Politimann etter utrykning: «Du er helt sykt deilig»

Spesialenheten for politisaker løfter frem seksuell trakassering i sin årsrapport for 2017.

Spesialenheten for politisaker

Spesialenheten for politisaker fikk inn færre anmeldelser i 2017 enn i 2014, 2015 og 2016.

Foto: Mette Finborud Børresen

– En bakenforliggende årsak til at vi har valgt å løfte frem en del av disse sakene i vår årsrapport, er jo selvsagt #metoo og at det i samfunnet generelt er økt oppmerksomhet mot den typen forhold, sier sjef for Spesialenheten, Jan-Egil Presthus.

Rapporten viser til tre konkrete saker der politimenn ble anklaget for tjenestefeil som følge av uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Vi har gjennom flere år hatt saker hvor tjenestemenn er anmeldt for å ha vist interesse for seksuell kontakt i forbindelse med at man utfører tjenesteoppdrag og møter. I de fleste tilfellene er det snakk om tjenestemenn som møter kvinner, sier Presthus til NRK.

Halvportrett av Jan Egil Presthus, leder for Spesialenheten for politisaker

Sjef for Spesialenheten, Jan-Egil Presthus.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Anmeldt for krenkende atferd

En av sakene gjelder en politimann som ble anmeldt for seksuelt krenkende atferd på offentlig sted.

En ung kvinne fortalte at hun på et utested etter midnatt kom i prat med en politimann som var på stedet i tjeneste og i uniform, og at han da tok henne på rumpa utenpå klærne og ga henne komplimenter for hennes utseende.

Fra Spesialenhetens årsrapport

Politimannen sendte en venneforespørsel og bilder av seg selv i uniform til kvinnen på Facebook.

Han nektet for å ha tatt på kvinnen. Det var ingen vitner, og saken ble henlagt.

«Etter Spesialenhetens vurdering ga hendelsen og andre opplysninger i saken grunn til å stille spørsmål ved politimannens opptreden mot kvinner. Arbeidsgiver ble bedt om å følge opp forholdet administrativt,» heter det i rapporten.

Anmeldt for beføling

En annen politimann ble anmeldt av en kvinne for beføling.

Politimannen hadde rykket ut sammen med en kollega i forbindelse med melding om tyveri fra et hotellrom.

Det var to kvinner som delte rommet, og en av dem fortalte at politimannen kom tilbake etter undersøkelsene for å gi henne en lapp med telefonnummeret sitt på.

Ifølge kvinnen så politimannen lenge på henne før han tok henne på det ene brystet og gikk. Politimannen sendte senere på natten tekstmeldinger til kvinnen hvor han blant annet spurte om de hadde fått nytt rom, og oppga at hun bare kunne ta kontakt dersom hun trengte noen å prate med før hun sovnet. Han skrev også: «Du er helt sykt deilig».

Fra Spesialenhetens årsrapport

Politimannen forklarte at han hadde gått tilbake til hotellrommet for å spørre hvor hun hadde parkert bilen sin, som også var borte. Han ga henne nummeret sitt i tilfelle hun hadde flere opplysninger, og hevder hun kysset ham.

Han bekrefter at han sendte henne tekstmeldinger senere, men nektet for å ha tatt på henne. Kvinnen sa hun kunne ha hatt en «flørtende tone», og politimannen innrømmet å ha opptrådt uprofesjonelt.

Saken ble henlagt etter bevisets stilling, men politimannen ble irettesatt og omplassert.

Badet med ungdommer

Rapporten omtaler også en sak som ble avgjort i 2016, der en politimann ble anklaget for tjenestefeil i forbindelse med vakthold på en leir for en politisk ungdomsorganisasjon.

Han skal blant annet ha latt unge kvinner bade fra politiets båt og ta bilder med håndjern og politilue.

Da flere av deltakerne tok et nattbad, kledde politimannen av seg uniformen og annet politiutstyr og deltok i badingen.

Han inviterte den unge kvinnen til politiets vaktrom, pratet med henne og gav henne et sjokoladehjerte. Politimannen sendte flere meldinger til kvinnen hvor han blant annet ga uttrykk for at han var sjarmert av henne. Kvinnens opplevelse var at politimannen var interessert i sex.

Fra Spesialenhetens årsrapport

Saken ble henlagt, men mannen ble gitt tjenstlig tilrettevisning av arbeidsgiver. Spesialenheten mener mannens opptreden var klanderverdig.

I saker om seksuell trakassering kan polititjenestepersoner dømmes etter både loven om seksuallovbrudd og tjenestefeil.

– Det kan også være forhold som klages inn til politiet og ikke kommer til oss som anmeldelser. Men hvis vi ser på antall anmeldelser til oss, har ikke dette så stort omfang at det betyr noe vesentlig i det store bildet når det gjelder tillit mellom politiet og publikum, sier Presthus.

Færre anmeldelser

Det kom 970 anmeldelser i 2017. Tallet har vært over 1000 de siste tre årene.

Anmeldelser til Spesialenheten for politisaker

2014

2015

2016

2017

1029

1151

1188

970

– Vi har ikke noen klar formening om hva det skyldes. En faktor vi kjenner og som kan ha påvirket dette er at politiet i 2017 har færre arrestforhold enn i 2016. I tillegg ser vi at reduksjonen i antall anmeldelser fordeler seg blant alle politidistrikter. Det underbygger at det kan ha vært noe i politiet som har påvirket dette, sier Presthus.

Nedgangen er størst i Oslo politidistrikt, som hadde 94 færre anmeldelser i 2017 enn i 2016.

– Ser vi på landet som helhet, er vårt inntrykk at vi får færre anmeldelser som knytter seg til ulovlig maktbruk, sier Presthus.

1003 saker ble behandlet i fjor. 41 av dem endte med forelegg, tiltale eller påtaleunnlatelser. 29 personer ble ilagt en straffereaksjon.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger