Eurocontrol: – Europa ble påvirket av Avinors flygelederproblemer

Flere andre land fikk merke problemene skapt av Avinor og flygelederne i sommer. Det opplyser Eurocontrol til NRK og forteller at de sammen med våre naboland måtte trå til for å avhjelpe problemene i lufttrafikken.

SAS-fly tar av fra Gardermoen

MEST FORSINKELSER: I juli toppet Gardermoen statistikken i Europa for mest forsinkelser per flygning, bare slått av Nikosia på Kypros.

Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Flygeleder - skjerm i tårnet på Gardermoen

OVERSIKT: Flygelederne må hele tiden ha oversikt over flyene i lufta og på rullebanene som i dette bildet fra tårnet på Gardermoen.

Foto: Peter von Tangen-Jordan / NRK
Joe Sultana

NABOHJELP: Joe Sultana i Eurocontrol forteller hvordan de måtte hjelpe til slik at naboland kunne ta over noe av trafikken i sine luftrom.

Foto: Eurocontrol

Luftrommet over Gardermoen og Østlandet var det området i Europa som hadde aller mest forsinkelser pr. ankommende fly i juli. Bare Nikosia på Kypros var i nærheten av samme nivå på forsinkelser.

Les også: Avinor ga 40 av 65 flygeledere fri – verst på forsinkelser i Europa

I Norge var forsinkelsene skapt av for få flygeledere på jobb, og NRK kunne lørdag fortelle hvordan Avinor til tross for problemene sendte svært mange flygeledere ut i ferie og annen fri.

Eurocontrol som koordinerer luftrommet over Europa kan fortelle at flytrafikken ikke bare ble påvirket i Norge av problemene i Avinor. Også trafikk utover våre landegrenser fikk merke problemene.

– Andre luftrom ble påvirket, og andre land måtte ta seg av større mengder trafikk som kom over fra Norge. Dette var ikke planlagt, og de så nok også noe ekstra forsinkelser i nabolandene, sier Joe Sultana som er øverste sjef for koordinering ved den europeiske luftfartsmyndigheten Eurocontrol til NRK.

Eurocontrol er en europeisk samarbeidsorganisasjon som jobber med å bidra til et god og velfungerende europeisk flytrafikk på tvers av landegrensene. De har tett kontakt med Avinor og tilsvarende myndigheter i andre land i tillegg til flyselskapene i Europa.

Sultana hos Eurocontrol forteller at de i sommer måtte jobbe mye med å hjelpe til med norske problemer.

– Vi måtte komme opp med andre alternativer på grunn av flygelederproblemene i Norge. Da koordinerte vi blant annet at flyselskaper kunne sende flyene sine over nabolandene for å minske trykket på norsk luftrom, sier Eurocontrol-lederen.

NRK kunne i går fortelle om krisestemning den 21. juli. Da måtte svært mange fly som ikke skulle ned eller opp på Østlandet fly i ring rundt. Eurocontrol bekrefter at Avinor i en slik situasjon er avhengig av hjelp fra våre naboland.

Les også: Én flygeleder på jobb – flyene måtte fly rundt Østlandet

– I slike situasjoner må alle naboer trå til og hjelpe, sier Joe Sultana.

Flygeleder på jobb i tårnet på Gardermoen

FOR FÅ: I sommer har det vært for få flygeledere på jobb både i tårnet på Gardermoen og ved kontrollsentralen i Røyken.

Foto: Peter von Tangen-Jordan / NRK

– Avinor vet at de har et ansvar

Eurocontrol ble aldri varslet av Avinor om forestående mulige problemer med flygelederkapasitet. Avinor har innrømmet overfor NRK at de hadde planlagt flere perioder i sommer med opptil fire flygeledere for lite på jobb hver dag. Til tross for dette kom problemene som en overraskelse på samarbeidspartnerne ute i Europa.

– Vi hadde ikke ventet av Avinor at dette problemet skulle oppstå i sommer, sier Joe Sultana hos Eurocontrol.

De har skrevet en rapport om trafikksituasjonen for flytrafikken i Europa i sommer, og der uthever de problemene i Norge som en av to ekstraordinære hendelser. Den andre var sommer-OL i London, noe som i mye større grad var varslet.

– I planene for sommeren var det ikke tatt inn at det skulle bli forsinkelser i norsk luftrom. Det var andre områder i Europa der man ventet utfordringer denne sommeren, men ikke i Norge, sier Sultana.

Eurocontrol-lederen er klar på at det er Avinor som er ansvarlig for å levere nok flygeledere slik at norsk luftrom fungerer slik det skal.

– Avinor vet at dette er deres ansvar. De skal levere en tjeneste som håndterer flytrafikken i norsk luftrom, og de vet at da må de stille med den nødvendige kapasiteten, sier Sultana.

Joe Sultana

KOORDINERER: Eurocontrol og Joe Sultana leder et arbeid med å koordinere flytrafikken som går på tvers av europeiske grenser.

Foto: Eurocontrol

Eurocontrol har hatt møter på ledernivå med Avinor om situasjonen i sommer, og problemene som oppstod på grunn av for få flygeledere. Ifølge Sultana har Avinor vært ærlige og åpne om problemene når de først var oppe i dagen. Likevel vil det bli nye møter utover høsten.

– I oktober vil vi ha møter med Avinor for å gå gjennom hele sommeren. Vi vil da diskutere hva annet vi kunne gjort, og hvordan neste sommer kan bli bedre. Rett og slett ser vi på hva som kunne vært gjort annerledes, sier Eurocontrol-lederen.

Økt trafikk – mange på ferie

NRK har kunnet fortelle hvordan Avinor midt i fellesferien hadde sendt rundt 40 av de 65 flygelederne ved kontrollsentralen i Røyken ut i ferie eller fri.

Samtidig som de aller verste forsinkelsene plaget mange tusen flypassasjerer midt i juli var nesten 60 flygeledere totalt ute i ferie eller fri ved sentralen i Røyken og i tårnet på Gardermoen.

All denne ferie- og friavviklingen skjedde samtidig som det var en økning i flytrafikken, ifølge Eurocontrol.

– Det var en økning i trafikk i Norge. I andre deler av Europa var det nedgang i flytrafikken i denne perioden, men i Norge var det mer økning enn det var ventet. Fra starten av sommeren har det vært en økning på rundt 4 prosent i trafikken, og i juni var det til og med over 6 prosents økning, sier Joe Sultana som er øverste sjef for koordinering ved den europeiske luftfartsmyndigheten Eurocontrol.

Han er klar på at Avinor ikke taklet situasjonen.

– Antallet flygeledere var for lite. Derfor klarte de ikke ta seg av det norske luftrommet godt nok til å håndtere trafikken, sier Sultana til NRK.

Flygeledernes vaktlister og tårnet på Gardermoen (montasje)

FRI OG FORSINKELSER: De grå feltene viser store blokker med ansatte som har fått ferie og fri samtidig som det var store forsinkelser i flytrafikken i sommer.

Foto: RUNE PETTER NESS/NTB scanpix | NRK Grafikk

På grunn av Avinors problemer måtte flyselskapene i samarbeid med Eurocontrol og andre land komme opp med alternative løsninger.

– Flyselskapene måtte bestemme seg om de bare skulle vente på norske flygeledere og bli forsinket, eller om de skulle omdirigere flyene sine til andre luftrom og da kanskje fly lengre, forteller Sultana.

Avinor: – Vårt ansvar at vi havnet i situasjonen

Avinor sier til NRK at de allerede tidlig på sommeren begynte å merke at ikke alt var som det skulle.

De mener at de sa fra om problemene.

– Vi diskuterte internt tidlig på sommeren at vi i en periode ville være i en sårbar situasjon. Da informerte vi også kundene våre om at det kunne medføre trafikkreguleringer og forsinkelser, sier flysikringsdirektør Knut Skaar i Avinor.

Hva mener du var årsaken til at Gardermoen var flyplassen i Europa med mest forsinkelser?
– Den direkte årsaken til det var at vi ikke klarte å levere tjenestene våre til flyplassen slik de forventet, og som vi forventet av oss selv, sier Skaar.

Knut Skaar

BEKLAGER: Flysikringsdirektør Knut Skaar i Avinor beklager overfor både flyselskaper og passasjerer.

Foto: Peter von Tangen-Jordan / NRK

Han forteller at Avinor har hatt en økende underbanning på Gardermoen og ved kontrollsentralen i Røyken, og at det nå er underbemanning på de to enhetene. Selskapet har overfor NRK tidligere i sommer innrømmet at de til en hver tid mangler 15 flygeledere ved Røyken og Gardermoen.

Er det ikke deres ferieplanlegging som også har skapt situasjonen i sommer?
– Vi går nå gjennom om vår ferieplanlegging i tillegg har forverret situasjonen, svarer Skaar.

Han legger seg uansett ganske flat allerede nå.

– Vi er ikke fornøyd med det vi har levert denne sommeren, sier flysikringsdirektøren.

Og legger til en beklagelse til de problemene rammet.

– Jeg vil beklage til de som mistet flyene sine eller ble kraftig forsinket. Jeg vil også beklage overfor kundene våre som er flyselskapene og lufthavnene som alle sammen har lidd under dette i sommer, sier Skaar.

Som leder for avdelingen som styrer flygelederne er han klar på at både han og selskapet har ansvar for problemene.

– Det er definitivt vårt ansvar at vi havnet i denne situasjonen, sier han.

Les også: Samferdselsdepartementet varsler bred gjennomgang av Avinor

I går kunne NRK fortelle at styret i Avinor har bedt konsernrevisjonen gå selskapet etter i sømmene etter alle problemene i sommer. Dette forstår Skaar at er nødvendig.

– Når vi lever så lite opp til forventningene fra kundene, samfunnet og eierne på hva vi skal levere er det en veldig alvorlig sak som vi må undersøke i detalj. Vi må se hva vi kunne gjort annerlede for å unngå dette, svarer han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger