Facebook sier at de vil begynne å betale skatt

Selskapet sier at de skal betale skatt på reklameinntektene i de landene de har lokalkontor, og ikke bare til «skatteparadiset» Irland. Tax Justice Network Norway tar ikke gledene på forskudd.

Facebook og Twitter

LEGGE OM SKATTESYSTEM: Facebook skriver tirsdag i et blogginnlegg at de skal endre på måten de betaler skatt til de forskjellige landene de opererer i.

Foto: Dado Ruvic / Reuters

Det er i et blogginnlegg tirsdag Facebook skriver om den nye skattepraksisen. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Facebooks økonomisjef Dave Wehner skriver at de tror at dette vil bidra til mer gjennomsiktighet overfor lokale myndigheter. Han skriver videre at de regner med å endre dette i løpet av 2018 og første halvdel av 2019.

Facebook har et lokalkontor i Norge, og mange har vært kritiske til at selskapet har betalt skatt av annonseinntektene til Irland, og ikke til Norge. Dagens næringsliv skriver at prognoser fra mediebyrågrupperingen Groupm viser at Facebook mest sannsynlig vil omsette for mer enn 2 milliarder i Norge neste år.

Usikker på resultatene

Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge sier at det høres flott ut, men at hun synes det er vanskelig å si ut ifra blogginnlegget hvor mye forandring det kommer til å bli.

Sigrid Klæboe Jacobsen, leder i Tax Justice Network Norway

AVVENTENDE: Leder i Tax Justice Network Norge Sigrid Klæboe Jacobsen tar ikke gledene på forskudd. Hun er usikker på hva Facebooks omlegging vil bety i skatteinntekter for land som Norge.

– Jeg er usikker på om denne omleggingen vil gi veldig store utslag i skatteinntektene, sier hun.

– I blogginnlegget er det uklart om endringen bare vil gjelde for de avtalene som de ansatte på lokalkontorene skaffer til Facebook, eller om dette også omfatter de reklameinntektene de får fra betalingsløsningene på nett, sier hun.

Hun er derfor usikker på om reklameinntektene Facebook får fra brukere som vil øke spredningen og synligheten av sin post på nettstedet, vil bli registrert og skattelagt i Norge.

– Reaksjon på omdømmeproblemer

Klæboe Jacobsen tror at Facebooks kunngjøring både er en reaksjon på omdømmeproblemer knyttet til selskap som etablerer seg «skatteparadis», men også EUs forsterket innsats mot multinasjonale selskap som betaler lite skatt.

– Det er klart at de merker at folk flest reagerer på at dette er enormt urettferdig, at store, internasjonale selskap i dag betaler veldig lite skatt, sier hun.

EU-kommisjonen har dømt både Apple og Amazon til å betale bøter til de såkalte «skatteparadis»-landene de har operert i. Apple ble for eksempel i fjor dømt til å betale mer skatt til Irland, selv om irene ikke ville motta, fordi EU mente at dette var ulovlig statssubsidier. Både Irland og Apple anket dommen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger