Nyutdannet: – Tør ikke jobbe på sykehjem

Nina Cathrine Lilleeidet pendler heller 40 minutter til sykehuset enn å jobbe på sykehjemmet i nabolaget. Som flertallet av ferske sykepleiere velger hun bort jobb ved sykehjem.

Montasje Stian Aasoldsen og Nina Cathrine Lilleeidet

DROPPER SYKEHJEM: Bare sju prosent av nyutdannede sykepleiere som deltok i undersøkelsen i regi av Norsk sykepleierforbund har sykehjem som førstevalg når de skal søke jobb, forteller studentleder Stian Aasoldsen. Nina Cathrine Lilleeidet er én av dem aller helst ville på sykehus.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Jeg tør ikke tanken på å stå alene med ansvaret.

Lilleeidet låser døren til rekkehuset i Larvik og setter seg i bilen. Nå venter en 40 minutter lang kjøretur før hun er fremme på sykehuset i Skien der hun jobber som sykepleier.

Nina Cathrine Lilleeidet kjører hjemmefra

PENDLER: Lilleeidet reiser hjemmefra én time før jobb for å være klar til vakten på sykehuset i Telemark starter.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Det er faktisk et sykehjem i parallellgaten fra der jeg bor. Det tar meg to minutter å gå dit, sier hun og peker i retning hjemmet.

– Bare tanken er skremmende

Lilleeidet jobbet der som assistent under studiene, men den nyutdannede sykepleieren kunne ikke tenkt seg å gå rett fra studier til en sykepleierstilling på sykehjem. Hun frykter hun hadde blitt stående alene med ansvaret uten et fagmiljø å lene seg på.

– Det synes jeg hadde vært ordentlig skummelt. Jeg tror jeg hadde sovet dårlig. Bare tanken er skremmende. Og i helgene er det jo enda dårligere bemannet med sykepleiere, sier 45-åringen.

Hun er ikke alene om å ønske seg til sykehus etter endt studier. I desember sendte Norsk sykepleierforbunds studentorganisasjon ut en undersøkelse til om lag 3600 sykepleiere som ble ferdigutdannet sommeren 2013.

Blant de 794 som svarte, meldte hele 74 prosent at deres førstevalg er jobb på sykehus. Bare sju prosent krysset av for sykehjem da de ble spurt om hvor de aller helst vil jobbe.

Artikkelen fortsetter under grafikken:

Grafikk avgangsundersøkelse NSF Student
Foto: Tom Halsør / NRK

De ferske sykepleierne ble i tillegg spurt om andre- og tredje prioritet. Også her er tallene lave; elleve prosent hadde sykehjem som sitt andrevalg, mens 15 prosent hadde det som tredjevalg.

Lederen for NSF Student, Stian Aasoldsen, er ikke overrasket. Ved en lignende undersøkelse i 2011, svarte bare seks prosent «sykehjem» på spørsmål om hva som var deres førsteprioritet når de skulle ut å søke jobb.

Det å jobbe i kommunen og jobbe på sykehjem, det har dessverre vært litt lavstatus.

Nina Cathrine Lilleeidet

– Det har med fagmiljø å gjøre. Som nyutdannet sykepleier kan man ikke alt. De er avhengige av å ha erfarne fagfolk og sykepleiere rundt seg som kan løfte dem fram og gi dem trygghet, sier Aasoldsen.

60 prosent sliter med å rekruttere

Han mener sykehjemmene har et ufortjent dårlig rykte. Flere sykehjem rundt om i landet har mange sykepleiere på vakt og gode utviklingsmuligheter, sier han. Men de gamle mytene henger igjen.

– Sykehjemmene må vise at de er gode på fag i avdelingene sine. Hvis de reklamerer for det, vil det trolig bidra til at flere sykepleiere søker seg dit, sier Aasoldsen.

Stian Aasoldsen, NSF Student

IKKE LAVSTATUS: Stian Aasoldsen, leder NSF Student, tror ikke eldreomsorg er lavstatus blant sykepleierstudenter.

Foto: Siv Sandvik / NRK
Tone Marie Nybø Solheim

FAG: Tone Marie Nybø Solheim, direktør for helse og velferd i KS, tror samhandlingsreformen vil gi sykepleierne flere faglige utfordringer på sykehjem.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Selv om bare sju prosent av de som deltok i undersøkelsen hadde sykehjem som førstevalg, viser avgangsundersøkelsen at 20 prosent endte opp med å jobbe nettopp der.

Når eldrebølgen slår inn for fullt, må enda flere sykepleiere belage seg på å jobbe i eldreomsorgen.

En Fafo-rapport fra 2011 viser til demografiske framskrivinger som anslår at tallet på personer over 67 år vil bli mer enn dobbelt så høyt som i dag om 50 år. Samtidig legger samhandlingsreformen opp til at sykehjemmene skal utføre flere oppgaver som sykehusene sto for tidligere.

– Kommunesektoren vil trenge mange sykepleiere fram i tid, sier Tone Marie Nybø Solheim, direktør for helse og velferd i kommuneorganisasjonen KS.

Men allerede i dag svarer 60 prosent av kommunene at de synes det er utfordrende å rekruttere sykepleiere, viser KS' arbeidsgivermonitor fra 2013.

– Vi er klar over at det er en utfordring i enkelte regioner. Det handler om å skape karriereveier i kommunesektoren og fortelle sykepleierstudener at kommunene er en spennende plass å jobbe, sier Solheim.

Hun har selv jobbet som sykepleier, og mener nyutdannede sykepleiere tar feil dersom de tror at kommunal sektor mangler faglige utfordringer.

– Gårsdagens sykehjem hadde kanskje større fokus på botilbudet. Dagens og morgendagens sykehjem har mer fokus på behandling og opptrening, kvalitetsmessig god pleie med store faglige utfordringer, sier hun.

Helsedirektøren i KS håper og tror at samhandlingsreformen vil føre til at sykehjemstillinger får økt prestisje blant sykepleierstudentene.

– Når sykehjemmene nå tar over flere av oppgavene som tidligere ble utført på sykehus, får sykepleiere som jobber på sykehjem en større del av hele behandlingskjeden, sier Solheim.

Ber sykepleierutdanningene ta ansvar

Hun mener utdanningsinstitusjonene bør bli flinkere til å motivere studentene til å velge sykehjem etter endt utdanning.

– De har et ansvar når det gjelder å skape et fullstendig bilde av hvordan det er å jobbe i kommunal sektor, sier Solheim.

Når man jobber på sykehjem, så jobber man stort sett sammen med assistenter. Er man heldig så har man noen helsefagarbeidere rundt seg.

Nina Cathrine Lilleeidet

Nina Waaler, som er dekan på fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, er bekymret over at så få nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe på sykehjem.

– Særlig med tanke på den demografiske utviklingen vi står overfor med en sterk økning av antall og andel eldre. Det bør vi gjøre noe med, sier hun.

Gjør dere nok i dag for å få studentene til å jobbe på sykehjem?

Vi er bevisste vårt ansvar her. Gode praksisplasser i løpet av studietiden kan være et aktuelt tiltak. En god praksisplass på et godt sykehjem kan bidra til de de ønsker å jobbe der også etter endt utdanning, sier dekanen.

Nina Cathrine Lilleeidet kjører

ANGRER IKKE: Nina Cathrine Lilleeidet kunne jobbet på sykehjemmet rett i nærheten av hjemmet i Larvik, men velger heller å jobbe på sykehuset i Telemark 40 minutter unna.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Men for Nina Cathrine Lilleeidet førte praksisen og arbeidserfaringen ved sykehjem under studietiden til at hun ble overbevist om at det ikke var noe for henne.

I den kommunal pleie- og omsorgssektor er 70 prosent i deltidsstillinger. 24 prosent av dem som jobber der er ufaglærte, viser tall fra KS.

– Når man jobber på sykehjem, så jobber man stort sett sammen med assistenter. Er man heldig så har man noen helsefagarbeidere rundt seg. Man er veldig ofte alene som sykepleier på jobb, sier hun.

Firebarnsmoren sier hun er sjeleglad for at hun fikk jobb på medisinsk avdeling på sykehuset i Telemark da hun var nyutdannet i sommer.

– Hvis det skjer noe, eller det er noe jeg lurer på, så er det alltid mange mennesker rundt meg - sykepleiere, spesialsykepleiere, leger - som kan hjelpe meg eller gi meg noen råd, sier hun.

Lilleeidet jobber mye med hjertesykdommer og diabetes, og sier hun liker muligheten til å bli «ordentlig god på én ting».

– Lavstatus å jobbe på sykehjem

Hun understreker samtidig at hun er fullstendig klar over at sykepleiere på sykehjem gjør mer enn å skifte bleier, mate og stelle de eldre.

– Man kan tro at sykehjem bare er oppbevaring av eldre, men det er det ikke. Du har alle biter av sykepleie innen i eldreomsorgen, sier Lilleeidet.

– Men du pendler heller 40 minutter til sykehuset i stedet for å jobbe på et sykehjem i nærheten. Hvorfor det?

Nina Cathrine Lilleeidet på medisinsk avdeling

TRYGG: Lilleeidet elsker de faglige utfordringene og tryggheten hun opplever som fersk sykepleier på en sykehusavdeling. På et sykehjem frykter hun at hun hadde gått mye alene med ansvaret.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Spør meg heller om hvorfor jeg har mer lyst til å jobbe på sykehuset. Jeg vet aldri hva som skjer på vakt, og det kan være en god del dramatikk. Det er spennende. Jeg lærer nye ting hele tiden, i et trygt miljø.

– Men det kan vel være en del dramatikk på et sykehjem, også?

– Joda, men da står du der da, alene. Og tenker: «Ja, her skjer det kanskje noe dramatisk en gang i kvartalet, hva gjør jeg nå?» Du har ikke tid til å begynne å slå opp i litteraturen, liksom. Og ikke har du noen andre sykepleier på jobb der til å hjelpe deg. Nei, takke meg heller til å være på sykehuset nå når jeg er nyutdannet.

– Er det lavstatus å jobbe på sykehjem?

– Jeg er ikke glad for å si det, men jeg tror faktisk noen tenker sånn. Det å jobbe i kommunen og jobbe på sykehjem, det har dessverre vært litt lavstatus, svarer Lilleeidet.

Hva skal til for å få flere nyutdannede sykepleiere som deg til å velge sykehjem rett etter studiene?

Det faglige miljøet må styrkes ved at det blir flere sykepleiere. Det at kommunehelsetjenesten tar over flere av oppgavene fra sykehusene, slik at det blir flere ting å gjøre som sykepleier når det gjelder behandling, tror jeg også vil gjøre det mer attraktivt.

– Ikke nok tid til det medisinske

Lilleeidets bekymringer får delvis støtte i studie som Diakonhjemmets høgskole og Universitet i Oslo publiserte i 2010.

I 2008 gjennomførte de et pilotprosjekt for å se hva som må gjøres for å få flere sykepleiere til å velge sykehjem.

Felles for de fleste sykepleierne som deltok i prosjektet var at kunne ønske seg mer fokus på de faglige oppgavene ved sykehjemmet:

«Sykepleierne opplevde forventninger om å delta i alle typer av oppgaver i avdelingen og erfarte at det ble for liten tid til sykepleiefaglige og medisinske oppgaver».

De fulgte også en gruppe sykepleiere som hadde sluttet i jobben ved sykehjemmet. Alle var utdannet de siste fem årene, og for fem av seks var sykehjemmet det første stedet de jobbet som sykepleier.

«Dette kan være et uttrykk for at sykehjem, med det store ansvaret det innebærer, er en for stor utfordring for nyutdannede sykepleiere» skrev forskerne og pekte samtidig på at det kan skyldes at unge sykepleiere søker variasjon og nye utfordringer.

– Jeg vil gjerne ut i kommunehelsetjenesten etter hvert, men jeg vil ha litt mer erfaring først, sier Lilleeidet.

SISTE NYTT

Siste meldinger