Erna: – Nå må de som kan jobbe i dette landet, jobbe

Bærekraftig velferd krever at folk som kan jobbe, faktisk jobber. Slik begrunner Erna Solberg (H) ønsket om kutt i dagpengeordningen med mer enn 300 millioner kroner neste år.

Erna Solberg (H) under Trontalebedatten 2017

– Folk som kan jobbe må jobbe. Det er arbeidslinjen, sier Erna Solberg (H).

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen stramme inn retten til dagpenger. Hensikten er å «hindre passivitet og misbruk» og motivere til aktiv jobbsøking.

Etter et møte statsminister Erna Solberg (H) og utvalgte medlemmer av regjeringen hadde med partene i arbeidslivet fredag, begrunnet statsministeren kuttet slik:

– Nå må folk som kan jobbe i dette landet jobbe hvis vi skal ha et samfunn som bærer velferdskostandene fremover. Det er arbeidslinjen. Bærekraftig velferd dreier seg om at folk jobber.

Hun sier omleggingen av dagpengeordningen inkluderer flere grupper enn før, men at andre blir ekskludert.

– Hvis du ikke har vært ute i jobb, ikke er syk og ikke har hatt arbeidsinntekt det siste året så kommer du dårligere ut enn tidligere, sier Solberg.

Full støtte i NHO

Møte i regjeringens sitt kontaktutvalg med partene fra arbeidslivet.

Kristin Skogen Lund (NHO) stiller seg bak regjeringens omlegging av, og kutt i, dagpengeordningen

Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Kristin Skogen Lund i NHO stiller seg bak omleggingen.

– Vi må faktisk styrke tilknytningen til arbeidslivet. Arbeidslinjen er at man må vedta ting som trekker folk nærmere arbeidslivet. Dette er et godt tiltak for nettopp det, sier Skogen Lund.

Hun er ikke enig i at omleggingen rammer de svakeste gitt at også folk som har fått syke- eller pleiepenger kommer inn under ordningen.

Det er både SV og Arbeiderpartiet rykende uenige i.

– Dette er et alvorlig kutt. Det betyr at de som har en svak tilknytning til arbeidslivet får en enda svakere tilknytning, som for eksempel kvinner som jobber deltid og unge menn på midlertidige kontrakter. Det er alvorlig for dem det gjelder, og det er også noe som øker forskjellene i landet vårt. Det er like alvorlig, sa arbeids- og sosialpolitisk talsperson Hadia Tajik i Arbeiderpartiet da statsbudsjettet ble lagt frem torsdag.

Ap: – Tar fra de med minst og gir til de med mest

Hadia Tajik under Arendalsuka 2017

Hadia Tajik (Ap) er rykende uenig med regjeringen om kutt i dagpengeordningen.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Hun mener dette føyer seg inn i en rekke kutt overfor svake grupper i samfunnet.

– Det begynner å bli et tydelig mønster der de tar fra folk som er i en vanskelig situasjon, og gir til de som har mest fra før.

Tajik får full støtte fra finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV.

– Det er ett av de mest alvorlige velferdskuttene i forslaget til statsbudsjett fordi det går ut over dem som har mistet jobben, de som trenger det mest. Det er alvorlig samtidig som regjeringen bruker ganske mye penger på skattelettelser på dem som er aller rikest, sa Kaski etter finansdebatten på Stortinget.

KrF er skeptisk til kutt i dagpengeordningen. De varsler dette som én av sakene som kommer til å bli viet spesiell oppmerksomhet under budsjettforhandlingene i høst.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger