NRK Meny
Normal

– Nok tompreik om mikroskopiske klimatiltak

Det hastar med nådelause kutt i klimagassutsleppa frå oljeplattformane og biltrafikken i Noreg, meiner Miljøpartiet Dei Grøne og Venstre etter å ha lese den dystre nye Klimarapporten frå FN.

Rasmus Hansson Stortinget

- Den nye klimaprapporten viser at alvorlet verkeleg ikkje er til å koma unna. Det regjeringa lovar er småtteri og meir snakk, seier Rasmus Hansson i Miljøpartiet Dei Grøne (til høgre, arkivfoto)

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Artikkelen er flere år gammel.

Dei globale utsleppa av klimagassar har stige til historisk høge nivå, syner rapporten som blei lagd fram av FN sitt Klimapanel søndag.

Vindauget for å kunne unngå dei farlegaste klimaendringane er i ferd med å stengja, konkluderer Miljødirektoratet etter å ha lese rapporten.

– No må det bli slutt på tompreik om mikroskopiske tiltak som i beste fall kjem om lenge. Det trengst svært drastiske forandringar, seier Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) sin einaste stortingsrepresentant, Rasmus Hansson.

– Ikkje mogleg med dagens klimapolitikk

Utslipp av klimagasser
Foto: Skjermdump / Miljødirektoratet

For å avgrensa oppvarminga på jorda til to grader, det såkalla togradersmålet, er det no naudsynt med utsleppsreduksjonar på mellom 40 og 70 prosent samanlikna med 2010-nivå innan 2050. Utsleppa må heilt ned mot null innan 2100, ifølgje forskarane i FN sitt Klimapanel.

Klimapanelet trekkjer fram fleire sentrale tiltak:

  • Utsleppsreduksjon frå produksjon og forbruk av energi, transport, bygg og industri
  • Energieffektivisering
  • Redusert avskoging og meir skogplanting

LES OGSÅ: Kutt utslippene dine med bolig, biff og bil

– Eg er optimist, men det er ikkje mogleg med den politikken me fører i Noreg og i andre land i dag, seier Hansson i Miljøpartiet.

Klima – og miljøminister Tine Sundtoft (H) uttala søndag at ingen sektorar er freda i arbeidet med å nå Klimaforliket, heller ikkje olje og gass.

– Me må kutta innanfor olje og gass, Me må få meir energieffektive bygg, og industrien må ytterligare effektivisera for å produsera meir, seier statsråden til NRK.

Hansson i Miljøpartiet trur det ikkje før han får sjå det. Kraftige tiltak for å kutta noverande klimagassutslepp må inn i statsbudsjettet for 2015, meiner han:

– Me må kutta dei store utsleppa på Mongstad, Snøhvit, frå sementfabrikken i Brevik og på oljeplattformane. Me må i tillegg få ned utsleppa frå vegtrafikken svært mykje. Det går an, men regjeringa må handla, ikkje berre snakka.

Vil straffa forureining hardare

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen er Venstre-politikar og leiar av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Foto: Venstre

Også i partiet Venstre er dei utolmodige. I likskap med MDG peikar dei på oljessektoren og biltrafikken som klimaverstingane som bør ha førsteprioritet.

– Me må sørgja for nullutslepp eller elektrifisering i petroleumssektoren, satsa langt meir på kollektivtrafikken og me må handla no. Målsettinga er ganske enkelt at me skal slutta med fossile drivstoffkjelder, seier Ola Elvestuen som har leiarvervet i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

LES OGSÅ: FN-sjef: Kan ikke satse på et mirakel

Elvestuen meiner også at det må bli dyrare å forureina.

– Me må bruka skattar og avgifter mykje meir aktivt slik at det å forureina blir mykje dyrare i forhold til å ta miljøvenlege val. Me må inngå nye avtalar med industrien slik at dei kan gjennomnføra ytterlegare kutt. Det må jobbast på kvar einskild sektor, seier Venstre-politikaren.

Også partiet Raudt vil ha slutt på fossil produksjon, og håpar FN-rapporten vil leggja enda større press på nasjonar til å gå over til solenergi.

Partileiar Bjørnar Moxnes understrekar at det er politikarane som må gå framst, vera gode førebilete og leggja til rette for haldningendringar hjå den gjengse nordmann.

– Når dei fleste partia har olje og gass høgt på prioriteringslista blir det lite truverdig å be vanlege folk om å sortera søppelet sitt, seier Raudt-leiaren.

IPCC

Ramon Pichs Madruga og Ottmar Eidenhofer i IPCC si tredje arbeidsgruppe, saman med IPCC-direktør Rejendra K. Pachauri før den tredje delrapporten blei lagd fram i Berlin søndag. Rapporten slår fast at mellom 40 og 70 prosent av klimautsleppa må kuttast før 2050, dersom me skal nå togradersmålet.

Foto: Michael Sohn / Ap

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger