrere seg dersom de er villige til å åpne hjemmet sitt for flyktinger.

Assisterende direktør i UDI, Birgitte Lange, tror nettsiden kan være til hjelp, men at det ikke vil gjelde for nyankomne asylsøkere, men for flyktningene som venter på bolig på asylmottakene.

– Det vil frigjøre kapasitet i asylmottakene og gjøre det lettere og raskere for oss å finne tak over hodet til alle de nyankomne asylsøkere i Norge, sier hun.

SISTE NYTT

Siste meldinger