Hopp til innhold

Far filleristet baby til døde: Dømt til 14 års fengsel for forsettlig drap

Faren skal ha ved minst to anledninger ha påført spedbarnet alvorlige skader som følge av filleristing. Lagmannsretten mener lang saksbehandlingstid tilsier at mannen må dømmes mildere enn i tingretten.

Ahus

DØDE: I desember 2014 ble den ti uker gamle babyen fraktet til Ahus i Lørenskog med alvorlige skader. Tre dager senere døde barnet. Påtalemyndigheten mener barnet ble «filleristet» ved flere anledninger i ukene før.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Saken er den første i Norge der en forelder ble dømt til forsettlig drap etter dødelig mishandling.

I desember 2014 ble den ti uker gamle gutten tatt med til Akershus universitetssykehus med kraftige skader. Tre dager senere døde han.

Faren (32) forklarte i tingretten at han ikke hadde noen forklaring på hvordan skadene på barnet oppsto, og uttalte at han «ikke følte han hadde gjort noe feil».

Borgarting lagmannsrett har nå dømt mannen til fengsel i 14 år for forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

«Shaken baby syndrome»

Andreas Nyhaug

Farens forsvarer Andreas Nyhaug sier det kan bli aktuelt å anke straffutmålingen til Høyesterett.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Ifølge dommen var sønnen cirka 10 uker gammel da faren filleristet ham kraftig, noe som førte til «shaken baby syndrome». Ristingen førte blant annet til dødelige hodeskader og ribbensbrudd, ifølge lagmannsretten.

Ifølge lagmannsretten hadde faren også filleristet spedbarnet 2–3 uker tidligere, og skal ifølge retten ha forstått at spedbarnets reduserte allmenntilstand de siste ukene før den dødelige rilleristingen i alle fall delvis skyldtes hendelse noen uker tidligere.

I dommen legges det til grunn at mannen filleristet barnet på en skadelig måte ved minst to anledninger. I dommen heter det at de to tilfellene fremstår som uforståelige, gitt at familie og venner skal ha beskrevet at tiltalte virket glad og stolt over å ha blitt far og deltok aktivt i omsorgen.

Retten legger også til grunn at man ikke kan se bort fra at de to tilfellene av filleristing kan ha vært kortvarige, rundt 5 - 10 sekunder, og viser til at dette har vært tilfellet i sammenlignbare saker.

Vurderer anke

Lagmannsretten mener drapet skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter, og viser til at offeret var et hjelpeløst spedbarn. Retten peker også på at drapet ble begått av den som skulle gi barnet omsorgen det var helt avhengig av.

Mannens forsvarer, advokat Andreas Nyhaug, sier man vil gå grundig gjennom dommen, før man vurderer en eventuell anke over straffutmålingen til Høyesterett.

– Han nektet straffskyld. Dessverre er skyldspørsmålet endelig avgjort ved denne dommen, det stopper i lagmannsretten. Vi må lese og se om det er noe vi ønsker å ta til Høyesterett når det gjelder straffutmåling. Vi registrerer for øvrig at man her legger seg under aktors påstand på 18-19 år i fengsel, sier Nyhaug til NRK.

Fradrag for saksbehandlingstid

Faren i den såkalte babydrapssaken ble dømt til 17 års fengsel i Oslo tingrett i januar i fjor, men anket straffen. I januar i år ble mannen dømt til 16 års fengsel i lagmannsretten, men dommen ble senere opphevet på grunn av juridiske mangler, ifølge VG.

Saken måtte dermed behandles på nytt i lagmannsretten. Bakgrunnen var at påtalemyndigheten selv påpekte at lagmannsrettens redegjørelse for skyldkravet var ufullstendig.

I den ferske lagmannsdommen heter det at det må gjøres fradrag for den lange saksbehandlingstiden, som tiltalte ikke selv kan lastes for. Det vises videre til at det i alt er gått snart fire år siden drapshandlingen ble begått og politiet ble varslet.

Moren frikjent

Begge foreldrene ble pågrepet og siktet etter at det ble sendt en bekymringsmelding til politiet i forbindelse med at barnet ble brakt til sykehus i 2014. Moren ble tiltalt for medvirkning til kroppsskade, men ble frikjent i tingretten.

I sin forklaring i retten sa kvinnen at hun skal ha vært til stede ved enkelte av hendelsene, og at hun ba faren om å stoppe.

De sakkyndige slo imidlertid fast at hendelsene hun var vitne til, ikke skadet barnet, og at volden som til slutt kostet gutten livet, skjedde mens moren sov eller ikke var til stede.

Faren er også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til spedbarnets mor.

Borgarting lagmannsrett

Den 32 år gamle faren er dømt til 14 års fengsel i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

AKTUELT NÅ