Europarådet advarer Norge mot et nytt lovforslag

Europarådet frykter at uskyldige blir overvåket dersom et nytt lovforslag fra regjeringen blir vedtatt. – Forslaget kan være i strid med menneskerettighetskonvensjonen, sier Thorbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet.

Europarådet frykter at uskyldige blir overvåket dersom et nytt lovforslag fra regjeringen blir vedtatt. – Forslaget kan være i strid med menneskerettighetskonvensjonen, sier Torbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet.

VIDEO: I et ministermøte i Europarådet denne uken, advarte Jagland den norske regjeringen om at lovforslaget kan være i strid med menneskerettighetskonvensjonen.

Regjeringen ønsker å gi nye fullmakter til politiet for å gjøre det enklere å overvåke mobilbrukere og mobilnettet.

Dersom det nye lovforslaget blir vedtatt, får politiet lov til å overvåke personer over mobilnettet selv når det ikke foreligger konkret mistanke om lovbrudd, og uten godkjenning fra en domstol.

Europarådet frykter derimot at lovforslaget kan gå utover borgernes grunnleggende rettigheter.

– Det er veldig viktig at man ikke går for langt med å gripe inn i folks privatliv. Uskyldige kan bli rammet, sier Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland.

I et ministermøte i Europarådet denne uken, advarte Jagland den norske regjeringen om at lovforslaget kan være i strid med menneskerettighetskonvensjonen.

– Vi frykter at lovforslaget kan komme i konflikt med Europarådets konvensjon om beskyttelse av private data, som Norge har skrevet under på, sier Jagland.

Han har bedt regjeringen ta kontakt med Europarådets eksperter for å snakke om utfordringene.

Justisdepartementet skriver i en e-post at «det ikke er naturlig for departementet å kommentere saken» ettersom høringsfristen for lovforslaget om økt bruk av mobilovervåking har gått ut i dag.

– Bør ikke gjennomføres

Statsministeren mener utvidede fullmakter til mobilovervåking gir politiet større mulighet til å stoppe terrorangrep.

– Kriminalitet er et stort inngrep mot folk og terrorhandlinger er et stort inngrep mot folk. Politiet må ha metoder som kan hindre slike inngrep, sa Erna Solberg i et intervju med NRK i januar.

Men ikke alle er enige med statsministeren om at dette nye lovforslaget er veien å gå. Advokatforeningen anbefaler i sitt høringssvar at lovendringsforslagene ikke gjennomføres på nåværende grunnlag.

«Advokatforeningen mener at lovforslagene representerer en uthuling av Grunnlovens § 102 omborgernes ”rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon”. (...) Hvis det skal gis hjemmel til tiltakene, må dette uansett forutsette domstolsbehandling,» skriver ledelsen i Advokatforeningen.

SISTE NYTT

Siste meldinger