Fagforening forbannet på Faremo

– Den eneste økningen i ressurser er sparkede toppledere som blir spesialrådgivere, sier tillitsvalgt. Fagforeningene i Justisdepartementet reagerer på Faremos uttalelser om å rydde opp etter 22. juli-kommisjonen, uten en økning i ressurser.

– I disse dager snakkes det mye om ledelse. Men hva slags ledelse er det å fremme storslagne planer når TV-kameraene er slått på, uten å sørge for å legge forholdene til rette for at planene kan gjennomføres etter at kameraene er slått av, sier Sylvia Peters til NRK.

Hun er tillitsvalgt for ansatte i Justisdepartementet som er organisert i fagforeningen Juristforbundet, og er sterkt kritisk til hvordan Faremo og ledelsen i Justisdepartementet nå håndterer krisen rundt beredskap og håndteringen av 22. juli.

– Jeg er rett og slett ganske forbannet over situasjonen, sier Peters.

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo har flere ganger etter at 22. juli-kommisjonen kom med sin knusende kritikk, pekt på hvordan ledelseskultur må endres, og hvordan både underliggende etater som politiet og eget departement nå skal gjøre store endringer.

Les: Faremo strammer opp toppledelsen i politiet etter knusende rapport
Les: Faremo lover konsekvenser

Den tillitsvalgte reagerer derimot på at store ord i media ikke ser ut til å bli fulgt opp i praksis internt.

– Etter kommisjonsrapporten gikk de sterkt ut, men så langt har vi ikke sett noe til at de berørte avdelingene i Justisdepartementet er styrket, sier Peters.

Hun er bekymret på vegne av de ansatte, og spør seg hvem som egentlig skal gjøre all den jobben som Faremo nå lover at skal utføres.

Ifølge Juristforbundet er bemanningen som finnes i dag bare dimensjonert for den daglige driften, ikke for et ekstraordinært løft.

Grete Faremo

LEDELSESKULTUR: Faremo har vært opptatt av å endre ledelseskultur i justissektoren flere ganger etter 22. juli-kommisjonens rapport. Her fra et foredrag under Arendalsuka.

Foto: NRK

Advarer mot rovdrift av ansatte

Sylvia Peters advarer derfor mot at de ansatte som ble bombet ut av sine egne lokaler i Høyblokka nå skal måtte lide fordi ledelsen lover uten å klare å prioritere.

– Etter alt som har skjedd etter 22. juli er vi en sliten organisasjon, og det siste vi trenger er et nytt år med rovdrift av de ansatte som jobber med beredskap, sier Peters.

Hun får støtte fra en av de andre hovedtillitsvalgte i Justisdepartementet.

Arnt Even Hustad, som leder Norsk Tjenestemannslag i departementet, frykter at nye krav til de ansatte skal komme uten at de får påvirke hvordan de store utfordringene skal løses.

– Vi er bekymret for alle de politiske prosessene som iverksettes, og som vi blir satt til å følge opp uten at vi i tilstrekkelig grad blir invitert med inn for å drøfte konsekvensene, sier Arnt Even Hustad til NRK.

Han understreker at samme antall ansatte ikke får gjort mer. Da må ledelsen og statsråd Grete Faremo prioritere bort noe, slik han ser det.

– Å prioritere er jo å forsømme i riktig rekkefølge, og da må dét bli diskusjonen – gitt at vi har det samme antall ansatte. Men det er ingen politikere som snakker om hva som skal nedprioriteres, sier Hustad.

– Økningen er bare sparkede toppledere som blir spesialrådgivere

Sylvia Peters i Juristforbundet mener også at det enten må prioriteres, eller at det må komme mer ressurser hvis alle ønskene fra ledelsen skal kunne realiseres.

Den økningen har de derimot sett lite til.

– Den eneste økning i bemanningen vi så langt kunne registrere, er antallet toppledere som har fått sparken og deretter blir spesialrådgivere hos oss. På denne fronten går det virkelig unna, sier en tydelig irritert tillitsvalgt.

Etter 22. juli har praktisk talt hele toppledelsen i Justisdepartementet blitt byttet ut, også flere toppledere i justissektoren har måttet gå av.

Først gikk statsråd Knut Storberget av i november i fjor.

Deretter gikk PST-sjef Janne Kristiansen. I vår gikk begge de øverste lederne for administrasjonen i Justisdepartementet av, departementsråd Morten Ruud og assisterende departementsråd Hans Olav Østgaard.

Etter det har også politidirektør Øystein Mæland gått av.

Både Kristiansen, Ruud og Østgaard har fått spesialrådgiverstillinger i Justisdepartementet etter å ha sluttet i sine opprinnelige topplederstillinger i justissektoren.

Arnt Even Hustad

BLIR IKKE HØRT: Tilitsvalgt Arnt Even Hustad i Norsk tjenestemannslag (NTL) føler at de ansatte ikke blir hørt godt nok.

Foto: NRK

Dette irriterer de ansatte.

– Hvordan lønningene til disse skal betales uten at det går på bekostning av lønnsutviklingen av de øvrige ansatte i Justisdepartementet, har så langt heller ingen fortalt oss, sier Sylvia Peters.

– Faremo må skjerpe seg

Hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL), Arnt Even Hustad, mener Grete Faremo har mye å gå på når det gjelder å lede departementet også utenfor blitslampene.

Han etterlyser en statsråd som har mer kontakt med byråkratiet og de ansatte.

– Hun har selv sagt at hun er åpen og at vi bare skal komme til henne med spørsmål eller om det er noe vi er uenig i. Det er i prinsippet, men i praksis har vi en statsråd som er så opptatt hele dagen at hun ikke evner å være tilgjengelig for det, sier Hustad.

Hustad håper Faremo kan sette av mer av sine krefter også på de ansatte og det interne arbeidet.

– Slik hun prioriterer, forsømmer hun oppgaven med å være øverste ansvarlig for de ansatte, og det kan hun bli bedre på, sier han.

Hva slags konsekvenser får det at hun forsømmer denne oppgaven?

– Det får som konsekvens at hun må skjerpe seg, og det kommer hun til å gjøre. Vi i NTL har ikke gitt opp Faremo, hun er rasende flink, men må i større grad vise at hun kan lede departementet internt, sier den hovedtillitsvalgte.

Han har fortsatt stor tro på Faremo som statsråd, og mener hun er veldig flink. Hun må bare bruke litt mer krefter på de ansatte og departementets interne liv, sier han.

– For å lage et godt kart må man kjenne terrenget, ikke bare i det politiske landskapet, men også i departementet: Hva finnes av ressurser og hvordan kan vi omorganisere slik at vi får mest ut av hver enkelt ansatt? Det er der vi må komme inn i bildet, sier Hustad.

Departementet: – Må vente på statsbudsjettet

Justisdepartementets ledelse er forelagt frustrasjonen og uttalelsen fra Juristforbundet.

Statsråd Grete Faremo stiller ikke til intervju, men NRK får svar på e-post fra øverste administrative leder departementsråd Tor Saglie.

Han sier at det siste året har vært tungt for alle i departementet.

NAV-direktør Tor Saglie

SVARER PR. E-POST: Departementsråd Tor Saglie i Justisdepartementet svarer på e-post.

Foto: Solum, Stian Lysberg, Stian Lysberg Solum / SCANPIX

– Departementet mistet tre medarbeidere i regjeringskvartalet og en på Utøya, i tillegg ble flere alvorlig skadet. På grunn av de omfattende skadene på Høyblokka måtte departementet etablere seg i nye kontorer.

– Samtidig med nyetableringen av departementet har de ansatte utført arbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet på en imponerende måte, skriver Saglie i e-posten.

Ledelsen i Justisdepartementet erkjenner at mange av deres ansatte har måttet bidra med lange dager i ikke optimale omgivelser.

Departementsråd Saglie forteller også at det er mange oppgaver og kommer stadig nye, og at man kan måtte nedprioritere noe for å få gjort arbeid etter kommisjonsrapporten.

– I tillegg til de vanlige arbeidsoppgavene peker Gjørv-kommisjonen på flere punkter som krever mye oppfølging av departementet. I departementets arbeid med planleggingen av arbeidet må vi selvsagt ta hensyn til de ressursene vi har til rådighet, så vel økonomiske som personellmessige ressurser. Nye oppgaver kan også bety at departementet må foreta nedprioriteringer og omprioriteringer, skriver Saglie.

Har ledelsen i JD tatt høyde for den merbelastningen Peters viser til når det gjelder bemanning fremover?

– En eventuell styrking av budsjettet til Justis- og beredskapsdepartementet må skje i den ordinære budsjettprosessen hvor departements budsjettforslag for 2013 vil bli lagt frem for Stortinget 8. oktober, svarer justisdepartementets administrative leder.

Peters sier hun er forbannet over situasjonen. Forstår dere frustrasjonen?

– Vi forstår at flere medarbeidere føler de har en stor arbeidsbelastning. Ledelsen følger jevnlig opp ansattes arbeidsmengde, og har samtidig en løpende dialog med de ansatte gjennom allmøter, møter med tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalget, svarer departementsråd Tor Saglie.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger