Etterlyste kriminelle får utbetalt trygd

Flere hundre etterlyste kriminelle får utbetalt penger av staten mens de er på frifot. Mange av dem er mistenkt grove forbrytelser.

NAV har ikke lov til å stanse trygdeutbetalingene og politiet får ikke tilgang til NAVs informasjon om de etterlyste.

VIDEO: Etterlyste kriminelle får utbetalt trygd mens de er på frifot

Kåre Stølen

Stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon i Oslo

Foto: Inger Kristine Lee / NRK
Cecilie Rønnevik

Juridisk fagdirektør i Datatilsynet Cecilie Rønnevik.

Foto: Knut Falch / SCANPIX
Skjerm som viser en profil over en etterlyst hos Oslo-politiet

En politispaner sjekker profilen til en etterlyst. Han mener det er liten sjanse for å bli tatt.

Foto: Bengt Kristiansen / NRK

NAV har ikke anledning til å stanse trygdeutbetalingene, og politiet får ikke tilgang til NAVs informasjon om de etterlyste.

I Oslo er over 3000 personer etterlyst av politiet, mens over 7000 er etterlyst i hele landet. Mange av dem er mistenkt, tiltalt eller dømt for grove forbrytelser, som vold og voldtekter, og flere møter ikke opp til soning når de skal.

Antallet etterlyste som er på frifot, har økt kraftig på kort tid, advarer politiet, som fortviler over manglende ressurser til å få kontroll over situasjonen.

Flere hundre på trygd

Samtidig mottar flere hundre etterlyste trygd fra NAV selv om de ikke har gjort opp for seg.

– For personer som oppholder seg i Norge og som unndrar straffegjennomføring, har NAV i utgangspunktet ikke rettslig grunnlag for å stanse en stønad, sier seksjonssjef Magne Fladby i NAV.

NAV har ingen oversikt over hvor mange etterlyste som mottar trygd, men stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon har gjort egne undersøkelser. Han sendte en liste med 1000 etterlyste til NAV.

– Da var det godt over 100 som mottok trygd fra NAV, men de kunne ikke fortelle oss hvilke personer det er snakk om av hensyn til taushetsbestemmelsene, sier han.

Ut fra Stølens undersøkelse er det trolig flere hundre etterlyste kriminelle på landsbasis som får betalt av staten for å være på frifot.

– Hva synes du om at folk som ikke har gjort opp for seg likevel mottar støtte fra Staten?

– Det er klart at det er noe som skurrer, sier Stølen til NRK.

Systemene snakker ikke sammen

Stølen sier at politiet ikke har tilgang til opplysningene fordi NAV er underlagt taushetsplikt. Det betyr at politiet kun har tilgang til Folkeregisteret, men ikke NAVs opplysninger om hvor de etterlyste oppholder seg.

– NAV vet ikke hvem som er ettersøkt, og vi vet ikke hvem som mottar NAV-midler, sukker Stølen.

NAV kan ha andre adresser og informasjon om utenlandsopphold, som politiet ikke får.

Etterlyser lovendring

Stølen mener tiden er overmoden for å endre dagens lovverk.

– Det kunne vært til stor hjelp, sett i lys av samfunnsutviklingen, at de offentlige registrene snakket sammen.

– For eksempel kunne dedikerte personer fra de ulike registrene ha kontakt og utvekslet informasjon om utvalgte personer, som etterlyste kriminelle, sier Stølen.

Støtter politiet

Datatilsynet som vanligvis er svært restriktive på unntak fra taushetsplikten, er ikke fremmed for tanken om at politiet kan få tilgang til personopplysninger hos NAV.

Men tilsynet understreker at det må være i de alvorligste sakene som involverer straffedømte på frifot.

– Vi forstår politiets behov om at de trenger enkelte personopplysninger, men det må være ryddige regler her for hva politiet kan spørre etter, hvordan de kan bruke informasjonen de får og også hvordan NAV kan bruke opplysningene de får av politiet, sier juridisk fagdirektør i Datatilsynet Cecilie Rønnevik.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger