Hopp til innhold

Fagmiljø ønsker ikke selvbestemt tvillingabort 

I Norge utføres alle fosterreduksjoner ved St. Olavs hospital i Trondheim. Fagsjefene der vil ha slutt på selvbestemt tvillingabort, men advarer mot å forby all fosterreduksjon.

Foster

OMSTRIDT INNGREP: I regjeringsforhandlingene krever KrF forbud mot fosterreduksjon av en frisk tvilling. Dette bildet fra Danmark viser hvordan inngrepet gjennomføres. En tynn nål føres inn og sprøyter saltvannsoppløsning inn i fosteret. Det dør etter 30 sekunder.

Foto: Aarhus Universitetshospital

– Prinsipielt støtter jeg abortloven veldig bestemt, men jeg vil ikke ha selvbestemt fosterreduksjon av en frisk tvilling, sier Torbjørn Moe Eggebø.

Seksjonsoverlegen ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin på St. Olavs hospital er én av Norges fremste fostermedisinere. Han advarte mot følgene da regjeringen i 2016 konkluderte med at abortloven tillater at kvinner som er gravide med friske tvillinger kan velge å abortere bort ett foster og bare bære fram det ene.

Torbjørn Eggebø foretar en ultralyd

SKEPTISK TIL DAGENS PRAKSIS: Seksjonsoverlege Torbjørn Moe Eggebø mener alle fosterreduksjoner bør avgjøres i nemnd.

Foto: Morten Dreier / St. Olavs

Nå som KrF krever forbud mot tvillingabort i forbindelse med regjeringsforhandlingene, har debatten blusset opp igjen.

– Jeg synes stadig det er vanskelig. Norge er det eneste landet i Europa som har selvbestemt fosterreduksjon av en frisk tvilling. Jeg er veldig skeptisk, sier Eggebø og viser til at det siden 2016 har vært en liten økning i den type inngrep.

Ifølge Eggebø var det én selvbestemt tvillingabort i 2016, fem i 2017 og åtte i 2018.

Se oversikt fra faktisk.no nederst i saken.

Sprøyte i fosterets hjerte

Fosterreduksjon utføres ved at en tynn nål stikkes inn og sprøyter kaliumklorid, saltvannsoppløsning, inn i fosterets hjerte slik at det stopper. Ved hjelp av ultralyd går legene gjennom bukveggen, og kvinnen er våken mens det skjer.

Ifølge fagmiljøet ved St. Olavs er risikoen for å abortere gjenværende fostre mellom fem og ti prosent.

Dersom kvinnen er gravid med firlinger er det likevel tryggere å redusere antall fostre, understreker Eggebø. Firlingsvangerskap er forbundet med stor fare for senabort eller tidlig fødsel.

– Det gir en klar medisinsk gevinst. Også ved trillingsvangerskap er det noe mindre risiko for prematur fødsel om man reduserer fra tre til to, selv om de fleste trillingsvangerskap i Norge går greit, sier han.

Når det gjelder tvillinger mener fagmiljøet ved St. Olavs at det ikke er noen medisinsk nytte ved fosterreduksjon.

– Jeg synes det er etisk vanskelig, sier Eggebø.

Overlege: – Kvinnen selv bør bestemme

Men ikke alle ser større etiske utfordringer ved tvillingabort enn ved vanlig abort.

Tilde Østborg

Overlege Tilde Broch Østborg ser ikke større utfordringer ved tvillingabort enn ved vanlig abort.

Foto: Eva Rose

– Det bør være selvbestemt fordi det prinsipielt sett ikke er annerledes enn andre aborter. Det argumenteres for at tvillinger bør ha et eget vern fordi de er tvillinger, men abortlovens intensjon er jo at kvinnen selv skal bestemme hvor mange barn hun vil ha, sier overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Stavanger universitetssykehus, Tilde Broch Østborg.

Hun viser til at det dreier seg om en svært liten gruppe kvinner, og ser ingen grunn til at det skal lages et eget lovverk for dem.

– Jeg har sterk tro på at enhver kvinne som velger abort har gode grunner til det. Forbud om selvbestemt fosterreduksjon er en mistenkeliggjøring av kvinner og deres valg.

Hun sier et gjennomslag for KrF i denne saken kan ende med at flere – ikke færre – fostre aborteres.

– Det vil være en underlig seier for KrF, når alternativet for mange kvinner da vil være å avbryte hele svangerskapet, sier hun.

Utenlandske kvinner ønsker tvillingabort i Norge

For motstanderne av selvbestemt tvillingabort er det ikke bare etikk og medisinsk risiko som spiller inn. De frykter også at utenlandske kvinner vil reise til Norge for å utføre inngrepet siden regelverket er mer liberalt her. I 2016 var advarslene om «abortturisme» mange.

Så langt har ikke det skjedd.

En gjennomgang fra Faktisk.no viser at de tre siste årene har 26 utenlandske kvinner ønsket fosterreduksjon i Norge. Ingen av dem har fått det innvilget.

Eggebø mener likevel at det bare er et spørsmål om tid før det skjer.

– Vi har fått henvendelser fra Nederland, Danmark, Sverige, Tyskland, Irland, Polen og Italia. Fordi ingen av dem har vært i Norge når de har henvendt seg, har vi kunnet sagt nei. De vil ha samme rettigheter som norske kvinner hvis de er i Norge når de søker. Vi vil nødig bli et europeisk senter for fosterreduksjon, sier han.

Vil behandle alle i nemnd

Av medisinske årsaker er alle tvillingaborter ved St. Olavs utført mellom svangerskapsuke 12 og 13, altså etter grensen for fri abort.

Kjell Blix Salvesen

KLINIKKSJEF: Kjell Å. Blix Salvesen er en av to leger som utfører fosterreduksjon ved kvinneklinikken på St. Olavs hospital i Trondheim.

Foto: Hege Tøndel Jonli / NRK

– Først da er livmoren blitt så stor at det er lett å komme til. Vi må i dag bruke en unntaksbestemmelse i abortloven for å gjøre selvbestemt fosterreduksjon, sier Eggebø og viser til at regelverket tillater at inngrepet kan utsettes hvis det er medisinsk begrunnet.

I stedet for denne praksisen ønsker Eggebø et eget avsnitt om fosterreduksjon i retningslinjene til abortloven. Han vil at alle fosterreduksjoner, uavhengig av når kvinnen søker om abort, skal behandles i nemnd.

Det samme tok klinikksjefen ved Kvinneklinikken ved St. Olavs, Kjell Å. Blix Salvesen, til orde for i en kronikk Aftenposten i fjor høst.

Som NRK fortalte søndag, tror ikke Salvesen en slik endring vil føre til færre aborter. Klinikksjefen sier nemndene med all sannsynlighet vil si ja dersom en kvinne tidlig i svangerskapet ber om å abortere vekk én tvilling, men beholde den andre.

Kvinnens poeng er kanskje at det er vanskelig i hennes livssituasjon å ta hånd om to, men at hun kan klare å ta hånd om én. Det tror jeg nemndene vil forstå.

Kjell Å. Blix Salvesen / NRK, 6. januar

Uklart hva KrF kan godta

NRK har spurt KrF om de vil akseptere en slik løsning, der fosterreduksjon av friske tvillinger gjennomføres som i dag, så lenge de har blitt behandlet i nemnd først. KrFs informasjonsavdeling opplyser at de ikke vil «gå inn i alle disse aspektene i media» mens regjeringsforhandlingene pågår.

I tillegg til forbud mot tvillingabort, krever KrF å fjerne paragraf 2c i abortloven. Den åpner for senabort ved fare for for alvorlig sykdom hos barnet. Både Salvesen og Eggebø advarer mot å gi KrF gjennomslag her.

– Paragraf 2c må beholdes. Den rettigheten er viktig for kvinner som bærer et sykt foster, sier Eggebø.

Denne grafen fra faktisk.no viser antall fosterreduksjoner fra 2016 til 22. oktober 2018:

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger