Hopp til innhold

Færre førstegangskjøpere og høyere renter

Antall førstegangskjøpere i Norge faller for første gang på fem år, viser en ny rapport. Etter dagens rentemøte i Norges Bank kan livet bli enda vanskeligere for Jonathan Midttun (23) og andre som vil inn på boligmarkedet.

Jonathan (23) vil inn på boligmarkedet, koste hva det koste vil.

Jonathan (23) frykter at stigende renter vil gjøre det mer krevende å kjøpe egen bolig.

Foto: PER SØREIDE SENSTAD

Jeg er litt redd for å måtte gå tilbake til spagetti og havregryn, sier IT-konsulenten Jonathan Midttun (23), på vei ut fra en leilighetsvisning i Oslo sentrum.

Fremover er det ikke bare høye kvadratmeterpriser, men også stigende renter, som truer budsjettet og boligdrømmen til Jonathan og andre førstegangskjøpere.

Klokka 10 torsdag kommer Norges Bank med sin rentedom for juni. Mange lurer på om sentralbanken for første gang på 20 år vil sette opp rentene med 0,5 prosentpoeng, det dobbelte av det som er en normal renteendring.

– Økende renter er litt skremmende, de får meg til å vurdere å leie, framfor å kjøpe. Men alle rundt meg sier at det bare gjelder å komme seg inn på boligmarkedet, fortsetter Jonathan.

Han har spart til boligkjøp i to år. I samme periode har eiendomsprisene steget kraftig.

Antallet førstegangskjøpere av bolig i Norge falt i første kvartal 2022, for første gang siden 2017.

I Oslo har det aldri vært færre som kjøpte sin første bolig i løpet av årets tre første måneder, siden registreringene startet for 14 år siden.

Det ser rett og slett mørkere ut for førstegangskjøperne

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

Det viser nye tall som Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet for Ambita og Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Prisene har steget mye, spesielt i de store byene og særlig i Oslo. I tillegg øker rentene. Det svekker kjøpekraften til førstegangskjøperne, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Foto: Johan B. Sættem

Samtidig viser tallene at en større andel av de som kjøper bolig for første gang, kjøper den sammen med andre. NEF mener dette henger sammen med at både boligprisene og boliglånsrentene har økt.

– Med utsikter til en vesentlig mer brutal renteutvikling så tror jeg det vil svekke førstegangskjøpernes mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Det ser rett og slett mørkere ut for førstegangskjøperne enn det har gjort på noen år, sier Geving.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er ansvarlig for boligpolitikken i regjeringen.

Han lover ingen rask løsning, men sier at regjeringen tar utfordringene i boligmarkedet på alvor. I den nye stortingsmeldingen om boligpolitikk vil blant annet virkemiddelbruken i Husbanken bli vurdert.

Ny forsvarsminister

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Foto: Lise Åserud / NTB

Departementet vil også se på erfaringene fra nye boligkjøpsmodeller, som for eksempel «leie til eie», der boligkjøperen kan leie boligen og senere eventuelt bli eier.

– Boligmeldingen er klar om drøyt halvannet år. Dette er viktig og omfattende arbeid der vi både skal legge til rette for bedre fungerende eie- og leiemarked i de store byene, sier Gjelsvik.

Han sier at boligmeldingen også vil omfatte utfordringene i distriktene, der problemene er annerledes enn i byene.

På grunn av lav etterspørsel etter boliger er det ofte umulig å selge en nybygd bolig for noe i nærheten av byggekostnaden. Derfor kan det være en utfordring at de som ønsker å bygge nye boliger ikke får store nok banklån til at boligdrømmen kan realiseres.

AKTUELT NÅ