Hopp til innhold

Etterlyste upopulære miljøtiltak

Thorbjørn Jagland oppfordret etter  Trontalen regjeringen og stortinget til å sette i verk upopulære tiltak for å redde kloden fra oppvarming.

Thorbjørn Jagland etterlyste upopulære tiltak

Mener vi at miljøet må komme først, så må det komme først, mente Jagland.

Foto: NRK

CO₂ i atmosfæren
417.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

I forbindelse med åpningen av Stortinget holder også stortingspresidenten en kort tale, og  Thorbjørn Jagland etterlyste upopulære miljøtiltak.

 Politikerne står overfor et svært stort lederansvar, understreket han og oppfordret regjeringen og stortinget til å sette i verk upopulære tiltak.

Jagland sa at dersom vi mener at miljøet må komme først, ja, så må det komme først, og politikerne har et ansvar overfor folk med å forklare at vi ikke både kan få et bedre miljø og samtidig forurense.

De folkevalgte må vise ansvar og ikke løpe etter det som er populært akkurat nå.

Jagland sa også at han håpet at når vi kommer fram til slutten av denne stortingsperioden i 2009, så må det kunne sitte igjen at politikerne virkelig har gjort noe for de fattige og de som har det vanskelig i landet vårt.

 Det blir strid om noen saker

Mange av sakene som Kongen presenterte i Trontalen, vil kunne få bred oppslutning i Stortinget, men en del andre saker kan det helt sikkert komme til å stå strid om.

Trontalen som Kongen presenterer for de folkevalgte ved den høytidelige åpningen av Stortinget, vil alltid bære et visst preg av en oppsummering av viktige saker regjeringen vil arbeide med og gjerne legge fram for

Mange av sakene er forholdsvis ukontroversielle og vil kunne samle en bred oppslutning i Stortinget. En del andre saker kan det imidlertid helt sikkert komme til å stå strid om.

Ekteskapslov og kirke og stat

  • Regjeringen vil legge fram forslag til felles ekteskapslov. Dette vet vi vekke strid i Stortinget. Det samme vil gjelde meldingen om forholdet mellom kirke og stat.
  • I klimapolitikken kan målet være felles, mens det er uenighet om hvordan målene skal nås.
  • Hvordan vårt framtidige forsvar skal se ut er det også uenighet om. Regjeringen skal legge fram en ny langtidsplan for forsvaret.
  • Regjeringen sier at økt forskningsinnsats er et mål for regjeringen. Her vil opposisjonen temmelig sikkert hevde at regjeringen satser for lite på forskning.
  • Barnehageplasser er på nytt sentralt for regjeringen. Denne gangen heter det at regjeringen i 2008 vil legge til rette for at alle som ønsker det, skal få barnehageplass. Opposisjonen vil hevde at dette viser at regjeringen har vært altfor optimistisk i sine tidligere forsetter.
Siv Jensen

For lite om integrering og fatigdomsbekjempelse,mener Frp-leder Siv Jensen.

Foto: NRK

Opposisjonspartiene kritiske

De fremste politikerne i opposisjonspartiene på Stortinget mener trontalen viser at regjeringen mangler visjoner og handlekraft.

Fremskrittspartiet formann, Siv Jensen, trekker også fram to emner hun hevder ikke blir omtalt i trontalen, bekjempelse av fattigdom i Norge og integrerings- og innvandringspolitikken.

Utelatelsen av fattigdomsbekjempelse mener hun ikke kan bety annet enn at regjeringen har gitt opp løftene sine.

Høyres leder, Erna Solberg, besøker det konservative parti i England. Jan Tore Sanner sier han er overrasket over at regjeringen ikke har tatt inn over seg Høyres og de andre opposisjonspartienes ønske om et klimaforlik. Han sier også at trontalen ikke varsler nye tiltak på miljøområdet.

Kristelig Folkepartis leder, Dagfinn Høybråten, trekker blant annet. fram at det i noen av de forslagene som blir varslet i Trontalen, ligger klare stridspunkter. Han peker på forslagene om "endret formål for barnehagen og grunnopplæringen" og et forslag om felles ekteskapslov.

Lars Sponheim

Regjeringen må være mer konkret i klimapolitikken, mener Lars Sponheim.

Foto: NRK

Venstres leder, Lars Sponheim, mener regjeringen må være langt mer konkret når det gjelder tiltak i klimapolitikken. Han sier det er nødvendig med et bredt forlik i Storrtinget om en så viktig sak.

Statsminister Jens Stoltenberg gir uttrykk for at det som sies om klimapolitikken, er noe av det aller viktigste i Trontalen.

På spørsmål fra NRK om Lars Sponheims siste utspill om forholdet til Fremskrittspartiet vil gjøre det vanskeligere å få til et samarbeid med opposisjonspartiene på Stortinget, sier statsministeren at Sponheims uttalelser snarere vil kunne gjøre det lettere å søke samrbeid med partiene som er i opposisjon til de tre regjeringspartiene.

Torsdag er det trontaledebatt i Stortinget.Fredag vil finansministeren presentere forslaget til statsbudsjett for neste år overfor Stortinget.

LES OGSÅ: KONGEN HOPPET OVER EN SIDE

LES OGSÅ: FOKUS PÅ FELLESSKAP

SE OGSÅ STORTINGET ÅPNET

 

Lyspunkt

AKTUELT NÅ