Skattedirektoratet: – Lettest å lure seg inn i Norge med falske EØS-papirer

– Falske EØS-borgere utgjør en større trussel mot velferdsstaten enn falske asylsøkere, mener Skattedirektoratet. Åtte av ti misbrukte dokumenter stammer fra EØS-land.

Skatt øst id-sjekk

SJEKKER ID: Og det er full mulig, Seniorrådgiver i Nasjonalt ID-senter, Frøy Løvåsdal viser hvordan man kontrollerer om et pass er ekte.

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

Det er mange ganger flere arbeidsinnvandrere enn asylsøkere som kommer til Norge i året, ifølge Skattedirektoratet.

De fleste arbeidsinnvandrere stammer fra EØS-området. Kontrollen av EØS-papirer er vesentlig dårligere enn tilsvarende sjekk av asylsøkernes papirer.

Forfalskede EØS-pass eller ID-papirer gir lettest innpass til Norge for dem som vil lure seg ulovlig inn i Norge, ifølge Skattedirektoratet.

– Skal man bruke et falsk dokument for å komme seg inn i Norge, ville jeg helt klart brukt dokumenter som automatisk gir meg rettigheter i Norge, det vil si EØS-dokumenter, sier ID- ekspert Marit Nordsveen Bjørndal i Skatt Øst.

Bjørndalen

EØS LETTEST: Det er lettest å svindle seg inn i Norge med et falskt EØS-dokument, sier ID-ekspert Marit Nordsveen Bjørndal i Skatt Øst

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

EØS-kontroll enda dårligere

Som NRK fortalte mandag finnes det rundt 1,3 millioner D-numre, midlertidige identitetsnummer i Folkeregisteret til utlendinger hvor identiteten ikke har vært skikkelig kontrollert.

D-nummer er som nordmenns fødselsnummer, men det gis bare til utlendinger som oppholder seg midlertidig i landet.

Utlendinger med papirer fra EØS kontrolleres mindre enn andre, påpeker Bjørndal.

– Det som er med EØS, det er fri flyt av varer og tjenester, og derfor underlagt lite kontroll, påpeker hun.

EØS-ID er gull

EØS-området teller alle 28 medlemslandene i EU og EØS-landene Norge, Liechtenstein og Island.

Hans Christian Holte, skattedirektør

FALSKE EØS-PAPIRER: Folk med falske EØS-papirer utgjør en større trussel for velferdssamfunnet enn falske asylsøkere.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Før jul fortalte NRK om utstrakt forfalsking av syriske papirer. Tyske myndigheter mener 1 av 3 asylsøkere som kommer dit lyver om hvor de kommer fra:

Men et europeisk identitetspapir gir langt flere fordeler i Norge enn papirer fra andre land. Et europeisk pass gir rett til opphold, til å jobbe og til velferdsytelser gjennom blant annet NAV, samt vesentlig mindre kontroll.

Skrekkeksempel

En snekker fra Armenia klarte for eksempel å skape seg syv ulike identiteter ved hjelp av D-numre, som borger av Litauen, Tsjekkia og Latvia. På denne måten fikk han arbeid, og klarte å svindle NAV for over en halv million kroner i dagpenger og sykepenger, før han ble tatt.

Historier om utlendinger som opererer med mange ulike identiteter er mange. Svindelen er stor, men det finnes ikke nøyaktige tall.

– Det er et faktum at det er vanskelig å kontrollere godt de EØS- borgerne som kommer til Norge i dag. Det er en vel så stor utfordring som asylstrømmen, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Ansiktsgjenkjenning

Skattedirektøren ønsker å ta i bruk biometri, ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk i større grad også når det gjelder folk som kommer fra EØS-området.

Det gjør man allerede med asylsøkere.

Og det er full mulig, ifølge seniorrådgiver i Nasjonalt ID-senter, Frøy Løvåsdal

– Dersom vi kunne brukt ansiktsgjenkjenning til å kontrollere person mot dokument, ville vi hatt en helt annen kontroll på utlendingene enn i dag. Teknologien finnes, og den er enkel å ta i bruk. Men det må sannsynligvis lovhjemmel til for kunne bruke den, sier Løvåsdal.

Statistikk fra Nasjonalt ID senter viser at åtte av ti misbrukte identitetsdokumenter som avdekkes er fra medlemsland i EU/EFTA – området.

SISTE NYTT

Siste meldinger