– Anmelder ikke sjåfører som trakasserer dem seksuelt i drosje

Av 35 kvinner og menn som har kontaktet NRK fordi de er blitt trakassert, har bare fem gått til politiet. Én sjåfør er dømt, og de fire andre sakene er henlagt.

Silje forteller at hun ble trakassert i drosje

– Han var tydelig aggressiv og ruset, og hele tiden satt han og tok meg på låret, forteller Silje om opplevelsen hun hadde under en drosjetur. Hendelsen ble anmeldt og senere henlagt.

Foto: Christine Svendsen / NRK

Kari-Janne Lid

Politioverbetjent Kari Janne Lid ved avsnittet for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

Foto: Christine Svendsen
Ivar Prestbakken

Krimsjef i Fredrikstad Ivar Prestbakke.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK
Kari Marie Kjellstad

Seksjonsleder for etterforskningsseksjonen i Stavanger, Kari Marie Kjellstad.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

NRK har den siste tiden satt søkelyset på kvinner som opplever å bli trakassert når de tar drosje.

Seksuelt krenkende ord eller handlinger kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Men svært få anmelder taxitrakassering til politiet, viser en gjennomgang NRK har gjort.

– Vanskelig å identifisere sjåføren

En ringerunde til ulike politidistrikt viser at kvinner anmelder trakassering i drosjer over store deler av landet, men at sakene kan være vanskelige å etterforske.

– Vi får fra tid til annen anmeldelser som går på seksuelle handlinger, voldtektsforsøk og i noen få tilfeller fullbyrdede voldtekter. Men vi tror det er store mørketall, sier politioverbetjent Kari-Janne Lid ved avsnittet for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til NRK.

Lid sier det kan være en utfordring å få identifisert drosjesjåføren.

– Ofte har ikke den fornærmede betalt med kort, og da er det vanskelig å identifisere drosjen. Selv om man etterlyser drosjesjåføren blant drosjeselskapene så er ikke den aktuelle turen logget i systemet.

– En av de store bevismessige utfordringene i alle seksualforbrytelser er at det sjelden er vitner, og det er ofte påstand mot påstand. Men det betyr ikke at man ikke må anmelde eller at man ikke er trodd, sier Lid.

– Det blir påstand mot påstand

Også krimsjef i Fredrikstad Ivar Prestbakke sier det er vanskelig å etterforske saker hvor kvinner trakasseres seksuelt i drosje. For tiden etterforsker politidistriktet en sak som går på seksuell krenkende adferd og en som går på seksuell handling uten samtykke.

– Det blir det fort påstand mot påstand, og da er det vanskelig å komme i mål med etterforskningen. Uten tekniske spor eller vitneforklaringer blir saken ofte henlagt, sier Prestbakke.

I Stavanger har politiet hatt åtte saker som går på seksuell trakassering i drosje siden 2010.

– I syv av de åtte sakene har vi kommet frem til gjerningsmannen. I fire av sakene fått fellende dom, en tiltalebeslutning eller et forelegg. De fire andre sakene ble henlagt på grunn av bevisets stilling eller intet straffbart forhold.

– Etter at flere anmeldte voldtekt i drosje i 2008 og 2009 har vi fokusert på problemstillingen, sier seksjonsleder for etterforskningsseksjonen i Stavanger, Kari Marie Kjellstad.

Dom etter flere anmeldelser

I Bergen har det vært lite av den type saker den siste tiden, opplyser leder for avdelingen vold og sedelighet i Bergen sentrum, Rigmor Isehaug.

Men for rundt to år siden ble en drosjesjåfør dømt etter at flere kvinner anmeldte ham for uønskede seksuelle handlinger.

– Etterforskningen er enklere når flere anmelder. At én person først anmelder saken til politiet kan få flere til å gjøre det samme. Det var det som skjedde i den forrige saken, sier Isehaug.

– Trodde min siste time var kommet

Da Silje ta drosje hjem fra en venninne i 2007 opplevde hun marerittet: Drosjesjåføren tok henne på låret og kjørte en annen vei enn den hun skulle.

– Da vi var kommet et stykke kjente jeg at han la en hånd på låret mitt, og jeg tror at han holdt meg i hånden. Da var vi på motorveien med stengte dører, og jeg satt foran, forteller Silje til NRK.

Etter hvert svingte han av, og tok en helt annen vei enn hun skulle.

– Han var tydelig aggressiv og ruset, og hele tiden satt han og tok meg på låret. Da han svingte ut på Mosseveien trodde jeg min siste time var kommet. Jeg sa at han kjørte feil. Han fortsatte bare å kjøre. Plutselig kjørte han inn på en blindvei, nesten et lite skogområde. Han stanset bilen og slo av lysene og motoren.

– Så ombestemte han seg, han ville heller være med meg hjem.

Hun kom seg unna ved å fortelle en løgn om at hun hadde en kjæreste som ventet på henne.

– Jeg tror jeg sa at min fiktive kjæreste kunne spore meg ved hjelp av GPS på mobilen. Jeg tror også jeg fant på at han hadde sittet i fengsel. Til slutt fikk jeg gå ut.

Hjemme låste hun seg inne på badet i frykt for at sjåføren skulle komme tilbake.

Saken henlagt

Drosjeselskapet og politiet ble varslet om hendelsen, men Silje ønsket ikke å anmelde i frykt for hva gjerningsmannen kunne finne på.

– Politiet ringte opp igjen og sa: Beklager, men denne saken er så alvorlig at vi anmelder saken. Senere på kvelden fikk jeg beskjed om at de hadde stanset mannen, at han var ruset og at de tok løyvet og førerkortet hans på stedet. Politiet sa de tok saken veldig alvorlig.

– Etter kort tid fikk jeg brev i posten om at saken var henlagt, sier Silje.


SISTE NYTT

Siste meldinger