Hopp til innhold

Baneheia-saken: Flere av Viggos støttespillere får kompensasjon

Borgarting lagmannsrett har gitt flere av hjelperne til Viggo Kristiansen medhold i klagen på at de fikk svært lave eller reduserte krav om kompensasjon.

Arvid Sjødin

En av støttespillerne som sendt inn krav er den tidligere forsvareren til Viggo Kristiansen, Arvid Sjødin.

Foto: Lise Åserud

I alt fikk to støttespillere fullt medhold i kravene, blant dem faren til Viggo Kristiansen. Fire fikk delvis medhold, og to fikk ikke medhold av Borgarting.

Ifølge domstolen bør støttespillerne som har fått delvis eller helt medhold i kravene få utbetalt til sammen over 7 millioner kroner.

Kjennelsen gjelder erstatningskrav og dekning av omkostninger etter den frifinnende dommen av Viggo Kristiansen i Baneheia-saken.

Erstatningskravet går kun på de som har fremmet krav som hjelpere. Altså ikke erstatningskravet til Viggo Kristiansen.

Vil gi penger til psykolog

Den tidligere forsvareren for Viggo Kristiansen, Sigurd Klomsæt, er ikke tilfreds med det lagmannsretten har kommet frem til.

– Når kravet var 5500 timer og jeg får 2000, så er jeg ikke tilfreds med det. Jeg mente selv jeg hadde et lavt anslag. Jeg har jobbet intenst med denne saken fra april 2008 til 2012, og var med igjen fra 2014 til 2016, sier Klomsæt til NRK.

Han mener innsatsen han har gjort har vært helt avgjørende.

Sigurd Klomsæt

Den tidligere forsvareren til Viggo Kristiansen, Sigurd Klomsæt.

Foto: Terje Haugnes / NRK

Det er to personer som har gjort dette arbeidet mulig, det kom støttespillere til senere. Men det er først og fremst Atle Austad, psykologen som tok Viggo Kristiansen på alvor og som var villig til å gjøre en innsats for ham, sier Klomsæt og fortsetter:

– Jeg skal gi en sum som skal merkes til Atle Austad, fordi uten han hadde ikke Viggo Kristiansen hatt en eneste sjans.

Anerkjent av riksadvokaten

I desember i fjor ble Kristiansen frifunnet etter mer enn 20 år i fengsel.

Åtte støttespillere sendte inn timelister og krevd betaling av retten for jobben som er lagt ned i frifinnelsen av Kristiansen.

– At vanlige personer skal arbeide tusenvis av timer gratis for å rette opp statlige justisfeil er fullstendig urimelig.

Det skrev den tidligere advokat til Viggo Kristiansen, Arvid Sjødin, i et brev til Borgarting lagmannsrett.

Jobben de frivillige la ned i saken ble anerkjent av riksadvokat Jørn Sigurd Maurud da han la ned påstand om at Kristiansen skulle frikjennes for drapene i Baneheia.

I juni ble det kjent at saken mot Jan Helge Andersen gjenåpnes.

Les også Retten har strøket flere tusen timer av arbeidet for Viggo Kristiansen

Arvid Sjødin

Økt kompensasjon til flere

Lagmannsretten skriver i kjennelsen at Ragne Farmen, som er DNA-analytiker, sitt arbeid som sakskyndig var nødvendig for et effektivt forsvar av Kristiansen. Dermed fikk hun fullt medhold i sitt krav.

Faren til Kristiansen, Svein Kristiansen, fikk også medhold i sine krav.

– Etter en konkret vurdering kom lagmannsretten til at Svein Kristiansens utgifter knyttet seg til tiltak som var av vesentlig betydning for gjenåpningen, og det forelå særlige grunner som gjorde det rimelig at han fikk dekket disse, skriver lagmannsretten i kjennelsen.

To av støttespillerne fikk ikke medhold i det hele tatt. Lagmannsretten skriver at dette skyldes at kravene var meldt inn som honorar, og ble derfor ikke tatt til følge.

Sjødin fikk medhold i det vesentlige, og kravene fra advokat Klomsæt, Sivertsen og Helland har delvis ført frem.

Les også Saken mot Jan Helge Andersen gjenåpnes – anmeldes

Jan Helge Andersen i bilen, med forsvarer Svein Holden utenfor, i forbindelse med et avhør i den nye Baneheia-saken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT