Få tidligstemmer

Det er ventet stor pågang av velgere som vil forhåndsstemme, - men få har benyttet adgangen til å ”tidligstemme”.

Valgurne

Den ordinære forhåndsstemmegivningen til stortingsvalget er i gang.

Foto: Rune Andreassen/Norsk Form og Kommunal- og regionaldepartementet

Den ordinære forhåndsstemmegivningen foran stortingsvalget 14. september er nå i gang. Det kan forhåndsstemmes her i landet fram til og med fredag før valget.

20 prosent forhåndsstemmer

Ved de tre siste stortingsvalgene har mellom 18 og 20 prosent av velgerne benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme. Flest forhåndsstemte ble avgitt ved stortingsvalget i 2001. Da hele 508 000, omlag 20 prosent av alle stemmer.

Rundt 3,5 millioner personer kan stemmer ved høstens valg. 245 000 av disse er førstegangsvelgere, altså ungdom som for første gang har anledning til å stemme ved et stortingsvalg. 628 000 er velgere over 67 år, og 164 000 er velgere med innvandrerbakgrunn.

Frykt for svineinfluensa

Frykten for svineinfluensa gjør at det kan bli flere enn vanlig som bruker anledningen til å forhåndsstemme denne gangen. Informasjonsrådgiver Kjetil Bjørnsrud i Oslo kommune sier at han regner med at 25 prosent av Oslo-velgerne vil forhåndsstemme.

I år har adgangen til å forhåndsstemme blitt myket opp. Kommunaldepartementet åpnet for muligheten til det som kalles tidlig stemmegivning allerede fra 1. Juli av.

Selv om det ikke har vært så veldig mange som har benyttet seg av denne muligheten, er det viktig å huske på at hver eneste stemme teller når regnskapet skal gjøres opp 14. september.

I Bergen var det 338 som benyttet seg av muligheten til tidlig stemmegivning.
I Oslo var det 328, mens 200 Tromsøværinger stemte tidlig. I byene Stavanger, Trondheim, Drammen, Ålesund og Kristiansand var det på hvert sted under 200 som valgte å benytte seg av den muligheten.

Ingen angrefrist

Det er den enkelte kommune som selv avgjør hvor i kommunen det kan forhåndsstemmes. Det fins ingen angrefrist slik vi hadde for mange år siden. Du kan altså ikke stemme på nytt valgdagen dersom du skulle finne ut at du heller vil stemme på et annet parti.

I NRK ble valgkampen åpnet i dag med utspørring at Arbeiderpartiets leder, statsminister Jens Stoltenberg.

SISTE NYTT

Siste meldinger