NRK Meny
Normal

Esso fyller mer mat på pumpene

Mens de andre bensinstasjonskjedene velger å fylle plameoljeprodukter i drivstoffet for å innfri Stortingets krav, har Esso valgt å øke mengden raps. Men raps er mat, og kan gi høyere CO2-utslipp enn vanlig diesel.

Bensinstasjonkjeden Esso har ikke palmeolje i drivstoffet slik konkurrentene har. Men for å oppfylle Stortingets miljøkrav, har Esso valgt å øke mengden raps. Det kan gi verre CO2-utslipp enn om de solgte ren fossil diesel.

VIDEO: Se reportasjen fra Dagsrevyen.

I tillegg til at raps er mat, er raps førstegenerasjons biodrivstoff. Marianne Tronstad Lund ved klimaforskningssenteret Cicero bekrefter at studier viser at raps kan gi høyere klimagassutslipp enn fossil diesel.

Marianne Tronstad Lund

Raps kan gi høyere utslipp enn vanlig diesel, sier Marianne Tronstad Lund ved Cicero.

Foto: Roy Pettersen / NRK

– Rapsolje har store indirekte arealbruksendringsutslipp, altså utslipp som oppstår når du begynner å øke etterspørselen etter raps. Det kan få indirekte konsekvenser for bruken av areal andre steder i verden, sier hun.

– Hvordan da?

– For eksempel ved å flytte produksjon av enkelte vekster. Det gjør det økonomisk gunstig å ta i bruk nye områder til matproduksjon eller til biomasse for biodrivstoffproduksjon. Enhver slik endring har potensiale for klimagassutslipp.

– Så det er faktisk bedre å la være å blande inn raps?

– I studiene som viser det, er det konsekvensen, ja.

– Gjort i beste mening

– Det kan hende raps gir verre utslipp enn fossilt drivstoff. EUs data tyder på at det kan skje særlig når du tar inn effekten av arealbruksendringer. Men vi møter et pålegg om å blande det inn, sier raffineridirektør ved Esso Slagentangen, Tore Revå.

Stortinget bestemte i fjor sommer at det skal blandes inn mer biodrivstoff i diesel og bensin.

– Dette er jo et tiltak som har vært gjort i beste mening, men vi ser en mulig uheldig effekt som vi mener myndighetene bør ta hensyn til når de nå vurderer en økning av mandatet utover nivået som er nå – og kanskje også en revurdering av det mandatet som foreligger, sier Revå.

De andre bensinstasjonskjedene har løst kravet ved å blande inn et palmeoljeprodukt Regnskogfondet og Transportøkonomisk Institutt fastslår vil øke etterspørselen etter palmeolje, noe som igjen kan føre til regnskogdød.

Sjekket ikke følgene av økt krav

Rasmus Hansson

Rasmus Hansson (MDG) visste ikke at Stortingets vedtak førte til mer raps på Essos pumper.

Foto: Roy Pettersen / NRK

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) visste ikke at drivstoffet han tanker inneholder inntil 60 prosent palmeoljeprodukter.

Hansson visste heller ikke at det økte omsetningspåbudet han stemte for har ført til at Esso fyller mer raps på pumpene.

Hansson sier han ikke bruker Essos biodiesel.

– Nå må NRK ikke bli så barnslige at de forlanger at stortingsrepresentanter skal gå inn i molekulærstrukturen i et hvert produkt som et eller annet oljeselskap bruker, det er jo ikke sånn det foregår, sier Hansson.

Hansson mener det er grunnleggende fornuftig å bruke biologisk energi, men er kritisk til at palmeoljeprodukter unngår norske bærekraftkrav.

– Jeg lever ikke godt med at ting som faktisk kan brukes til matvarer brukes til drivstoff, det er en grensegang mellom hva som kan bli brukt til matvarer og hva som kan brukes til energi, som vi må jobbe med, sier han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger