EU-formel vil gi Norge 2000 asylsøkere

EU-kilder anslår overfor NRK at Norge hadde blitt bedt om å ta imot rundt 2000 ekstra asylsøkere dersom vi hadde vært forpliktet til å del i fordelingen av flyktninger.

Syriske flyktninger ankommer Lesbos

PRESS: Hellas og Italia mottar svært mange båtflyktninger. EU ønsker å gjøre fordelingen mer solidarisk. Disse syriske flyktningene ankom Lesbos i Hellas torsdag.

Foto: YANNIS BEHRAKIS / Reuters

Det samme tallet kommer statistiker Steinar Tamsfoss fram til. På oppdrag fra Dagbladet har han anvendt EUs fordelingsnøkkel på Norge. Svaret blir 2023 av 120 000 totalt.

Frivillig

Utregningen bygger blant annet på folketall, bruttonasjonalprodukt, arbeidsledighet og antallet asylsøkere landene har tatt imot fra før.

Siden Norge ikke er med i EU, er vi ikke forpliktet til å ta imot noen av asylsøkerne som skal flyttes fra Hellas og Italia til andre land i Europa.

Norske myndigheter har imidlertid sagt ja til å delta på frivillig basis.

Mindre press

Mens KrF krever at Norge tar imot asylsøkere etter EUs fordelingsnøkkel, har Justisdepartementet så langt nektet å røpe hvor mange Norge skal ta imot.

– Det som har vært viktig for KrF er at vi er med å bidrar, og at vi bidrar under de samme kriteriene som de andre EU-landene. Dette er et felles europeisk ansvar, og regner EU ut hvilken andel EU skal ta, så mener jeg vi skal ta den, sier KrF-leder Knut Arild Hareide..

Hva er din marsjordre til justisminister Anders Anundsen i forhold til EU?

– Vi må ta vår del av ansvaret og vi må ta minst vår andel, sier Hareide.

Kilder i EU-kommisjonen sier til NRK at de verken har bedt om et konkret antall eller tidsfrist. Siden Norge og Sveits velger selv hvor mange de tar imot, kan ikke EU gjøre annet enn å vente på svar.

– Norge og Sveits har sagt seg villige til å delta. De gir en hjelpende hånd. Det betyr at asylsøkerne fordeles over flere land, og at presset på det enkelte land blir mindre, sier kilden.

EUs fordeling av asylsøkere

Land

Asylsøkere fra Hellas og Italia

Østerike

1953

Belgia

2448

Bulgaria

852

Kroatia

568

Kypros

147

Tsjekkia

1591

Estland

199

Finland

1286

Frankrike

12962

Tyskland

17036

Ungarn

1294

Latvia

281

Litauen

416

Luxembourg

237

Malta

71

Nederland

3900

Polen

5082

Portugal

1642

Romania

2475

Slovakia

802

Slovenia

337

Spania

8113

Sverige

2397

Totalt

66000

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger