Hopp til innhold

EUs klimasatsing gjør Bjørnar (21) positiv til norsk medlemskap

Etter EUs omfattende klimapakke gikk han fra å være EU-skeptisk, til å bli tilhenger av norsk medlemskap. Forskning viser at åtte prosent flere unge kunne gått inn i EU, sammenlignet med resten av befolkningen.

Studenten Bjørnar Jåtten

Studenten Bjørnar Jåtten (21) har alltid vært skeptisk til et norsk medlemskap i EU. Nå vil han sette sine prinsipper til side, i håp om at utenlandsk samarbeid kan redde klimaet.

Foto: privat

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

– Jeg synes det er veldig gøy at de gjør noe nytt og tar en risk. Jeg føler vi er på et punkt hvor vi må gjøre absolutt alt vi kan.

Det sier student Bjørnar Jåtten (21), etter at EU la frem den nye klimapakken «Fit for 55».

Målet er å kutte utslippene av skadelige drivhusgasser med minst 55 prosent innen 2030. For å klare dette, er et av forslagene å forby salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2035.

Norge er ikke medlem av EU, men gjennom EØS-avtalen og en egen klimaavtale, er vi «halvveis» med likevel.

Spørsmålet om norsk medlemskap i EU har vært en av de største politiske debattene i Norge etter andre verdenskrig, med to folkeavstemninger hvor flertallet har stemt imot.

Årsaken til at Jåtten var skeptisk til EU tidligere, handlet om frykten for at landbruk og fiskerinæringen i Norge ikke hadde overlevd et EU-medlemskap.

Likevel er 21-åringen klar for å sette prinsipper til side, for det han ser som å redde «noe større».

Han opplever nemlig klimaangst.

Etter skogbranner i California på grunn av høye temperaturer, og at Tyskland ble hardt rammet av uvær og flom, synes han det er vanskelig å ikke kjenne på presset.

Jordras i Erftstadt-Blessem

Uvær i Belgia og Vest-Tyskland har hittil tatt over 200 menneskeliv.

Foto: Rhein-Erft-Kreis / AP

Selv om man ikke kan slå fast at disse katastrofene skyldes klimaendringer, sier forskere at klimaendringer gjør denne type hendelser mer vanlige.

– Det føltes nært og skummelt, sier han.

Mener EU kan bli populært hos mange unge

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Øyvind Svendsen, spår større interesse for europeisk samarbeid, etter at EUs klimapakke ble lagt frem.

– EU kan komme til å bli en game-changer på klima. Det kan endre unge nordmenns holdning til EU, sier Svendsen.

Øyvind Svendsen er seniorforsker ved NUPI.

Øyvind Svendsen er seniorforsker ved NUPI.

Foto: NUPI

En fersk NUPI-måling NRK har fått tilgang til viser at unge er mer positive til EU-medlemskap, enn resten av den voksne befolkningen.

Dersom Norge skulle gått ut av EØS, ville nemlig 32 prosent under 30 år vært for et EU-medlemskap.

Dette er mot 24 prosent av den øvrige befolkningen. Forskeren sier det er et betydelig skille.

Selv om det ikke er flertall, er det interessant å merke seg at det er betydelig flere unge enn den øvrige delen av befolkningen som kunne se for seg et EU-medlemskap for Norge, sier Svendsen til NRK.

De unge som kunne vært for et EU-medlemskap er nemlig åtte prosent mer enn de over 30.

Klimakrise kan forsterke effekten

Jeg tror også at mer ekstremvær og flere flommer, som de vi har sett i Europa i sommer, kan øke oppslutningen blant unge, sier han.

Tall fra NUPI viser også at unge ser klima som en større trussel enn de som er eldre. 52 prosent av de under 30 år mener at globale klimaendringer utgjør en høy eller svært høy trussel for Norge.

Det er derfor rimelig å tro at den nye klimapakken gjør EU mer attraktivt for unge på sikt, mener Svendsen.

– «Fit for 55» treffer den yngre delen av befolkningen godt. En mer ambisiøs og tydelig klimapolitikk fra EU kan bidra til å gi unge et mer positivt syn på EU, sier han.

Likevel er fortsatt for tidlig å slå fast om klimapakken vil føre til et generasjonsskifte innen EU-debatten.

– Samtidig gjenstår det mange kamper innad i EU som kommer til å bestemme hvilke klimapolitiske tiltak som kommer ut i den andre enden. Innretningen på dem og hvordan EU kommuniserer dem til omverden vil bli avgjørende, sier Svendsen.

– For ambisiøs

Lederen for Ungdom mot EU Frankie Rød mener det er mer fornuftig å forholde seg til klimatiltak som blir tilpasset lokalt i Norge. Hun mener de unge vil stille seg kritisk til klimasatsingen.

– Vi tror på sikt at «Fit for 55» kommer til å synliggjøre fordelene med et nasjonalt handlingsrom for klimatiltak, som gjør at utslipp kuttes og ikke flyttes. Det er noe som opptar unge, sier Rød til NRK.

Hun frykter at EUs klimaplan har satt for hårete mål.

– Per i dag ligger ikke EU an til å nå målene de har for 2030. Da hjelper det ikke å lage enda mer ambisiøse mål. De må heller jobbe hardere med å nå de eksisterende målene, sier Rød.

Leder for Ungdom mot EU, Frankie Rød.

Leder for Ungdom mot EU, Frankie Rød.

Foto: privat

– En «Greta Thunberg-pakke»

Tidligere leder av Europabevegelsen Paal Frisvold mener pakken vil få frem sider ved EU, som ikke alle har sett tidligere.

– Klimapakken er viktig for å stagge markedskreftene. Vi lever i et samfunn hvor pengesterke aktører dominerer, mens EU er denne motpolen, og de unges allierte. De unge har ikke masse penger, men kun fremtiden foran seg, forklarer Frisvold.

Paal Frisvold

EU-ekspert og forfatter av boken «Mot Europa» Paal Frisvold.

Foto: Carole Bae

– Dette er jo en Greta Thunberg-pakke. I vårt samfunn hvor vi har det godt, er klimakampen den viktigste kampen, sier han.

Han beskriver EU gjennom tre faser, hvor unionen besto av et fredsprosjekt og deretter et markedsprosjekt. I dag kjemper EU for å vinne klimakampen.

Men debatten om EU er et vepsebol, mener han.

– Det er så kulturelt og følelsesladet. Men jeg håper de unge vil se hvor viktig internasjonalt samarbeid er, sier Frisvold.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger