Hopp til innhold

Få finske småbarn i barnehage

Av de nordiske landene er det Finland som har den laveste andel barn i barnehage. Kun 67 prosent av de finske treåringene går i barnehage.

Fartsfylt ved Røst barnehage
Foto: Kjell-Ivar Hansen

I Norge, Danmark og Sverige går mer enn ni av ti 3-åringer i barnehage.

LES: Ulike syn på foreldrepermisjon i Norden

Starter tidligere i barnehage i Danmark

I Danmark begynner barna tidligere i barnehage enn i de andre nordiske landene. 16 prosent av danske barn under ett år og 88 prosent av alle ett-åringer går i barnehage.

I Sverige går ingen under ett år i barnehage, mens halvparten av alle svenske ettåringer er i barnehagen.

De fleste ettåringer i Norge går i barnehage

I Norge går rundt 70 prosent av alle ettåringer i barnehage. Og det diskuteres stadig om hvorvidt så små barn bør sendes i barnehagen eller ikke.

LES: Norske foreldre er gammeldagse

Professor Lars Smidt ved Psykologisk institutt på universitetet i Oslo sa til Aftenposten i fjor at det er best for ettåringene å være hjemme med en av foreldrene. Barnehagene tilfredsstiller ikke behovene til de minste barna, sa professoren.

Mens Bente Johnsen som er fagkonsulent i Marienlyst barnehage i Oslo mener at barn trenger kontakt med andre barn for å utvikle seg. Hun sier til avisen at de de små barna har godt av å være i barnehagen.

LES OGSÅ: Finske fedre dårligst på permisjon

Bør ettåringer gå i Barnehagen? Delta i debatten her.

AKTUELT NÅ