Ernas fem løfter til barn i Norge

SUNDVOLDEN (NRK): Barn skal ikke mobbes eller utsettes for vold. De skal ha noe å gjøre på fritida, og skolen skal gi dem verdens beste muligheter.

Partileder og statsminister Erna Solberg på vei til Høyres felleskonferanse for sentralstyret, stortingsgruppen og regjeringsapparatet på Sundvolden Hotel.

BARN: Erna Solberg ber partiet sitt sette barns oppvekst i førersete i programarbeidet.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Dette er noen av løftene statsminister og Høyre-leder Erna Solberg ber Høyre gi til barn som vokser opp i Norge.

I sin tale til Høyes felleskonferanse på Sundvolden Hotel i Hole i Buskerud kom hun med fem konkrete løfter hun mener partiet bør gå inn i valgkampen med:

  • Barn skal ikke mobbes.
  • Barn skal gå på en skole som gir dem verdens beste muligheter.
  • Barn som har det vanskelig, skal få god hjelp.
  • Barn skal ikke utsettes for vold og overgrep.
  • Barn skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet.

Det er drøye åtte måneder til valget. Solberg minnet tilhørerne fra partiets sentralstyre, stortingsgruppe og regjeringsapparat om at det blir en travel tid.

– Vi har mange saker regjeringen skal levere, mange saker skal gjennom Stortinget, men det er viktig å løfte blikket, og også tenke på hva vi skal levere etter valget.

Samfunnsøkonomi

Om kort tid kommer Høyres siste utkast til partiprogram. Solberg mener setningen «en god barndom varer livet ut» bør danne grunnlaget for politikken partiet vedtar for de neste fire årene.

– Setningen rommer håpet vi har for alle barn som vokser opp i Norge. De skal oppleve trygghet, kjærlighet og omsorg, sa Solberg i talen.

Solberg understreket at en god barndom er en viktig verdi i seg selv. Samtidig understreket hun at en god barndom er det beste forebyggende tiltaket som finnes. Ifølge Solberg forebygger det psykisk sykdom, frafall og utenforskap.

– Det er god samfunnsøkonomi, for dem som ikke ønsker å bare høre på verdinormer. Derfor skal målet vårt når vi lager et nytt partiprogram være å lage verdens beste samfunn for barn å vokse opp i.

Strengere krav

I talen ramset Solberg opp det hun mener Høyre/Frp-regjeringen allerede har gjort for å bedre barns oppvekstvilkår. Når det gjelder veien videre maner Solberg Høyre til å tenke nytt, sette nye krav. Her er noen av Solbergs oppfordringer:

  • Mobbing: Solberg sier reaksjonene mot skolene som ikke følger opp, skal blir mye tøffere.
  • Skole: Solberg varsler at Høyres neste store skolereform skal være tidlig innsats.
  • Hjelpetilbud: Solberg ber partiet utforme nye tiltak for å forebygge problemer og sikre at barna kan mestre sine egne liv når de vokser opp.
  • Vold og overgrep: Solberg ber Høyre «våge å ta de vanskelige debattene om struktur og kompetanse».
  • Fritidsaktiviteter: Solberg ber partiet komme med ideer til hvordan man skal unngå at det å vokse opp i en fattig familie fører til isolasjon.

– Så skal vi også huske at de aller fleste barn som blir født i Norge, i vår tid, har vunnet hovedpremien i livets store lotteri. De aller fleste har det veldig bra, sa Solberg i talen og minnet om at barn i andre deler av verden ofte ikke er like heldige.

– Høyre skal også i neste periode ta vårt globale ansvar på alvor. Det skal vi også ta med oss i programarbeidet.

Helseminister Bent Høie fra Høyre sier Solbergs tale inneholder viktige løfter til velgerne før valget.

Men kan politikere gi løfter om det som skjer innenfor husets fire vegger, og om det som skjer i skolegårder over hele landet?

– Ja, fordi vi kan komme med tiltak som gjør at barn blir fanget opp tidlig og får tidlig hjelp. Det å for eksempel ha en helsestasjon der alle gravide blir spurt om de utsettes for vold hjemme, er et viktig forebyggende tiltak for å hindre at også barna blir utsatt for vold. Det å ha en skole med kompetente lærere, er viktig for å fange opp lære- og skrivevansker tidlig. Så ja, vi som politikere kan gjennomføre tiltak som har stor betydning for barns oppvekst.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger