Erna om elbil-vedtak: – Urealistisk tidsplan

Høyres landsmøte vedtok i dag å forby nye bensin- og dieseldrosjer fra 2015. Men statsminister Erna Solberg tviler på at tidsplanen lar seg gjennomføre.

Erna Solberg

Allerede dagen etter at Høyre-landsmøtet vedtok å stille strenge krav til drosjenæringen, sår Erna Solberg tvil om tidsplanen. Solberg har selv ikke lov til å kjøre bil så lenge hun er statsminister. Her stiger hun ut av regjeringens sorte BMW X5.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Nikolai Astrup

– Det bør være fullt mulig å få på plass disse kravene i løpet av 2015, mener forslagsstiller Nikolai Astrup. Han kjører selv en elbil av typen Tesla.

Foto: NRK

– Det er et krevende lovarbeid å få det til, sier Erna Solberg.

I helgen vedtok Høyres landsmøte en rekke klima- og bymiljøtiltak, men «sjefen sjøl» sår allerede tvil om Høyres løfter kan innfris innen fristene partiet har satt seg.

– Det er av og til litt urealistisk tempo i noen saker, for man glemmer at ting skal både utredes og sendes på høring og alle de tingene som det byråkratiske systemet medfører at vi skal gjøre, sier Solberg.

Vet ikke når og hvordan

Hun sikter særlig til vedtaket om å forby nye bensin- og dieseldrosjer allerede fra neste år. Dette var et av flere forslag fra stortingsrepresentant Nikolai Astrup som ble vedtatt på Høyres landsmøte i helgen.

– Vi vil ikke forby eksisterende drosjer, men ønsker at alle nye storbydrosjer fra 2015 skal være lavutslippsbiler, som el-biler, hydrogenbiler eller hybridbiler, sa Astrup til VG lørdag kveld.

Men Erna Solberg vil ikke automatisk bøye seg for landsmøtets krav:

– Det er klart at vi må gå gjennom noen av tempoplanene. Det er et par ting som vi foreslår skal gjøres allerede neste år, og akkurat nå har vi ikke oversikt over hvordan vi skal gjennomføre det. Det gjelder blant annet kravet til drosjer, sier Solberg og peker på dette krever en lovendring.

Advarte mot dyre klimatiltak

Da landsmøtet fredag kveld behandlet klimaresolusjonen tok Erna Solberg ordet og advarte delegatene mot å love for mange dyre tiltak.

– Vi gikk inn i en valgkamp i fjor med ambisiøse og kostnadskrevende løfter, på sykehus, på rus, på vei. Noe av den øvelse et regjeringsparti må gjøre, er å passe på at vi ikke lover så mye mer som koster penger at vi ikke har råd til å oppfylle det vi allerede har sagt at vi skal gjøre. Det er ikke rom for massevis av ulike typer skattefradrag. Hver gang vi vedtar resolusjoner på kommende landsmøter kan vi ikke bare plusse på og plusse på, sa Solberg.

De såkalte rotfradragene som Solberg advarte mot fredag ble ikke vedtatt. Men når det kommer til dagens resolusjon bymiljø mener Solberg at noen av vedtakene bærer preg av vel mye utålmodighet

– Engasjementet fra storbypolitikerne om å gjøre noe med bymiljøet har vært veldig stort. Selvfølgelig er det av og til litt urealistisk tempo i noen saker, for man glemmer at ting skal både utredes og sendes på høring og alle de tingene som det byråkratiske systemet medfører at vi skal gjøre.

– Mulig å få til

Kravene om null- eller lavutslipp fra 2015 omfatter også nye busser og rutebåter. I tillegg vedtok landsmøtet at alle nye kommunale bygg skal ha passivhusstandard fra 2015, og at alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres innen 2019.

Forslagsstiller Nikolai Astrup virker overrasket over Solbergs uttalelser når NRK kontakter ham. Han mener det må være fullt mulig å få til en slik regelendring i løpet av neste år.

– Det er mulig at man må endre lovverket for å få det til, og da må det ut på høring. Men det bør være mulig å få det til i løpet av 2015, slik det står i vedtaket. Det trenger jo ikke være på plass fra 1. januar, men i løpet av året bør gå an, mener Astrup.

SISTE NYTT

Siste meldinger